Diabeteszorg

De diabetesdienst ondersteunt en faciliteert huisartsen bij het behandelen van diabetespatiënten. De diabetesverpleegkundige verleent specialistische hulp, waarbij patiënten met diabetes mellitus type 2 ondersteund en begeleid worden. De werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking met de huisarts.

Diabeteszorg bestaat uit diabetesverpleegkundigen van SALT en Evean. Deze werken intensief samen met de huisartsen in de regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland, die deelnemen aan de DBC voor diabetes type 2 bij de zorggroep SEZ (Stichting Eerstelijns Zorg). DBC staat voor Diagnose-Behandel-Combinatie en wordt ook wel ketenzorg genoemd: zorg die wordt geleverd door een keten van hulpverleners (huisarts, praktijkondersteuner, assistente, diabetesverpleegkundige en diëtiste). De partijen waarmee u met diabetes mellitus type 2 te maken heeft zijn goed op elkaar ingespeeld en stemmen uw behandeling met elkaar af.

In Nederland wordt de zorg voor diabeten volgens een huisartsenstandaard verricht (‘NHG standaard diabetes mellitus type 2’) . Over het algemeen worden diabetespatiënten ieder kwartaal gezien, waarbij één controle (jaarcontrole) uitgebreider is. Deze controles worden verdeeld onder de huisarts en de diabetesverpleegkundige. Een kwartaalcontrole bij de diabetesverpleegkundige duurt ongeveer 20 minuten, waarbij uw welbevinden, bloedglucosewaarde(n), gewicht, bloeddruk en medicatie worden besproken. De jaarcontrole bij de diabetesverpleegkundige duurt 30 tot 40 minuten en is uitgebreider door onder andere een voetenonderzoek. Twee keer per jaar gaat u enkele dagen vóór de controle langs één van de bloedafname locaties van SALT voor een nuchtere bloedafname; eenmaal voor een kwartaalcontrole en eenmaal voor de jaarcontrole. Bij de jaarcontrole dient u daarvoor tevens een potje urine mee te nemen, in een speciaal daarvoor bestemd urinebekertje (deze ontvangt u van uw diabetesverpleegkundige of huisartsenpraktijk).

De overgang van ‘pillen’ naar insuline spuiten is voor veel mensen groot en moet goed begeleid worden. De diabetesverpleegkundige begeleidt u in dit traject. De diabetesverpleegkundige leert u dan hoe u zelf uw bloedglucose kan controleren en interpreteren en hoe u de insuline kan spuiten, tevens krijgt u begeleiding bij het verhogen en verlagen van de hoeveelheid insuline. Daarbij leert u ook hoe u de insuline moet gebruiken bij bijzondere omstandigheden (zoals reizen, ziekte, Ramadan). De diabetesverpleegkundige overlegt te allen tijde met uw huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Wilt u zo vriendelijk zijn om, voor zover dat voor u van toepassing is, het volgende mee te nemen naar de afspraak:

  • bloedglucosemeter met strips en verpakking
  • dagboekje met dagcurves
  • medicatie
  • insulinepen met enkele naaldjes

Als gevolg van diabetes mellitus kunnen er complicaties ontstaan aan het netvlies van uw ogen, welke het zicht kunnen belemmeren. Het is daarom belangrijk om uw ogen te laten controleren met behulp van fundusfotografie. Tijdens een controle worden er van het netvlies, van beide ogen, foto’s gemaakt met een speciale camera. De foto’s worden beoordeeld door een oogarts. Indien verwijzing voor nader onderzoek en eventuele behandeling in het ziekenhuis nodig mocht zijn, zal de oogarts hierover een advies geven aan uw zorgverlener. Op deze manier kan vroegtijdige schade van het netvlies worden opgespoord en voorkomen worden dat uw zicht verminderd. Voor meer informatie over fundusfotografie klikt u hier.