Jaarverslagen

Elk jaar brengen wij een sociaal jaarverslag uit waarin u de ontwikkelingen en hoogtepunten van het afgelopen kunt lezen.

In 2020 hield corona de wereld in zijn greep, maar ook in 2021 hadden we nog steeds te kampen met de pandemie en daarmee is het weer een bijzonder jaar geworden. Maar ondanks alle maatregelen stond SALT, ook in dit jaar, op aangepaste wijze, voor betrouwbare, veilige, eerstelijnszorg- en diagnostiek, in samenwerking met de huisartsen, dichtbij huis en in de vertrouwde omgeving van de cliënt en de huisarts.

Veel leesplezier gewenst.