SALT: het eerste huisartsenlaboratorium van Nederland bestaat al ruim 65 jaar!

Stichting ArtsenLaboratorium en Trombosedienst is ISO geaccrediteerd en werd in 1955 opgericht door de regionale zorgverzekeraar (‘het toenmalige ziekenfonds’ dat nu Zilveren Kruis heet) en huisartsen. Sinds 1955 heeft SALT een enorme groei en verandering doorstaan.
De service van dienstverlening is veel breder geworden: naast bloedonderzoek en trombosedienst is SALT nu een volwaardig eerstelijns diagnostisch centrum dat huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen, maar vooral patiënten en cliënten met vele vormen van diagnostiek bedient. Zoals SALT het eerste huisartsenlaboratorium van Nederland was, zo was SALT ook de eerste met een breed scala aan diagnostiek.
Op dit moment is SALT nog steeds koploper op het gebied van kwaliteit en maken wij een sprong naar de ‘anderhalfde lijns zorg’. Met deze zorg slaat SALT een brug tussen de eerste en de tweede lijn. In de anderhalfde lijn geven medisch specialisten beoordelingen en behandeladviezen. Deze specialisten beoordelen onderzoeken voor huisartsen patiënten en geven aan of een bezoek aan het ziekenhuis echt noodzakelijk is.