Bloedafname en laboratorium

Bloedafname

U kunt bij een groot aantal afnamepoli’s terecht zonder afspraak. U vindt al onze poli’s op de locatiepagina. U kunt zoeken op afstand van uw adres, bloedafname inloop en bloedafname op afspraak.

Bloed wordt afgenomen met een venapunctie of een vingerprik. De venapunctie heeft de voorkeur. Bij de venapunctie wordt met een holle naald via de huid een ader aangeprikt en het bloed in een buisje opgevangen. De aderen aan de binnenkant van de elleboog zijn hier het meest geschikt voor.
Eventueel kan het bloed afgenomen worden door middel van een vingerprik. Het bloed wordt dan opgevangen in een cupje. Een cupje is een klein dun buisje van ongeveer 1,5 cm hoog. Beide prikken kunnen een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur.

Na de bloedafname krijgt u een depper om de plek waar u geprikt bent goed dicht te drukken. Dit helpt om het bloed te stelpen. Het is raadzaam om na de bloedafname de afnameplek 1 – 2 minuten goed af te drukken en tijdelijk de arm niet te zwaar te belasten. Ondanks zorgvuldig handelen zijn blauwe plekken of nabloedingen niet altijd te voorkomen. Mocht dit zich voordoen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bloedonderzoek

U bent bij de (huis)arts geweest en komt nu bij SALT voor bloedonderzoek. In het bloed kunnen verschillende stoffen gemeten worden, die iets kunnen zeggen over uw gezondheid of uw behandeling. Afhankelijk van de vraagstelling die u en uw behandelend arts hebben, worden in overleg met de laboratoriumspecialist de juiste analyses/onderzoeken in uw bloed uitgevoerd.

Dit bloedonderzoek draagt bij aan:

 • het vaststellen van een diagnose of het uitsluiten van een ziekte;
 • het volgen van het verloop van een ziekte;
 • het vaststellen van het succes van een behandeling;
 • het voorkomen van een ziekte.

Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. Indien u nuchter moet blijven krijgt u dit te horen van de zorgverlener of staat dit vermeld op het aanvraagformulier. Wij hanteren bij nuchter:

 • Minimaal 8 uur voor bloedafname niet eten en drinken, behalve water (ook geen kauwgum).
 • Over het innemen van orale medicatie/insuline kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.

Voor bepaalde onderzoeken kunt u alleen telefonisch een afspraak maken gezien de duur van het onderzoek of de mogelijkheid ervan op slechts enkele locaties. Dit geldt onder andere voor de volgende bepalingen: Kreatinine clearance, GTT, LTT. Uw arts zal u hierover informeren. Ook staat het aangegeven op de (digitale) verwijzing.

Wij vragen u altijd om een geldig legitimatiebewijs. SALT is namelijk als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te noteren. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wij verzoeken u dan ook een van deze legitimatiebewijzen mee te nemen naar een van de priklocaties.

 1. Uw huisarts heeft u doorverwezen voor onderzoek.
 2. U bereidt zich voor op het onderzoek.
 3. U gaat, met een geldig legitimatiebewijs naar een priklocatie.
 4. Uw huisarts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Wanneer iemand de status Asielzoeker heeft, zorgt het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) voor een zorgverzekering. Dit houdt in dat de asielzoeker een pasje krijgt met een verzekeringsnummer van het MCA (Menzis Coa Administratie). Met het polisnummer en de geboortedatum kan SALT de kosten declareren bij het MCA of het Zorginstituut Nederland. De cliënt wordt verzocht een legitimatie mee te nemen.

Vreemdelingen voor wie de regeling geldt:

 • Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.
 • Vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend.
 • Vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

De regeling is niet van toepassing op:

 • Nederlanders.
 • Inwoners van Aruba, Curaçao en St. Maarten.
 • EU-onderdanen.
 • Inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Passanten regelingen

U kunt door SALT bloedonderzoek laten uitvoeren, ook als u niet verzekerd bent. U dient wel voorafgaand het onderzoek te betalen. Met een ingevuld aanvraagformulier kunt u naar een van onze afname locaties. Hier wordt standaard een bedrag van €50,00 in rekening gebracht. Dit dient contant en gepast betaald te worden. U ontvangt hiervan vervolgens een factuur.
Voor het maken van een afspraak en de kosten van de verschillende functieonderzoeken kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 088-9100170.

Legitimatie

Elke keer wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk verplicht om u te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Bloedafname bij kinderen

De meeste kinderen vinden bloedafname eng en zien op tegen bloedprikken. Logisch, een prik is ook niet fijn.
Dat is de reden dat wij als SALT extra aandacht aan de kinderen en hun ouders willen geven. Wij verzoeken u dan ook als ouder, bij een aanvraag voor het prikken van uw kind, naar onze medische administratie (088-9100100) te bellen voor een afspraak. Een ervaren medewerker neemt dan de tijd om rustig en kindvriendelijk de afname te doen. Als beloning krijgen de kinderen een kleurplaat en/of prikdiploma.

Prik! is een app voor op de iPad of iPhone. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe het bloedprikken bij kinderen gaat. Samen met uw kindje kunt u zich op een speelse en leerzame manier voorbereiden. De app is ontwikkeld door het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Download hem hier: App Prik!

QR code App Prik!

Bloedafname aan huis

SALT heeft een buitendienst, die de service biedt cliënten in hun thuisomgeving te prikken. Dit gebeurt op verzoek van uw huisarts/zorgverlener en geldt voor cliënten die slecht ter been zijn of om medische redenen thuis moeten blijven. De afspraak om aan huis te prikken dient door uw behandelend arts aangemeld te worden bij onze medische administratie.

Op verzoek van de huisarts/zorgverlener komen onze medewerkers bij u thuis voor bloedafname. Dit doen zij graag. Echter zijn hier wel enkele spelregels voor. Dit om de veiligheid en kwaliteitsgarantie van het onderzoek te waarborgen.

1. Huisdieren graag even apart
Dieren vinden het vaak niet zo fijn als je dichtbij hun baasje komt. De medewerkers moeten hun werk zorgvuldig kunnen uitvoeren, zonder dat de huisdieren hierbij tot last zijn. Het is daarom van belang dat de dieren even in een aparte ruimte zitten tijdens het bezoek van onze medewerker.

2. De medewerker houdt de schoenen aan
Sommige mensen vragen of onze medewerkers hun schoenen uit willen doen. Onze medewerker heeft een volle planning en moet snel door kunnen naar de volgende cliënt. Onze medewerkers houden daarom hun schoenen aan. Heeft u echter bezwaar tegen het gebruik van schoenen in uw huis, dan kunnen over-sloffen/schoenhoezen aangeschaft worden. U heeft dan geen schoenen in huis en de medewerker kan weer snel door. Zorgt u dan dat u oversloffen in huis heeft?

3. Zorg dat u thuis bent
Het klinkt misschien logisch, maar regelmatig staan onze medewerkers voor een dichte deur. Vervelend voor u, maar ook voor onze organisatie. Zorg dat u thuis bent op de afgesproken ochtend. Het kan natuurlijk voorkomen dat u onverwachts de afspraak moet afzeggen. Dit kan via onze medische administratie: 088-9100100.

4. Nuchter?
Let u er nog even op of u wel of niet nuchter hoeft te zijn? Dit voorkomt een teleurstelling. Indien de bloedafname nuchter plaats moet vinden staat dit ook op uw aanvraagformulier vermeld.

U kunt onze medewerker bij u thuis verwachten tussen 08.00 en 14.00 uur.
Dit geldt zowel voor bloedafname als voor de Trombosedienst.

Het is helaas niet mogelijk om een specifieke tijd aan te geven.

Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. Indien u nuchter moet blijven krijgt u dit te horen van de zorgverlener of staat dit vermeld op het aanvraagformulier.

Wij hanteren bij een nuchtere afname:

• 8 uur voor bloedafname niet eten en drinken, behalve water (ook geen kauwgum).
• Over het innemen van orale medicatie/insuline kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.

De nuchtere-afnames proberen wij veelal in de ochtend te plannen.

NIPT

De NIPT is een bloedonderzoek, NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit uw arm en in ons laboratorium wordt vervolgens onderzocht of er aanwijzingen zijn dat uw kindje down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT is betrouwbaarder dan de combinatietest (nekplooimeting en bloedtest). Met de NIPT ontdekken we 85 procent van de gevallen van downsyndroom, 78 procent van de gevallen van patausyndroom en 87 procent van de gevallen van edwardssyndroom.

U kunt bij een groot aantal afnamepoli’s van SALT terecht voor de NIPT. Klik hier voor de geselecteerde poli’s.

U kunt u afspraak zelf inplannen in onze digitale agenda. U heeft hiervoor een LAB-aanvraagnummer (begint met N) ontvangen van uw verloskundige.
Of u belt met onze medische administratie via 088 – 9100 100 om uw afspraak in te plannen bij een van de specifieke poli’s.
Er zijn ook poli’s waar u zonder afspraak terecht kunt, maar houdt u er wel rekening mee dat u altijd naar één van de specifieke poli’s afreist, anders moeten wij u helaas teleurstellen.

Mocht u bij inplannen van uw afspraak niet binnen de door uw verloskundige gestelde termijn bij ons terecht kunnen, neemt u dan contact op met ons via 088 – 9100 100. Wij zullen u helpen uw afspraak toch mogelijk te maken.

De uitslag van het onderzoek wordt door ons aan uw verloskundige doorgegeven. Uw verloskundige bespreekt de uitslag met u en geeft aan of er vervolgstappen nodig zijn.

Voor meer informatie over de NIPT verwijzen wij u naar de overheidspagina PNS.nl.

Urine- en fecesonderzoek

Onderzoek van een urinemonster kan helpen bij het stellen van bepaalde diagnoses. Wanneer u bent doorverwezen voor urineonderzoek, dan wil uw zorgverlener meer weten over de aanwezigheid van ziekten van de nieren of de urinewegen. Ook andere stoornissen in het functioneren van uw lichaam kunnen zo opgespoord worden.

Onderzoek van een urinemonster kan helpen bij het stellen van bepaalde diagnoses. Door urineonderzoek kunnen stofwisseling- en nierziekten worden opgespoord. Evenals bij het bloed, komen hierbij bepaalde stoffen teveel of juist te weinig voor in de urine. Vaak is dit een indicatie voor een bepaalde ziekte.

Voor het onderzoek is het opvangen van de eerste ochtendurine meestal voldoende. De eerste urine in de ochtend is het meest geschikt voor onderzoek. Deze urine is namelijk het meest geconcentreerd. Houd voor het opvangen de tijd aan dat u normaal opstaat.
Het is belangrijk dat de urine op de juiste manier wordt opgevangen. Uw zorgverlener geeft u de juiste instructies en het benodigde opvangpotje mee. Heeft u geen opvangpotje meegekregen, dan kunt u er ook één bij de apotheek (tegen betaling) verkrijgen. Afwijkende potjes worden niet in behandeling genomen. Afwijkende potjes kunnen zorgen voor onbetrouwbaar onderzoek, waardoor u een onjuiste uitslag krijgt.

Bij sommige onderzoeken kan het nodig zijn dat u 24 uur lang alle urine verzamelt. Uw zorgverlener geeft u ook hierover de juiste instructies. Het benodigde materiaal krijgt u mee van uw zorgverlener of kunt u afhalen op de locaties Koog aan de Zaan (Molenwerf) en Purmerend (Medisch Centrum de Gors).

Voor alle urine geldt dat deze binnen 2 uur na het opvangen op het laboratorium moet zijn voor een goed onderzoeksresultaat.

U kunt op alle afnamelocaties tijdens de geldende spreekuurtijden binnen lopen om uw urine in te leveren. Neemt u plaats in de wachtruimte. U mag hiervoor uiteraard ook een afspraak maken zodat uw wachttijd beperkt zal zijn.

Urine dient ingeleverd te worden in speciale urinepotjes, voorzien van uw naam en geboortedatum, die u kunt verkrijgen via de huisarts of de apotheek.

Let op: U dient altijd het aanvraagformulier van uw arts én uw legitimatie mee te nemen.

Heeft u van de arts of op één van onze locaties een urineset ontvangen om de urine te laten onderzoeken in ons laboratorium? Een dergelijke set bestaat uit een papieren instructie, een afnamepotje en een urinebuisje. Het vacuümsysteem zorgt ervoor dat er geen urine gemorst wordt en de kwaliteit van de urine goed blijft voor het onderzoek. De papieren instructie kan u helpen bij het correct uitvoeren van de handelingen, zodat het onderzoek van afname tot uitslag efficiënt verloopt.

Voor het onderzoek kunt u uw urine in een speciaal daarvoor bestemd potje, samen met het aanvraagformulier, dezelfde dag inleveren bij een SALT-locatie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken mits u dit doet bij locatie De Gors, Lisdoddestraat 28 te Purmerend of SALT, Molenwerf 11 te Koog aan de Zaan. Kijkt u hier voor de actuele openingstijden.

Op alle overige locaties dient u momenteel wel een afspraak te maken voor het inleveren van materiaal.

Mocht u het lastig vinden om de handelingen zelf uit te voeren, kunt u het gevulde potje meenemen naar één van onze locaties waar onze medewerkers dit voor u kunnen doen.

Onderzoek van ontlasting (feces) kan helpen bij het stellen van een diagnose. Ontlasting bevat bacteriën en parasieten die in sommige gevallen ziekmakend kunnen zijn. Ook kan er sprake zijn van andere afwijkingen in uw lichaam die bij u klachten veroorzaken. Door ontlastingsonderzoek weten u en uw zorgverlener waar u aan toe bent en wat de beste behandeling is om in gang te zetten.

Feces dient ingeleverd te worden in een speciaal potje, voorzien van uw naam en geboortedatum, wat u kunt verkrijgen via de huisarts of de apotheek.
U kunt op alle afnamelocaties tijdens de geldende spreekuurtijden binnen lopen om feces in te leveren. Neemt u plaats in de wachtruimte. U mag hiervoor uiteraard ook een afspraak maken zodat uw wachttijd beperkt zal zijn.

Let op: U dient altijd het aanvraagformulier of het ZorgDomein-nummer wat u van uw arts ontvangt én uw legitimatie mee te nemen.

Laboratorium

Op ons laboratorium in Koog aan de Zaan komen alle monsters (bloed, urine en feces), afkomstig van alle afnamelocaties en huisbezoeken vanuit onze hele regio tezamen. Hier worden de monsters nogmaals gecontroleerd, gesorteerd en klaargemaakt voor de analyseapparatuur.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde moderne apparatuur, zowel voor de monstervoorbewerking als de apparatuur waarop de onderzoeken daadwerkelijk plaatsvinden.

Het laboratorium registreert het te onderzoeken materiaal, voert de aangevraagde bepalingen uit, analyseert en valideert analyseresultaten. Tevens draagt de afdeling zorg voor de rapportage en administratie van de analyseresultaten en onderzoeken.
Ook zorgt het laboratorium voor het verzenden van monsters naar enkele andere laboratoria waaraan testen worden uitbesteed, die we niet in eigen beheer uitvoeren.

Tarieven

Voor onze actuele tarieven verwijzen wij u door naar onze Tarieven pagina.