Missie

SALT biedt, in samenwerking met haar huisartsen, snelle, betrouwbare eerstelijnszorg- en diagnostiek, dichtbij huis en in de vertrouwde omgeving van de cliënt en de huisarts.

Visie

De gezondheidszorg in Nederland beweegt continu als reactie op een veranderende maatschappij, alsmede door de internationale ontwikkelingen op het gebied van de medische zorg en techniek.
Dit zorgt voor meer taken en verantwoordelijkheden in de eerste lijn.
Cliënten worden bewuster en kritischer op het gebied van zorgkeuze en kosten.
SALT is een eerstelijns diagnostisch centrum van, voor en door de huisarts welke doelgerichte, kwalitatief
hoogwaardige diagnostiek en zorg in de eerste-en anderhalfde lijn biedt.

SALT anticipeert met haar service proactief op de veranderingen in het zorg- en diagnostisch landschap en stelt de ontwikkelingen
in de eerste lijn centraal door:

• Vakkundige diagnostiek in de eerste een anderhalfde lijn te bieden wat resulteert in minder verwijzingen naar de tweede lijn.
• Substitutie; Eenmaal in de tweede lijn? Cliënten kunnen snel terug naar de eerste- of anderhalfde lijn voor verdere diagnostische opvolging en zorg.
• Hoogwaardige routine diagnostiek, zorg en zelfmanagement voor een groeiend aantal patiënten met chronische- of welvaartziekten en ouderen. Ook aan huis!
• Ketenpartner te zijn voor de zorgverlener.
• Kennis- en adviescentrum te zijn voor diagnostiek en ondersteuning op maat voor de eerste lijn.
• Onze persoonlijke SALT-service en flexibiliteit te bieden dichtbij de cliënt, de huisarts en overige eerste- en anderhalfde-lijns zorgverleners.
• Vernieuwing; in het kader van vergaande digitalisering van de maatschappij, biedt SALT ondersteuning voor huisarts en cliënt.