Wilt u een afspraak maken?

Aanvragen COVID antistofbepaling bij SALT

Online afspraak maken voor bloedafname

Heeft uw (huis)arts u verwezen naar SALT voor bloedafname?

Wij werken momenteel alleen op afspraak.
Veel van onze locaties zijn gesloten i.v.m. COVID-19.
Op de geopende locaties hebben wij extra veiligheidsmaatregelen getroffen
voor uw en onze veiligheid.
Klik hier voor het maken van een online afspraak op een poli.
Dit kan voor maximaal 4 weken vooruit.
Heeft u een afspraak en krijgt u onverhoopt COVID-19 verdachte klachten?
Neemt u dan contact op met SALT.

Klik hier voor de geopende locaties.

Heeft u het vermoeden dat u COVID-19 heeft gehad? 

De afgelopen periode zijn er bijna 1000 aanvragen antistoffen COVID door SALT verwerkt.
Hierbij werd gebruik gemaakt van de Wantai-test (RIVM goedgekeurd) met een sensitiviteit van 94,5 %, welke door het OLVG is uitgevoerd.
Het aantal positieve resultaten (duidend op een doorgemaakte COVID-19 infectie) bedroeg hierbij 16%.
Dit percentage ligt een stuk hoger dan de 5,5% die Sanquin onlangs gevonden heeft bij een selectie van hun bloeddonoren. Lees verder…

Belangrijk voor alle cliënten van SALT

Bloedafname alleen op afspraak

Hierbij informeren wij u over het aangescherpte beleid van SALT omtrent het Coronavirus.

 • Op dit moment kunt u alleen bij SALT terecht op afspraak.
 • Uw (huis)arts kan u verwijzen naar SALT.
 • Na verwijzing naar SALT door uw (huis)arts, kunt u online een afspraak maken.Klik hier om een afspraak te maken.
 • u kunt een prikafspraak maken voor de poli voor maximaal 4 weken vooruit.
 • Krijgt u onverhoopt toch COVID-19 verdachte klachten? Gaat u dan niet naar de poli maar belt u met SALT.
 • Komt u alleen naar onze locatie. Is dit niet mogelijk dan vragen wij uw begeleider te buiten te wachten.
 • Veel poli’s zijn gesloten. Kijkt u op www.salt.nl welke poli’s geopend zijn. Dit kan per dag wijzigen.
 • Huisafnames worden alleen na telefonisch overleg met uw huisarts gehonoreerd.
 • Alle functieonderzoeken (m.u.v. longfunctie onderzoek) kunnen weer afgenomen worden, echter nog niet op alle locaties.
 • Diabetesconsulten worden telefonisch gedaan.
 • Cliënten van de trombosedienst kunnen telefonisch contact opnemen voor het maken van een poli afspraak.

Ons beleid is gericht op bescherming van u en onze zorgverleners en uiteraard om het Covid-19 virus (Corona)
niet verder te verspreiden. Veiligheid staat voorop!

Dit beleid is in samenspraak met de regionale huisartsencoöperatie tot stand gekomen!

Belangrijk voor alle verwijzers naar SALT

Aanvragen diagnostiek bij SALT

SALT heeft haar reguliere diagnostiek weer opgestart om gehoor te kunnen geven aan de toenemende behoefte aan diagnostiek van     (huis)artsen en patiënten.
Wij kunnen aan die vraag voldoen omdat we nu betere veiligheidsmaatregelen hebben kunnen treffen.

Diagnostiek op de afnamepoli’s:
Na verwijzing in ZorgDomein voor bloedafname dient de patiënt telefonisch contact op te nemen met SALT voor het maken van een afspraak, tel: 088 – 9 100 100 (ma t/m vr 08:00 – 17:00 u).
In ZorgDomein wordt dit weergegeven bij ‘hoe komt afspraak tot stand’.
Graag het verzoek om het ZorgDomein nummer door te geven aan de patiënt (print, mail, sms).

Mocht de patiënt onverhoopt COVID-19 verdachte klachten krijgen vóór de afnamedatum, dient deze contact op te nemen met SALT.
De patiënt dient alleen te komen. Indien dit niet mogelijk is dan vragen wij de begeleider buiten te wachten.

Niet-urgente diagnostiek aan huis :
Het dringende verzoek om bij niet-urgente diagnostiek welke aan-huis geprikt dient te worden een afnamedatum bij de aanvraag te vermelden. Deze datum vervolgens door te geven aan de patiënt met het verzoek contact met SALT op te nemen bij het ontstaan van eventuele COVID-19 verdachte klachten, enkele dagen voor de afspraak. Dan kan de afspraak verplaatst worden.

Overig beleid blijft van kracht:
– gebruik van reguliere ZD aanvraag
– twee verplichte selectievragen invullen
– u bepaalt de urgentie
– het beleid rondom een cito is ongewijzigd gebleven
– ook niet-urgente diagnostiek kan aangevraagd worden
– uw triage blijft bepalend

Graag uw aandacht en begrip hiervoor opdat wij in deze lastige tijd de afhandeling van aangevraagde diagnostiek zo goed en veilig mogelijk kunnen stroomlijnen.
Met dank.

Op onze site kunt u de actuele locaties en openingstijden van de afnamepoli’s vinden.