Veel gestelde vragen2021-06-24T12:16:17+02:00

Veel gestelde vragen

Waar kan de NIPT worden afgenomen?2023-07-27T14:04:59+02:00

U kunt bij een groot aantal poli’s van SALT terecht voor de NIPT (u heeft altijd een verwijzing van uw zorgverlener nodig):

Regio Amsterdam:
Diagnostisch Centrum Flevopoort, Medisch Centrum Ganzenhoef, Echo Centrum, Gezondheidscentrum Osdorp, Gezondheidscentrum Banne Buiksloot.

Regio Purmerend:
De Gors, Medisch Centrum Weidevenne, Huisartsenpraktijk Monnickendam, BDO.

Regio Zaandam:
Medisch Centrum de Vaart, Fysiotherapiepraktijk Assendelft, Medisch Centrum Wijckermeer, Huisartsenpraktijk Castricum, Huisartsenpraktijk Waterrijck, Westerwatering, Buurthuis de Pelikaan, Huisartsenpraktijk Wormerveer, Huisartsenpraktijk Zaans Kleurrijk.

Voor de adresgegevens en openingstijden van bovenstaande afnamepoli’s klikt u op de poli van uw keuze of u gaat naar onze locatiepagina.

Hebben medewerkers van SALT geheimhoudingsplicht?2022-10-25T11:30:42+02:00

Alle medewerkers van SALT hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De medewerkers van SALT die zijn betrokken bij de uitvoering en behandeling van uw onderzoek hebben inzicht in uw gegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de financiële administratie slechts beperkte inzage in de gegevens die nodig zijn voor de facturatie van het door SALT verrichte onderzoek. Wij sturen deze gegevens ook door naar uw zorgverzekeraar op basis van de coderingen zoals die landelijk zijn overeengekomen. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding van uw verzekeraar krijgt. De ICT medewerkers van SALT hebben geen inzage uw persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor de opsporing van fouten of het oplossen van storingen.

Naast geautoriseerde medewerkers van SALT is het soms van belang dat medisch specialisten inzage krijgen in onderzoeksresultaten. Zij raadplegen deze informatie slechts voor zover dat noodzakelijk is voor validatie en autorisatie van onderzoeksresultaten. Het betreft hier dus alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw onderzoek. Ook zij zijn verplicht tot geheimhouding.

Waarom moet ik mijn verzekeringsbewijs meenemen?2022-10-25T11:26:57+02:00

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Uw basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. Omdat SALT In de meeste gevallen  de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar stuurt, zullen wij uw verzekeringsgegevens noteren. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan ontvangt u van ons een factuur.

Bloed- en urineonderzoek voor het CBR2023-04-04T15:07:34+02:00

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vraagt in bepaalde gevallen voor personen, die met alcoholgebruik of drugsgebruik in het verkeer zijn aangehouden, gericht laboratoriumonderzoek aan in het kader van een psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid. Voor het afnemen van bloed en het inleveren van urine gelden de volgende instructies:

Afspraak maken
U kunt voor dit specifieke onderzoek alleen terecht op onze afnamelocaties in de regio Zaanstreek/Waterland. Op deze website kunt u via het kopje locaties zoeken naar een locatie op plaatsnaam. Daarnaast kunt u een locatie zoeken met een specifieke openingstijd. Neemt u vervolgens telefonisch contact met ons op via 088 – 9100 100 om een afspraak in te plannen op de door u gekozen locatie.

Hoe verloopt het onderzoek?
Er wordt gestart met het afnemen van bloed via een ader in de arm. Indien u ook urine moet inleveren, ontvangt u hiervoor een urinepotje van de medewerker. Op de locatie vult u het potje met uw urine. Het gevulde potje moet u direct weer inleveren. De afnamemedewerker controleert de urine op versheid en verdunning.

Wat wordt onderzocht en hoe ontvangt u de uitslag?
Nadat uw bloed is afgenomen en u uw urine heeft ingeleverd wordt in ons laboratorium onderzocht of er aanwijzingen zijn voor het recente gebruik/misbruik van alcohol (bloed) of drugs (urine). Het CBR bepaald op welke stoffen uw bloed en/of urine wordt onderzocht. De bepaling van cannabis (THC-COOH) in bloed kan niet door SALT worden onderzocht. De uitslag van het onderzoek wordt naar de aanvrager opgestuurd. Na een week kunt u contact opnemen met uw aanvrager voor de uitslag.

Let op: U dient altijd het aanvraagformulier of ZorgDomein-nummer van uw aanvrager én uw legitimatie mee te nemen.

Waar kan ik urine en/of feces inleveren?2023-04-04T15:04:50+02:00

U kunt op alle afnamelocaties tijdens de geldende spreekuurtijden binnen lopen om uw urine en/of feces in te leveren. Neemt u plaats in de wachtruimte. U mag hiervoor uiteraard ook een afspraak maken zodat uw wachttijd beperkt zal zijn.
Urine en/of feces dient ingeleverd te worden in speciale potjes, voorzien van uw naam en geboortedatum, die u kunt verkrijgen via de huisarts of de apotheek.

Let op: U dient altijd het aanvraagformulier of het ZorgDomein-nummer wat u van uw arts ontvangt én uw legitimatie mee te nemen.

Zijn de kosten van de vingerprik gelijk aan die van de arm prik?2017-12-19T00:00:00+01:00

De kosten blijven gelijk.

Is de vingerprik pijnlijk?2017-12-19T00:00:00+01:00

De vingerprik is over het algemeen minder pijnlijk dan bloedafname uit de arm (venapunctie). Men prikt aan de zijkant van de vinger om de zenuw in de vingertop te ontwijken. Hierdoor voel je er vrijwel niets van.

Levert de vingerprikmethode dezelfde kwaliteit?2017-12-19T00:00:00+01:00

De kwaliteit van beide methodes is gelijk. Voordeel van de vingerprikmethode is een snellere bepaling van uw INR-waarde waardoor eerder ingespeeld kan worden op uw situatie.

Blijft de controle/prikfrequentie gelijk?2017-12-19T00:00:00+01:00

De huidige periodieke controle blijft gelijk. Hier verandert niets aan.

Neemt de vingerprik meer tijd in beslag?2017-12-19T00:00:00+01:00

Nee, integendeel. De vingerprik kost juist minder tijd doordat u uw arm niet meer hoeft te ontkleden en er ook geen gebruik wordt gemaakt van de stuwband.

In welke hand word ik geprikt, en in welke vinger?2017-12-19T00:00:00+01:00

Dit maakt in principe niet uit. Uiteraard houden we rekening met uw voorkeur. Bent u rechtshandig, dan prikken wij in uw linker hand;
bij voorkeur in de middel-/of ringvinger.
Indien u van mening bent dat u niet in de vinger kan worden geprikt, neemt u dan s.v.p. contact op met uw trombosedienst.

Zie ik straks andere SALT medewerkers bij de (her)controles?2017-12-19T00:00:00+01:00

Nee, de huidige SALT medewerkers zullen ook de vingerprikmethode verrichten. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid.

Wanneer ik geen passend antwoord op mijn vraag heb kunnen vinden op deze site, waar kan ik dan terecht?2017-12-19T00:00:00+01:00

We hebben deze Vingerprik-site speciaal voor u ontwikkeld om u zo goed mogelijk te informeren. Staat uw antwoord er niet bij, dan kunt u contact opnemen met SALT trombosezorg.

Hoe maak ik een afspraak?2017-06-12T00:00:00+02:00

U kunt alleen telefonische een afspraak maken op telefoonnummer 088 – 9 100 100.

Mag ik sporten bij een antistolling behandeling?2017-06-12T00:00:00+02:00

De antistollingsmedicijnen geven een verhoogde kans op blauwe plekken en bloedingen. Houdt u hier dus rekening mee bij het sporten.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over mijn factuur?2017-06-12T00:00:00+02:00

Voor financiële vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de debiteurenadministratie 088-9100 100 (luistert u goed naar het keuzemenu).

Hoe kan ik jullie bereiken?2017-06-12T00:00:00+02:00

Voor vragen m.b.t de trombosedienst: trombosedienst@salt.nl
Voor vragen m.b.t. de coaguchek: coaguchek@salt.nl
Voor overige vragen: info@salt.nl
Telefonisch: 088 9100 100 (luistert u goed naar het keuze menu).

Hoe log ik in als trombosedienstpatiënt?2017-06-12T00:00:00+02:00

U gaat naar de website: digitaallogboek
Uw e-mail adres is uw gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij de trombosedienst.

Is het nodig tijdelijk te stoppen met antistolling wanneer ik de griepprik krijg?2017-06-12T00:00:00+02:00

Nee, u hoeft niet te stoppen met de antistolling, maar neem wel contact op met de trombosedienst.

Wat is de gele kaart?2017-06-12T00:00:00+02:00

De gele kaart is uw doseerbrief. Hier staan uw gegevens op: naam, adres, streefgebied, uitslag geprikte INR, antistollingsmedicijn, hercontrole datum, uw doseeradvies en ruimte om eventuele wijzigingen en/of mededelingen te vermelden.

Ik heb geen doseerkaart ontvangen, wat moet ik doen?2017-06-12T00:00:00+02:00

U belt met de medische administratie 088 – 9 100 100 (luistert u goed naar het keuze menu), zij kunnen voor u een duplicaat aanvragen. Tevens is het mogelijk uw doseerschema digitaal in te zien door in te loggen op: digitaallogboek.
Uw e-mail adres is uw gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij de trombosedienst. Voor de trombosedienst is het ook prettig als u uw e-mailadres doorgeeft, u kunt dan naast het feit dat u uw gele kaart per post krijgt, uw doseerschema ook digitaal inzien.
Dit heeft veel voordelen voor de cliënt, vooral tijdens vakanties.

Wat houdt zelfmeten en doseren in?2022-09-12T13:44:16+02:00

SALT geeft de mogelijkheid aan patiënten om de INR zelf te bepalen d.m.v. zelfmeet apparatuur.
U krijgt een cursus waarbij u leert uw zelf te prikken in uw vinger en zo de INR te bepalen. De cursus bestaat uit drie modules.

Hoe geef ik mij op voor de opleiding zelfmeten?2017-06-12T00:00:00+02:00

U kunt zich op geven via de mail:  zelfmeet@salt.nl met vermelding van uw naam en geboortedatum of via de doseerkaart.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen op tel.: 088 – 9 100 100 (keuze 3: afdeling zelfmeten).

De cursus bestaat uit 3 momenten.

De eerste keer komt u op locatie en leren wij u zelf te prikken en om te gaan met de apparatuur. Dit duurt ongeveer 45 minuten.

Tijdens het tweede moment, 2 weken later, komt u bij ons terug om te bespreken of alles goed loopt en er mogelijk nog vragen zijn. Wanneer alles positief verloopt en u vertrouwen heeft in het zelfmeten zal er een vervolgafspraak gemaakt worden,  3 maanden later.

Gaat het zelfmeten goed en zijn er geen aanvullende vragen, dan zal de trainingsperiode worden afgesloten en komt u één maal per half jaar voor de periodieke controle.

Moet ik voor bloedafname op een locatie van SALT een afspraak maken?2020-09-04T10:45:16+02:00

Ja. Hiervoor verwijzen wij u naar Online afspraak maken.

Hoe wordt een afspraak gemaakt om aan huis geprikt te worden?2017-06-12T00:00:00+02:00

Via uw behandelaar dient er bij SALT een aanvraag voor een huisbezoek gedaan te worden.

Hoe laat kunt u de afname medewerk(st)er bij een huisbezoek verwachten?2022-10-31T10:48:01+01:00

U kunt onze medewerker verwachten tussen 08.00-14.00 uur.

Mocht u nuchter geprikt moeten worden (dit is aangegeven op het aanvraagformulier door een rode N achter de bepaling), neemt u dan telefonisch contact met ons op zodat wij tezamen met u een geschikte datum en tijd kunnen afspreken.

Wat betekent nuchter zijn voor een bepaald onderzoek?2017-06-12T00:00:00+02:00

Nuchter zijn betekent 8 uur voor de bloedafname niet eten en/of drinken, alleen water is toegestaan.

Wat moet ik meenemen naar een bloedafname/onderzoek?2017-06-12T00:00:00+02:00
 • Aanvraagformulier
 • Legitimatie
 • Eventueel urine of feces, aangegeven op het aanvraagformulier
Hoeveel bloed wordt er afgenomen voor een onderzoek?2017-06-12T00:00:00+02:00

Dit is afhankelijk van welke bepaling uw behandelaar heeft aangevraagd. Iedere bepaling heeft zijn eigen voorbewerking en specifieke buis waarin het monster verzameld dient te worden.

Mag ik alcohol gebruiken in combinatie met antistolling medicijnen?2017-06-12T00:00:00+02:00

U mag alcohol gebruiken met mate, het advies is maximaal twee glazen per dag.

Wat moet ik doen als ik start of stop met andere medicijnen?2017-06-12T00:00:00+02:00

De apotheek stuurt meestal een bericht naar de trombosedienst wanneer u gaat starten met medicijnen die van invloed kunnen zijn op de antistollingsmedicijnen. U krijgt van ons bericht wanneer eerder een INR moet worden bepaald. Tevens kunt u wijzigingen die niet direct van invloed zijn altijd op uw doseerkaart vermelden. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de trombosedienst.

Wat doe ik als mijn antistolling medicijnen bijna op zijn?2017-06-12T00:00:00+02:00

U neemt dan contact op met uw huisarts of behandelend specialist. Wij als trombosedienst zijn niet bevoegd recepten uit te schrijven.

Wat doe ik bij een geplande ziekenhuisopname, (tandheelkundige)ingreep of behandeling?2017-06-12T00:00:00+02:00

U vraagt aan de behandelend specialist of u moet stoppen/ doorgaan met de antistollingsmedicijnen, daarna neemt u contact op met de trombosedienst. Voor de trombosedienst is het van belang te weten wat de behandelend arts heeft geadviseerd. Dit neemt de trombosedienst mee in haar doseeradvies.

Wat doe ik bij koorts, braken en/of diarree?2017-06-12T00:00:00+02:00

U noteert dit op uw doseerkaart. Bij langer dan drie dagen koorts, ernstig braken en/of diarree neemt u contact op met de trombosedienst.

Wat doe ik bij een bloeding?2017-06-12T00:00:00+02:00

Bij spontane grote blauwe plekken, bloed bij de urine of bloed bij de ontlasting(zwarte ontlasting), neemt u contact op met uw huisarts en de trombosedienst.

Mag ik zwanger worden bij het gebruik van antistolling medicijnen?2017-06-12T00:00:00+02:00

De antistollingsmedicijnen acenocoumarol en fenprocoumon mogen de eerste drie maanden van de zwangerschap liever niet gebruikt worden. De middelen kunnen via de placenta de vrucht bereiken en aangeboren afwijkingen veroorzaken. Er zijn andere antistolling medicijnen die geen risico vormen tijdens de zwangerschap.
Bij tijdelijk gebruik van de antistollingsmedicatie is het beter in die periode niet zwanger te worden. Heeft u een zwangerschapswens meldt dit dan bij de trombosedienst. Denkt u zwanger te zijn tijdens de behandeling met antistollingsmedicijnen meldt dit direct aan huisarts en trombosedienst.

Zijn er voedingsadviezen?2017-06-12T00:00:00+02:00

Nee, er zijn geen voedingsadviezen. Lekker gevarieerd eten.

Kan mijn levensstijl van invloed zijn op de antistollingsbehandeling?2017-06-12T00:00:00+02:00

Uw levensstijl kan mogelijkerwijs van invloed zijn op uw antistollingsbehandeling.
Voeding waarin veel vitamine K in zit, stress, veel alcohol en het vaak vergeten van de inname van de antistollingsmedicatie kunnen de antistollingsbehandeling negatief beïnvloeden.

Waarom moet ik mij als cliënt bij SALT legitimeren?2022-10-25T11:11:51+02:00

De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht ons het burger servicenummer (BSN) van cliënten vast te leggen in onze administratie. Om er zeker van te zijn dat wij het juiste BSN registreren, zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook altijd een geldig identiteitsdocument mee te nemen.

Op welke feestdagen zijn de poli’s van SALT gesloten?2022-01-06T10:37:42+01:00
 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag (27 april)
 • Bevrijdingsdag (5 mei)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december)
 • Ook een avondopening voorafgaand aan een feestdag vervalt.
Wat moet ik doen bij verandering van mijn (persoons)gegevens?2017-05-16T00:00:00+02:00

Geef deze gegevens tijdig door aan onze administratie. Als trombosedienst is het zeer belangrijk dat uw gegevens up-to-date (bv. adres, telefoonummer, etc.), zodat wij uw doseerbrief naar het juiste adres kunnen versturen en indien noodzakelijk wij u bij een gewijzigde dagdosering u telefonisch kunnen bereiken.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze klacht melden?2021-07-23T10:36:43+02:00

Klik hier voor meer informatie en het melden van klachten.

Hoe kan ik jullie e-mailen?2017-05-16T00:00:00+02:00

De e-mailadressen die gebruikt kunnen worden staan vermeld bij de contact gegevens.

Waarom heb ik zoveel factuuregels bij de afrekening van de zorgverzekeraar, ik heb maar 1 keer bloed laten prikken?2017-05-16T00:00:00+02:00

Bij bloedafname worden door de huisarts meerdere onderzoeken aangevraagd.
Iedere aangevraagde bepaling wordt afgerekend bij de zorgverzekeraar d.m.v. één of meerdere code(s) en
daarnaast nog 2 of 3 regels voor het ordertarief. Dus bij 6 bepalingen heeft u minimaal 8 regels op de afrekening van de zorgverzekeraar.

Wat zijn de kosten van een bloedonderzoek?2017-05-16T00:00:00+02:00

Op onze website (zie patiënteninformatie: kopje tarieven) kunt u de maximum tarieven per bepaling terugvinden.
Als u geprikt wordt, betaalt u tevens een vast ordertarief met een toeslag voor een poli of thuisbezoek.

Ik wil vooraf de prijsopgave van het bloedonderzoek, is dit mogelijk?2017-05-16T00:00:00+02:00

De maximum tarieven staan op onze website vermeld (zie cliënteninformatie: kopje tarieven). Hiermee kunt u zelf een kostenberekening maken. Klik hier voor de actuele tarieven.
Per zorgverzekeraar kunnen de tarieven iets afwijken.

Wie bepaald de tarieven van het bloedonderzoek?2017-05-16T00:00:00+02:00

De tarieven worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
Per zorgverzekeraar kunnen wij contractueel een korting afspreken.
De tarieven veranderen minimaal 1 keer per jaar.
Klik hier voor de tarieven.

Waarom krijg ik een particuliere factuur?2017-05-16T00:00:00+02:00

Indien SALT niet over voldoende of juiste gegevens beschikt, zijn wij genoodzaakt cliënten een particuliere nota te sturen.
Het is mogelijk de factuur aan ons te retourneren met een kopie van uw verzekeringsbewijs, waarop voor ons duidelijk uw BSN nummer en geboortedatum staan vermeld.

Kan ik contant afrekenen?2023-05-01T09:35:28+02:00

Indien u verplicht verzekerd bent voor de zorgverzekering (in principe elke ingezetene) kunt u niet contant afrekenen.
Indien u geen zorgverzekering in Nederland heeft lopen (bijv. u bent in Nederland op vakantie), dan wordt er wel contant afgerekend. U ontvangt voor de contante afrekening een kwitantie.

Valt bloedafname onder het eigen risico?2017-05-16T00:00:00+02:00

Ja, bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico voor 2017 is € 385,-.

Waarom zijn de kosten van allergieonderzoek zo hoog?2017-05-16T00:00:00+02:00

Zie toelichting op onze website: patiënteninformatie : kopje tarieven

Ik ben cliënt bij de trombosedienst, maar heb ook een aanvraag voor een laboratoriumonderzoek. Kan dat?2017-05-16T00:00:00+02:00

Ja, dat kan. U kunt het aanvraagformulier meenemen als u bloed moet laten afnemen voor de trombosedienst. Neemt u dan tevens een geldig legitimatiebewijs mee.

Wat is de beste tijd voor de inname van de antistollings medicijnen?2017-05-16T00:00:00+02:00

Wij adviseren de antistollingsmedicijnen ’s avonds op een vast tijdstip, meestal rond het avondeten, in te nemen. Zo heeft de trombosedienst de tijd om een eventueel gewijzigde dosering door te bellen.

Wat doe ik als ik mijn antistollings medicijnen vergeten ben in te nemen?2017-05-16T00:00:00+02:00

U kunt uw antistollingsmedicijnen dezelfde avond nog innemen tot 24.00 uur.
Ontdekt u het pas de volgende dag, dan neemt u contact op met de trombosedienst.
De doseeradviseur kan dan eventueel uw dosering aanpassen.

Hoe vind ik een locatie van SALT?2023-05-01T10:54:58+02:00

Op deze website van SALT kunt u via het kopje locaties zoeken naar een locatie op plaatsnaam of postcode. Daarnaast kunt u zoeken naar een specifieke openingstijd te weten: ochtend, middag of avond.

Waar vind ik de telefoonnummers van de bloedafnamelocaties van SALT?2017-05-16T00:00:00+02:00

Onze locaties zijn voor cliënten niet telefonisch bereikbaar.
Voor het maken van een afspraak zijn de diverse telefoonnummers te vinden op deze website onder het kopje contact

Heb ik altijd een aanvraagformulier nodig om een onderzoek of bloedafname uit te laten voeren door SALT?2017-05-16T00:00:00+02:00

Ja, voor een bloedafname of onderzoek bij SALT heeft u altijd een aanvraagformulier van uw behandelaar nodig.

Wanneer ontvang ik de uitslag van het onderzoek en van wie?2017-05-16T00:00:00+02:00

Tijdens het onderzoek kunt u met de functiemedewerker bespreken hoe lang het ongeveer duurt voordat de uitslag bekend is, dit is namelijk wisselend per onderzoek.
Uw zorgverlener ontvangt de uitslag van SALT. U kunt een afspraak maken met uw zorgverlener om de uitslag van het onderzoek te bespreken. Bij ernstige afwijkingen of indien nodig wordt er direct contact met uw zorgverlener opgenomen.
SALT doet géén uitspraken over onderzoeksresultaten naar u persoonlijk. De reden hiervoor is dat uw zorgverlener op de hoogte is van uw medische achtergrond en de uitslag hierdoor op een juiste manier kan interpreteren.