VEEL GESTELDE VRAGEN2020-11-17T12:01:03+01:00

Veel gestelde vragen

Welke functieonderzoeken worden in de buurt afgenomen?2021-03-01T10:36:42+01:00

Op dit moment kunnen we nog slechts enkele functieonderzoeken doen in Amsterdam.
We bieden Gynaecologische echo’s aan in de Koestraat door een Gynaecoloog en tevens Fundus-onderzoek en Holters.
Verder gaan we eerst inventariseren aan welke onderzoeken behoefte is.
We staan open voor suggesties, bv. 24 uur bloeddruk, enkel/arm index, ecg etc.
Op onze website bij ‘Locaties’ kunt u nagaan welke onderzoeken op welke locaties aangeboden worden.

Waar kan ik terecht als mijn vraag er niet bij staat?2021-02-25T14:41:57+01:00

Contact algemeen

T 088-9 100 100 (08.00-17.00 u); kies 1 voor de collegiale lijn
M info@salt.nl
W www.salt.nl

Citolijn/Baby billi: 06 – 14 664 722

Vragen, opmerkingen en/of verbeterpunten:

Mevrouw W. de Weerd
T  06 – 41 314 760
T 088 – 9100 118 (algemeen nummer Afname Amsterdam)
Hoe werkt de aanvraag van functie-en beeldvormende diagnostiek?2021-02-18T12:39:05+01:00

Functie- en beeldvormende diagnostiek gaan op afspraak. Na verwijzing via ZorgDomein neemt SALT binnen 3 werkdagen contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.

Belangrijk is dan ook dat het juiste telefoonnummer in de verwijzing staat. Indien er niet het juiste nummer vermeld staat in het ZD dan staat er op het patiënten bericht dat ze ons kunnen bellen indien wij hun niet kunnen bereiken.

Op de Koestraat in Amsterdam biedt SALT inwendige echo’s aan. De wachttijd hiervoor is ca. één week en de uitslag gaat direct naar de huisarts via Edifact.

Met ingang van 15 februari 2021 is het mogelijk om fundusfoto’s te laten maken op locatie:
Diagnostisch Centrum Flevopoort
Kramatplantsoen 101N
1095 LB  Amsterdam

Per half maart is dit ook mogelijk op locatie:
Gezondheidscentrum Osdorp
Wolbrantskerkweg 72
1069 DA  Amsterdam

Patiënten die in de keten zitten worden door ons opgeroepen.

De voormalig medewerksters van SHO blijven de fundus foto’s maken. Dus vertrouwde gezichten

De komende periode willen we inventariseren aan welke onderzoeken behoefte is. We staan open voor suggesties, bv 24 uur bloeddruk, enkel arm index, ecg.

Kijkt u op www.salt.nl/locaties voor actuele informatie.
Meer informatie over de functieonderzoeken bij SALT.

 

 

 

Ik heb een CRP-meter. Neemt SALT deze over?2021-02-16T12:45:59+01:00

De door SHO uitgezette POC-apparatuur (CRP-meters) zal SALT overnemen. Het POCT-team van SALT maakt een afspraak met ieder GC voor een zo naadloos mogelijke overgang.

De gemeten CRP (waarop direct gehandeld kan worden) zal automatisch in het HIS komen.

SALT levert kosteloos de CRP Strips. aanvragen van CRP strips via de webshop.

Hoe en met welke frequentie ontvang ik de uitslag?2021-02-18T16:48:36+01:00

SALT stuurt 2 tot 3 keer per dag de uitslagen per edifact. Uitslagen van bloedafnames vóór 12:00 uur zijn dezelfde dag nog binnen kantoortijden inzichtelijk in het HIS/VIS. Uitslagen van bloedafnames na 12:00 uur zijn dezelfde dag vóór 19:00 uur inzichtelijk. Sterk afwijkende uitslagen (zie onderstaande doorbellijst) belt SALT direct door.

Per maart zullen de analyses in het OLVG-lab plaatsvinden, waarmee de uitslagen binnen het lab systeem van OLVG Lab inzichtelijk zullen zijn.

Afwijkende uitslagen

Doorbelbepalingen:

Als een bepaling niet in deze lijst vermeld staat, zijn er geen doorbelwaarden van toepassing.

Hematologie
BSE > 80 mm/uur
Hb < 5,0 mmol/L
Trombocyten < 50 x 109/L
Leukocyten <  2,0 x 109/L   > 25,0 x 109/L
Differentiatie leucocyten Indien sterk afwijkend i.o.m. KC
Chemie
Bilirubine pasgeborenen (< 10 dg) > 250 µmol/L
ALAT > 300 IU/L
Amylase > 440 IU/L
CK > 500 U/L
Calcium <  1,8    > 3,0 mmol/L
Fosfaat <  0,32   > 3,5 mmol/L
Ureum > 20,0  mmol/L
Kreatinine > 250   μmol/L
Kreatinine bij < 12 jr > 100   µmol/L
Natrium < 128   > 150 mmol/L
Kalium <  2,8   > 6,0 mmol/L
Magnesium < 0,3   mmol/L
Glucose <  2,5  mmol/L
·       Leeftijd < 20 jaar > 15,0  mmol/L
·       Leeftijd > 20 jaar >  20,0 mmol/L
CRP >  100   mg/L
NT-proBNP >  1000  pg/mL
Troponine T hs > 0,014   μg/L
Serologie
HIV Positief
HBsAg Positief
Hep C Positief
Stolling
D-dimeer >  500   μg/l
APTT > 150 sec
PT > 30 sec
Medicijnspiegels
Lithium <  0,4     > 1,0  mmol/l
Digoxine >  2,56  nmol/l
 
Urine
Totaal eiwit > 1,0 g/L
 
Endocrinologie
FT4 > 100  pmol/l
Hoe kan ik een baby bili aanvragen?2021-03-02T16:06:02+01:00

Voor de aanvraag van een baby bili geldt hetzelfde proces als voor een cito.
Baby bili is ook op zaterdag mogelijk van 10:00 – 12:00 uur.

SALT zorgt voor snelle bloedafname. Het materiaal gaat met de eerstvolgende ronde naar het laboratorium, alwaar de analyses met voorrang worden behandeld. De uitslagen belt SALT zo spoedig mogelijk door naar de aanvrager.
Cito aanvragen die tot 14 uur worden aangevraagd, worden diezelfde dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts. Cito aanvragen na 14 uur worden de volgende dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts.

Cito of baby bili doorgeven?

Dan bellen met de citolijn: 06–14 664 722. Resultaten van cito-aanvraag doorgebeld krijgen? Dan moet je een mobiel nummer vermelden op de aanvraag. Bij ontbreken van

Meer informatie over de cito en bepalingen.

 

Hoe werkt bloedafname bij kinderen?2021-02-16T12:38:21+01:00

De meeste kinderen vinden bloedafname eng. SALT geeft extra aandacht aan de kinderen en hun ouders. Na verwijzing via ZorgDomein kunnen ouders kunnen bellen naar de medische administratie (088 – 9100 100) voor het maken van een afspraak. Een ervaren medewerker neemt dan de tijd om rustig en kindvriendelijk de afname te doen. Als beloning krijgen de kinderen een prikdiploma.

Meer informatie over bloedafname bij kinderen.

Hoe werkt de cito-aanvraag?2021-03-02T16:06:54+01:00

SALT zorgt voor snelle bloedafname bij de cliënt thuis. Het materiaal gaat met de eerstvolgende ronde naar het laboratorium, alwaar de analyses met voorrang worden behandeld. De uitslagen belt SALT zo spoedig mogelijk door naar de aanvrager.

Cito aanvragen die tot 14 uur worden aangevraagd, worden diezelfde dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts. Cito aanvragen na 14 uur worden de volgende dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts.

Cito doorgeven? Dan bellen met de citolijn: 06–14 664 722.

Resultaten van cito-aanvraag doorgebeld krijgen? Dan dient u een mobiel nummer te vermelden op de aanvraag. Bij ontbreken van een mobiel nummer gaat rapportage alleen via edifact.

Meer informatie over de cito en bepalingen.

 

Hoe kan ik aanvragen via ZorgDomein?2021-02-16T12:31:50+01:00

Op onze website kunt u handleidingen vinden voor het gebruik van ZorgDomein.

Ook op de site van ZorgDomein kunt u informatie vinden over aanmelding en gebruik.

 

Is het bij verwijzing naar SALT via ZorgDomein niet meer nodig om te printen?2021-02-16T12:26:45+01:00

De aanvrager hoeft de laboratoriumaanvraag in ZorgDomein niet meer te printen en mee te geven aan de patiënt. Zodra een aanvraag bij SALT is ingediend via ZorgDomein, wordt deze gelijk verwerkt in het systeem van de Afnamedienst en kan men de patiënt direct helpen. Printen en meegeven blijft mogelijk. Het is ook mogelijk het bericht per sms of e-mail aan de patiënt te sturen. Mogelijk maar niet noodzakelijk. U kunt ook alleen het ZorgDomein-nummer meegeven. De patiënt hoeft dus niet meer naar de praktijk te komen voor het ophalen van een labformulier! De verwijzingen kunt u ver van tevoren meegeven.

Meer informatie over ZorgDomein en de gebruikershandleiding.

Welk materiaal gebruik ik voor urine- en fecesonderzoek?2021-02-16T12:22:12+01:00

Het gebruik van urine en fecespotjes kent 2 stromen:
OLVG lab als het gaat om kweek, soa, parasitologie of PCR . Dan dient er gebruik gemaakt te worden van een microbiologisch potje.
SALT als het om klinisch chemische bepalingen gaat.

Welke instructies zijn er voor het afnemen van materiaal (MML)?2021-02-16T12:17:43+01:00

Instructies voor het afnemen van materiaal kunt u vinden op de website van OLVG Lab

 

Bestellen van materialen voor Medische Microbiologie (MML): Hoe werkt dat?2021-02-25T14:11:40+01:00

Het bestellen van Medische Microbiologie (MML) kan door middel van onderstaand bestelformulier.

Bestelformulier_MML-huisartsen_en_klinieken_V1.1-21 (1)

De ingevulde bestellijst kunt u mailen naar: mailmediabereiding@olvg.nl.

U ontvangt de materialen zo spoedig mogelijk.

 

 

MML afname materialen: welk materiaal gebruik ik voor welk onderzoek?2021-02-25T14:04:46+01:00

Hieronder treft u een overzicht welk materiaal nodig is voor welk onderzoek:

 

Hoe werkt de aanvraag van medische microbiologie?2021-02-15T14:08:47+01:00

Hieronder treft u instructies voor afname van medische microbiologie  OLVG Lab-SALT (Februari 2021)

Stap 1:
Aanvraag in ZorgDomein SALT
Voor werkwijze ZorgDomein
https://www.salt.nl/zorgverleners/bloedafname

Stap 2:
Voor de afnames de artikelen van OLVG Lab gebruiken
Voor gebruik, toepassingen, bestellen materialen en bewaarcondities zie de website van OLVG lab.
https://olvglab.nl/voor-zorgverleners/medische-microbiologie-20/afnemen-materiaal/

Stap 3:
1. Materialen inleveren op de SALT prikposten tijdens de openingstijden

Zie website SALT:
https://www.salt.nl/locaties-openingstijden

2. Materialen inleveren per post.

Bijsluiten uitgeprinte aanvraag ZorgDomein of een aanvraagformulier.

(Dit komt per 1 maart te vervallen omdat dan de ICT koppeling OLVG Lab-SALT gereed is).

Op welke locaties in Amsterdam levert SALT haar dienstverlening?2021-02-18T12:37:53+01:00

Hieronder treft u de locaties en tijdstippen waarop patiënten bij SALT terecht kunnen.
Wij werken vooralsnog op inloop, dus het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken.
Een verwijzing via ZorgDomein is voldoende.
Voor functie- en beeldvormende diagnostiek werken wij alleen op afspraak.

Voor actuele openingstijden: www.salt.nl/locaties

actuele informatie op www.salt.nlopeningstijdenopeningstijden
Amsterdam WittenkadeDinsdag13:00-16:00
Donderdag8:00-11:30
Amsterdam Admiraal de RuijterwegDinsdag en donderdag08.30-12.00
Amsterdam KoestraatMaandag en woensdag08:00-11.30
Amsterdam PostjeswegMaandag en vrijdag08:30-12:00
Amsterdam SumatrastraatMaandag/ dinsdag/ woensdag/ donderdag07:30-11:30
DiemenDinsdag/ woensdag/ vrijdag08:00-10:00
Amsterdam Czaar peterstraatMaandag/woensdag/donderdag08:00-12:00
Amsterdam WolbrantskerkwegMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag08:00-11:00
Amsterdam ReitsemakadeMomenteel gesloten
Amsterdam laan van VlaanderenMaandag/woensdag/vrijdag08:00-10:00
Amsterdam Ite BoeremastraatMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag08:00-12:30
13:00 - 14:00
Zaterdag 09:00 - 11:00
Amsterdam BorgerstraatMomenteel gesloten
Amsterdam SlotermeerMomenteel gesloten
Amsterdam van 't Hofflaandinsdag/vrijdag8:00-10:30
Amsterdam HogewegMomenteel gesloten
Amsterdam KramatplantsoenMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag08:00-12:30 / 13:00 - 14:00
Amsterdam PampuslaanMomenteel gesloten
Amsterdam ParlevinkerMaandag/woensdag/vrijdag8:00-10:30
Amsterdam BijlmerdreefMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag8:30-11:00
Wanneer ik geen passend antwoord op mijn vraag heb kunnen vinden op deze site, waar kan ik dan terecht?2017-12-19T00:00:00+01:00

We hebben deze Vingerprik-site speciaal voor u ontwikkeld om u zo goed mogelijk te informeren. Staat uw antwoord er niet bij, dan kunt u contact opnemen met SALT trombosezorg.

Zie ik straks andere SALT medewerkers bij de (her)controles?2017-12-19T00:00:00+01:00

Nee, de huidige SALT medewerkers zullen ook de vingerprikmethode verrichten. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid.

In welke hand word ik geprikt, en in welke vinger?2017-12-19T00:00:00+01:00

Dit maakt in principe niet uit. Uiteraard houden we rekening met uw voorkeur. Bent u rechtshandig, dan prikken wij in uw linker hand;
bij voorkeur in de middel-/of ringvinger.
Indien u van mening bent dat u niet in de vinger kan worden geprikt, neemt u dan s.v.p. contact op met uw trombosedienst.

Neemt de vingerprik meer tijd in beslag?2017-12-19T00:00:00+01:00

Nee, integendeel. De vingerprik kost juist minder tijd doordat u uw arm niet meer hoeft te ontkleden en er ook geen gebruik wordt gemaakt van de stuwband.

Zijn de kosten van de vingerprik gelijk aan die van de arm prik?2017-12-19T00:00:00+01:00

De kosten blijven gelijk.

Blijft de controle/prikfrequentie gelijk?2017-12-19T00:00:00+01:00

De huidige periodieke controle blijft gelijk. Hier verandert niets aan.

Levert de vingerprikmethode dezelfde kwaliteit?2017-12-19T00:00:00+01:00

De kwaliteit van beide methodes is gelijk. Voordeel van de vingerprikmethode is een snellere bepaling van uw INR-waarde waardoor eerder ingespeeld kan worden op uw situatie.

Is de vingerprik pijnlijk?2017-12-19T00:00:00+01:00

De vingerprik is over het algemeen minder pijnlijk dan bloedafname uit de arm (venapunctie). Men prikt aan de zijkant van de vinger om de zenuw in de vingertop te ontwijken. Hierdoor voel je er vrijwel niets van.

Hoeveel bloed wordt er afgenomen voor een onderzoek?2017-06-12T00:00:00+02:00

Dit is afhankelijk van welke bepaling uw behandelaar heeft aangevraagd. Iedere bepaling heeft zijn eigen voorbewerking en specifieke buis waarin het monster verzameld dient te worden.

Wat moet ik meenemen naar een bloedafname/onderzoek?2017-06-12T00:00:00+02:00
 • Aanvraagformulier
 • Legitimatie
 • Eventueel urine of feces, aangegeven op het aanvraagformulier
Wat betekent nuchter zijn voor een bepaald onderzoek?2017-06-12T00:00:00+02:00

Nuchter zijn betekent 8 uur voor de bloedafname niet eten en/of drinken, alleen water is toegestaan.

Hoe laat kunt u de afname medewerk(st)er bij een huisbezoek verwachten?2017-06-12T00:00:00+02:00

Wanneer u nuchter geprikt dient te worden, aangegeven op het aanvraagformulier door een rode N achter de bepaling, komt onze medewerker tussen 08.00-10.30 uur. Hoeft u niet nuchter geprikt te worden dan kunt u onze medewerker verwachten tussen 08.00-14.00 uur.

Hoe wordt een afspraak gemaakt om aan huis geprikt te worden?2017-06-12T00:00:00+02:00

Via uw behandelaar dient er bij SALT een aanvraag voor een huisbezoek gedaan te worden.

Moet ik voor bloedafname op een locatie van SALT een afspraak maken?2020-09-04T10:45:16+02:00

Ja. Hiervoor verwijzen wij u naar Online afspraak maken.

Hoe geef ik mij op voor de opleiding zelfmeten?2017-06-12T00:00:00+02:00

U kunt zich op geven via de mail:  zelfmeet@salt.nl met vermelding van uw naam en geboortedatum of via de doseerkaart.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen op tel.: 088 – 9 100 100 (keuze 3: afdeling zelfmeten).

De cursus bestaat uit 3 momenten.

De eerste keer komt u op locatie en leren wij u zelf te prikken en om te gaan met de apparatuur. Dit duurt ongeveer 45 minuten.

Tijdens het tweede moment, 2 weken later, komt u bij ons terug om te bespreken of alles goed loopt en er mogelijk nog vragen zijn. Wanneer alles positief verloopt en u vertrouwen heeft in het zelfmeten zal er een vervolgafspraak gemaakt worden,  3 maanden later.

Gaat het zelfmeten goed en zijn er geen aanvullende vragen, dan zal de trainingsperiode worden afgesloten en komt u één maal per half jaar voor de periodieke controle.

Wat houdt zelfmeten en doseren in?2017-06-12T00:00:00+02:00

SALT geeft de mogelijkheid aan patiënten om de INR zelf te bepalen d.m.v. zelfmeet apparatuur.
U krijgt een cursus waarbij u leert uw zelf te prikken in uw vinger en zo de INR te bepalen. Vervolgens leren wij u hoe u naar aanleiding van uw INR een dosering gaat bepalen. De cursus bestaat uit drie modules.

Ik heb geen doseerkaart ontvangen, wat moet ik doen?2017-06-12T00:00:00+02:00

U belt met de medische administratie 088 – 9 100 100 (luistert u goed naar het keuze menu), zij kunnen voor u een duplicaat aanvragen. Tevens is het mogelijk uw doseerschema digitaal in te zien door in te loggen op: digitaallogboek.
Uw e-mail adres is uw gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij de trombosedienst. Voor de trombosedienst is het ook prettig als u uw e-mailadres doorgeeft, u kunt dan naast het feit dat u uw gele kaart per post krijgt, uw doseerschema ook digitaal inzien.
Dit heeft veel voordelen voor de cliënt, vooral tijdens vakanties.

Wat is de gele kaart?2017-06-12T00:00:00+02:00

De gele kaart is uw doseerbrief. Hier staan uw gegevens op: naam, adres, streefgebied, uitslag geprikte INR, antistollingsmedicijn, hercontrole datum, uw doseeradvies en ruimte om eventuele wijzigingen en/of mededelingen te vermelden.

Is het nodig tijdelijk te stoppen met antistolling wanneer ik de griepprik krijg?2017-06-12T00:00:00+02:00

Nee, u hoeft niet te stoppen met de antistolling, maar neem wel contact op met de trombosedienst.

Hoe log ik in als trombosedienstpatiënt?2017-06-12T00:00:00+02:00

U gaat naar de website: digitaallogboek
Uw e-mail adres is uw gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij de trombosedienst.

Hoe kan ik jullie bereiken?2017-06-12T00:00:00+02:00

Voor vragen m.b.t de trombosedienst: trombosedienst@salt.nl
Voor vragen m.b.t. de coaguchek: coaguchek@salt.nl
Voor overige vragen: info@salt.nl
Telefonisch: 088 9100 100 (luistert u goed naar het keuze menu).

Bij wie kan ik terecht voor vragen over mijn factuur?2017-06-12T00:00:00+02:00

Voor financiële vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de debiteurenadministratie 088-9100 100 (luistert u goed naar het keuzemenu).

Hoe maak ik een afspraak?2017-06-12T00:00:00+02:00

U kunt alleen telefonische een afspraak maken op telefoonnummer 088 – 9 100 100.

Mag ik sporten bij een antistolling behandeling?2017-06-12T00:00:00+02:00

De antistollingsmedicijnen geven een verhoogde kans op blauwe plekken en bloedingen. Houdt u hier dus rekening mee bij het sporten.

Mag ik alcohol gebruiken in combinatie met antistolling medicijnen?2017-06-12T00:00:00+02:00

U mag alcohol gebruiken met mate, het advies is maximaal twee glazen per dag.

Kan mijn levensstijl van invloed zijn op de antistollingsbehandeling?2017-06-12T00:00:00+02:00

Uw levensstijl kan mogelijkerwijs van invloed zijn op uw antistollingsbehandeling.
Voeding waarin veel vitamine K in zit, stress, veel alcohol en het vaak vergeten van de inname van de antistollingsmedicatie kunnen de antistollingsbehandeling negatief beïnvloeden.

Zijn er voedingsadviezen?2017-06-12T00:00:00+02:00

Nee, er zijn geen voedingsadviezen. Lekker gevarieerd eten.

Mag ik zwanger worden bij het gebruik van antistolling medicijnen?2017-06-12T00:00:00+02:00

De antistollingsmedicijnen acenocoumarol en fenprocoumon mogen de eerste drie maanden van de zwangerschap liever niet gebruikt worden. De middelen kunnen via de placenta de vrucht bereiken en aangeboren afwijkingen veroorzaken. Er zijn andere antistolling medicijnen die geen risico vormen tijdens de zwangerschap.
Bij tijdelijk gebruik van de antistollingsmedicatie is het beter in die periode niet zwanger te worden. Heeft u een zwangerschapswens meldt dit dan bij de trombosedienst. Denkt u zwanger te zijn tijdens de behandeling met antistollingsmedicijnen meldt dit direct aan huisarts en trombosedienst.

Wat doe ik bij een bloeding?2017-06-12T00:00:00+02:00

Bij spontane grote blauwe plekken, bloed bij de urine of bloed bij de ontlasting(zwarte ontlasting), neemt u contact op met uw huisarts en de trombosedienst.

Wat doe ik bij koorts, braken en/of diarree?2017-06-12T00:00:00+02:00

U noteert dit op uw doseerkaart. Bij langer dan drie dagen koorts, ernstig braken en/of diarree neemt u contact op met de trombosedienst.

Wat doe ik bij een geplande ziekenhuisopname, (tandheelkundige)ingreep of behandeling?2017-06-12T00:00:00+02:00

U vraagt aan de behandelend specialist of u moet stoppen/ doorgaan met de antistollingsmedicijnen, daarna neemt u contact op met de trombosedienst. Voor de trombosedienst is het van belang te weten wat de behandelend arts heeft geadviseerd. Dit neemt de trombosedienst mee in haar doseeradvies.

Wat doe ik als mijn antistolling medicijnen bijna op zijn?2017-06-12T00:00:00+02:00

U neemt dan contact op met uw huisarts of behandelend specialist. Wij als trombosedienst zijn niet bevoegd recepten uit te schrijven.

Wat moet ik doen als ik start of stop met andere medicijnen?2017-06-12T00:00:00+02:00

De apotheek stuurt meestal een bericht naar de trombosedienst wanneer u gaat starten met medicijnen die van invloed kunnen zijn op de antistollingsmedicijnen. U krijgt van ons bericht wanneer eerder een INR moet worden bepaald. Tevens kunt u wijzigingen die niet direct van invloed zijn altijd op uw doseerkaart vermelden. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de trombosedienst.

Wanneer ontvang ik de uitslag van het onderzoek en van wie?2017-05-16T00:00:00+02:00

Tijdens het onderzoek kunt u met de functiemedewerker bespreken hoe lang het ongeveer duurt voordat de uitslag bekend is, dit is namelijk wisselend per onderzoek.
Uw zorgverlener ontvangt de uitslag van SALT. U kunt een afspraak maken met uw zorgverlener om de uitslag van het onderzoek te bespreken. Bij ernstige afwijkingen of indien nodig wordt er direct contact met uw zorgverlener opgenomen.
SALT doet géén uitspraken over onderzoeksresultaten naar u persoonlijk. De reden hiervoor is dat uw zorgverlener op de hoogte is van uw medische achtergrond en de uitslag hierdoor op een juiste manier kan interpreteren.

Heb ik altijd een aanvraagformulier nodig om een onderzoek of bloedafname uit te laten voeren door SALT?2017-05-16T00:00:00+02:00

Ja, voor een bloedafname of onderzoek bij SALT heeft u altijd een aanvraagformulier van uw behandelaar nodig.

Waar vind ik de telefoonnummers van de bloedafnamelocaties van SALT?2017-05-16T00:00:00+02:00

Onze locaties zijn voor cliënten niet telefonisch bereikbaar.
Voor het maken van een afspraak zijn de diverse telefoonnummers te vinden op deze website onder het kopje contact

Hoe vind ik een locatie van SALT?2017-05-16T00:00:00+02:00

Op deze website van SALT kunt u via het kopje locaties zoeken naar een locatie op plaatsnaam. Daarnaast kunt u in de rechterkolom een locatie zoeken met een specifieke openingstijd te weten:
voor 8 uur , ’s middags of ’s avonds.

Wat doe ik als ik mijn antistollings medicijnen vergeten ben in te nemen?2017-05-16T00:00:00+02:00

U kunt uw antistollingsmedicijnen dezelfde avond nog innemen tot 24.00 uur.
Ontdekt u het pas de volgende dag, dan neemt u contact op met de trombosedienst.
De doseeradviseur kan dan eventueel uw dosering aanpassen.

Wat is de beste tijd voor de inname van de antistollings medicijnen?2017-05-16T00:00:00+02:00

Wij adviseren de antistollingsmedicijnen ’s avonds op een vast tijdstip, meestal rond het avondeten, in te nemen. Zo heeft de trombosedienst de tijd om een eventueel gewijzigde dosering door te bellen.

Ik ben cliënt bij de trombosedienst, maar heb ook een aanvraag voor een laboratoriumonderzoek. Kan dat?2017-05-16T00:00:00+02:00

Ja, dat kan. U kunt het aanvraagformulier meenemen als u bloed moet laten afnemen voor de trombosedienst. Neemt u dan tevens een geldig legitimatiebewijs mee.

Waarom zijn de kosten van allergieonderzoek zo hoog?2017-05-16T00:00:00+02:00

Zie toelichting op onze website: patiënteninformatie : kopje tarieven

Valt bloedafname onder het eigen risico?2017-05-16T00:00:00+02:00

Ja, bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico voor 2017 is € 385,-.

Kan ik contant afrekenen?2017-05-16T00:00:00+02:00

Indien u verplicht verzekerd bent voor de zorgverzekering (in principe elke ingezetene) kunt u niet contant afrekenen.
Indien u geen zorgverzekering in Nederland heeft lopen (bijv. u bent in Nederland op vakantie), dan wordt er wel contant afgerekend. Hierbij geldt voor een bloedonderzoek € 50,– en een functieonderzoek € 75,–, tenzij de kostprijs van het onderzoek hoger is, wordt het hogere bedrag afgerekend. U ontvangt voor de contante afrekening een kwitantie.

Waarom krijg ik een particuliere factuur?2017-05-16T00:00:00+02:00

Indien SALT niet over voldoende of juiste gegevens beschikt, zijn wij genoodzaakt cliënten een particuliere nota te sturen.
Het is mogelijk de factuur aan ons te retourneren met een kopie van uw verzekeringsbewijs, waarop voor ons duidelijk uw BSN nummer en geboortedatum staan vermeld.

Wie bepaald de tarieven van het bloedonderzoek?2017-05-16T00:00:00+02:00

De tarieven worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
Per zorgverzekeraar kunnen wij contractueel een korting afspreken.
De tarieven veranderen minimaal 1 keer per jaar.
Klik hier voor de tarieven.

Ik wil vooraf de prijsopgave van het bloedonderzoek, is dit mogelijk?2017-05-16T00:00:00+02:00

De maximum tarieven staan op onze website vermeld (zie cliënteninformatie: kopje tarieven). Hiermee kunt u zelf een kostenberekening maken. Klik hier voor de actuele tarieven.
Per zorgverzekeraar kunnen de tarieven iets afwijken.

Wat zijn de kosten van een bloedonderzoek?2017-05-16T00:00:00+02:00

Op onze website (zie patiënteninformatie: kopje tarieven) kunt u de maximum tarieven per bepaling terugvinden.
Als u geprikt wordt, betaalt u tevens een vast ordertarief met een toeslag voor een poli of thuisbezoek.

Waarom heb ik zoveel factuuregels bij de afrekening van de zorgverzekeraar, ik heb maar 1 keer bloed laten prikken?2017-05-16T00:00:00+02:00

Bij bloedafname worden door de huisarts meerdere onderzoeken aangevraagd.
Iedere aangevraagde bepaling wordt afgerekend bij de zorgverzekeraar d.m.v. één of meerdere code(s) en
daarnaast nog 2 of 3 regels voor het ordertarief. Dus bij 6 bepalingen heeft u minimaal 8 regels op de afrekening van de zorgverzekeraar.

Hoe kan ik jullie e-mailen?2017-05-16T00:00:00+02:00

De e-mailadressen die gebruikt kunnen worden staan vermeld bij de contact gegevens.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze klacht melden?2017-05-16T00:00:00+02:00

Klik hier voor meer informatie en het melden van klachten.

Wat moet ik doen bij verandering van mijn (persoons)gegevens?2017-05-16T00:00:00+02:00

Geef deze gegevens tijdig door aan onze administratie. Als trombosedienst is het zeer belangrijk dat uw gegevens up-to-date (bv. adres, telefoonummer, etc.), zodat wij uw doseerbrief naar het juiste adres kunnen versturen en indien noodzakelijk wij u bij een gewijzigde dagdosering u telefonisch kunnen bereiken.

Waarom moet ik mij als cliënt bij SALT legitimeren?2017-05-16T00:00:00+02:00

Elke keer wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk verplicht u te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
De medewerk(st)er van SALT is verplicht uw verzekering te controleren aan de hand van uw BSN (burgerservicenummer).

Op welke feestdagen zijn de poli’s van SALT gesloten?2017-05-16T00:00:00+02:00
 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag (27 april)
 • Bevrijdingsdag (5 mei)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december)
 • Ook een avondopening voorafgaand aan een feestdag vervalt.

Klik hier voor wijzigingen van de openingstijden.


Voor veel gestelde vragen over de Covid sneltest verwijzen wij u naar deze pagina.