Test – bloedafname met scherm

Veiligheid voorop bij SALT

Voor uw en onze veiligheid!

Wij zijn gestart met een test met plexiglas schermen
bij de bloedafname op onze poli in Purmerend-Weidevenne.
De reacties zijn vooralsnog positief dus de kans is groot
dat deze schermen binnenkort ook op onze andere poli’s komen te hangen.

Op onze locatie De Vaart in Zaandam hebben wij de veiligheidsmaatregelen
extra aangescherpt; er zijn o.a. schermen geplaatst bij de balie en er is
geen wachttijd, dus geen contact met andere cliënten.
Hierdoor kunt u weer bij ons terecht voor enkele onderzoeken.
Uw huisarts kan u verwijzen naar SALT.
Wij verwelkomen u graag.

Belangrijk voor alle cliënten van SALT!

Bloedafname alleen op afspraak

Hierbij informeren wij u over het aangescherpte beleid van SALT omtrent het Coronavirus.

  • Op dit moment kunt u alleen bij SALT terecht op afspraak.
  • Uw (huis)arts kan u verwijzen naar SALT.
  • Na verwijzing naar SALT door uw (huis)arts, neemt SALT telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.
  • In verband met de mogelijkheid tot het ontstaan van griep (corona) klachten maken wij afspraken voor maximaal 2 dagen vooruit.
  • Krijgt u onverhoopt toch luchtweg-/verkoudheidsklachten? Gaat u dan niet naar de poli maar belt u met SALT.
  • Veel poli’s zijn gesloten. Kijkt u op www.salt.nl welke poli’s geopend zijn. Dit kan per dag wijzigen.
  • Huisafnames worden alleen na telefonisch overleg met uw huisarts gehonoreerd.
  • Er kunnen weer enkele functieonderzoeken afgenomen worden in Zaandam, locatie De Vaart.
  • Diabetesconsulten worden telefonisch gedaan.
  • Cliënten van onze Trombosedienst worden door SALT gebeld voor het maken van een afspraak ter bepaling van de INR.

Ons beleid is gericht op bescherming van u en onze zorgverleners en uiteraard om het Covid-19 virus (Corona)
niet verder te verspreiden. Veiligheid staat voorop!

Dit beleid is in samenspraak met de regionale huisartsencoöperatie tot stand gekomen!

Belangrijk voor alle verwijzers naar SALT

Aanvragen diagnostiek bij SALT
Vereenvoudigd proces – bellen* en afwijkende aanvraag niet meer noodzakelijk

Na het aangescherpte beleid van SALT, anticiperend op de ingrijpende maatregelen van het kabinet,
hebben wij niet stil gezeten.
Er is goed geluisterd naar u, als aanvrager, wat heeft geresulteerd in een vereenvoudiging van
het aanvraagproces per 2 april a.s.

Belangrijkste aanpassingen zijn:
– gebruik van reguliere ZD aanvraag
– twee verplichte selectievragen toegevoegd
– u bepaalt de urgentie
– bellen niet meer nodig (alleen voor huisbezoek nog wel)
– SALT belt uw patiënt voor het maken van een afspraak
– ook niet-urgente diagnostiek kan alvast aangevraagd worden

Kort gezegd:
U voert een reguliere ZorgDomein aanvraag in en vult onderaan de aanvraag de twee selectievragen in.
Op basis van de antwoorden op deze vragen neemt SALT contact op met de patiënt voor het maken van
een afspraak op een poli of in de crisislocaties in Koog aan de Zaan of Purmerend.

N.B. Wij moeten 100% kunnen vertrouwen op uw triage.
N.B. Let u erop dat het meest actuele telefoonnummer van uw patiënt vermeld staat in ZorgDomein.

Op onze site kunt u de actuele locaties en openingstijden van de poli’s vinden.

* alleen voor een bloedafname aan huis is het nodig dat u of uw assistente belt met SALT.

U kunt SALT bereiken op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur
Telefoon: 088 – 9100 100