Kwaliteit

Eerstelijns diagnostisch centrum SALT heeft in 2015, als eerste in Noord-Holland, de ISO 15189 accreditatie behaald. De Raad voor Accreditatie heeft SALT de ISO 15189 accreditatie verleend, wat betekent dat SALT voldoet aan de internationale kwaliteitseisen die gesteld zijn voor medische laboratoria.

Uiteindelijk moeten alle medische laboratoria in Nederland daaraan voldoen, maar SALT loopt hierin voorop. De ISO 15189 accreditatie betreft het totale pakket van klinische chemie, trombosedienst, Point Of Care Testing en functieonderzoeken.

Bekijk voor de juiste accreditatie-scope de link onderaan deze pagina.

De accreditatie betekent dat SALT kwaliteit levert van een hoog niveau, niet alleen als organisatie maar ook de technische/analytische aspecten alsmede de professionaliteit van onze medewerkers zijn meegenomen in de beoordeling.

Continu verbeterproces

Alle medische laboratoria in Nederland moeten aan de gestelde eisen van de ISO 15189 gaan voldoen. Dit is een kwaliteitscriterium wat de verschillende zorgverzekeraars hanteren. De accreditatie is belangrijk bij het sluiten van contracten tussen verzekeraar en het medische laboratorium.

De ISO 15189 heeft zeer strenge normen waarmee de kwaliteit goed aantoonbaar is. Daarnaast brengt het een verplichting mee om continu te willen verbeteren. Door te blijven luisteren naar onze cliënten, medewerkers, de veranderende markt in de zorg en niet in de laatste plaats onze zorgverleners slagen wij als SALT erin om onze betrouwbare en kwalitatief hoogstaande diagnostiek te kunnen blijven garanderen.

Jaarlijkse audit

Elk jaar komt een team van auditoren vanuit de Raad voor Accreditatie, om te zien of SALT blijft voldoen aan de gestelde eisen. Over de betrouwbaarheid van de verkregen uitslag bestaat geen twijfel. Naast zuinige, zinnige zorg staat SALT garant voor kwaliteit op hoog niveau.

Klik hier voor het certificaat en bijbehorende scope