SALT: het eerste huisartsenlaboratorium van Nederland; al bijna 65 jaar de beste zorg voor u!

Eerstelijns diagnostisch centrum SALT is ISO geaccrediteerd en werd in 1955 opgericht door de regionale zorgverzekeraar (‘het toenmalige ziekenfonds’ dat nu Zilveren Kruis heet) en huisartsen. Sinds 1955 heeft SALT een enorme groei en verandering doorstaan.

De service van dienstverlening is veel breder geworden: naast bloedonderzoek en trombosedienst is SALT nu een volwaardig Eerstelijns Diagnostisch Centrum dat huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen, maar vooral patiënten en cliënten met vele vormen van diagnostiek bedient. Zoals SALT het eerste huisartsenlaboratorium van Nederland was, zo was SALT ook de eerste met een breed scala aan diagnostiek.

Op dit moment is SALT nog steeds koploper op het gebied van kwaliteit en maken wij een sprong naar de “anderhalfde lijns zorg.” Met deze zorg slaat SALT een brug tussen de eerste en de tweede lijn. In de anderhalfde lijn geven medisch specialisten beoordelingen en behandeladviezen. Deze specialisten beoordelen onderzoeken voor huisartsen patiënten en geven aan of een bezoek aan het ziekenhuis echt noodzakelijk is.

Zomerperiode: gewijzigde openingstijden

SALT jaarverslag 2018

Wijziging dienstverlening SALT

Wijziging dienstverlening SALT

De vakantieperiode staat weer voor de deur.
Dit betekent dat de openingstijden van poli’s gewijzigd kunnen zijn. Ook kunnen poli’s tijdelijk gesloten zijn.

Om teleurstelling te voorkomen verwijzen wij naar onze website voor de actuele openingstijden of bij de afwijkende openingstijden.

SALT staat al bijna 65 jaar voor betrouwbare eerstelijnszorg en diagnostiek.
We doen dit in nauwe samenwerking met de huisartsen en overige eerstelijns zorgverleners: dichtbij huis en in de vertrouwde omgeving van de cliënt en de huisarts.

Er is in 2018 wederom hard gewerkt aan de continuïteit van zorg, maar ook innovatie en optimalisatie spelen op tal van gebieden, zowel intern als extern een belangrijke rol.
U leest er alles over in ons jaarverslag.

Per 1 juni jl. hebben wij twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd in onze dienstverlening aan u.

Faxen:
In verband de AVG-richtlijnen stappen wij over op het verzenden van een edifact-bericht.

ZorgDomein:
Per 1 juni a.s. zal SALT u verzoeken alleen nog via ZorgDomein te verwijzen. Meer informatie over de wijzigingen…