Voor zorgverleners


Nieuwsberichten t.b.v. zorgverleners

Vergoeding zorg in 2023

24 november 2022|

Uw zorgverzekeraar moet u uiterlijk in november informeren over de premies, de polissen en welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn voor 2023. Voor u [...]

Neem diabetes ter harte

13 oktober 2022|

De waarde van de biomarker NT-proBNP voor mensen met diabetes type 2 en onbegrepen dyspnoe. Hartfalen algemeen Hartfalen is een aandoening met een grote ziektelast, [...]

> Bekijk alle nieuwsberichten t.b.v. zorgverleners