Over SALT

SALT is een eerstelijns diagnostisch centrum dat ruim 65 jaar bestaat. Het is van, voor en door de huisarts welke doelgerichte, kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en zorg in de eerste- en anderhalfde lijn biedt. SALT levert diagnostiek aan diverse eerstelijns ketenpartners zoals verloskundigen, diabetesverpleegkundigen en medisch specialisten. De eerste lijn speelt hierbij de hoofdrol. SALT is een platte organisatie en laagdrempelig waardoor het snel kan anticiperen met haar service. Daarnaast kan er proactief op de veranderingen in het zorg- en diagnostisch landschap gemanoeuvreerd worden waarbij de ontwikkelingen en de wensen van de eerste lijn centraal door blijven staan.

Missie

SALT biedt, in samenwerking met de huisartsen en overige eerstelijns zorgverleners, snelle, betrouwbare eerstelijnszorg- en diagnostiek, dichtbij huis en in de vertrouwde omgeving van de cliënt, de huisarts, de verloskundige en overige zorgaanbieders in de eerste lijn.

Visie

SALT anticipeert met haar service proactief op de veranderingen in het zorg- en diagnostisch landschap en stelt de ontwikkelingen
in de eerste lijn centraal door:

  • Vakkundige diagnostiek in de eerste een anderhalfde lijn te bieden wat resulteert in minder verwijzingen naar de tweede lijn.
  • Eenmaal in de tweede lijn? Cliënten kunnen snel terug naar de eerste- of anderhalfde lijn voor verdere diagnostische opvolging en zorg.
  • Hoogwaardige routine diagnostiek, zorg en zelfmanagement voor een groeiend aantal patiënten met chronische- of welvaartziekten en ouderen. Ook aan huis!
  • Ketenpartner te zijn voor de zorgverlener: huisartsen, verloskundigen, diabetesverpleegkundigen en medisch specialistische zorg.
  • Kennis- en adviescentrum te zijn voor diagnostiek en ondersteuning op maat voor de eerste lijn.
  • Onze persoonlijke SALT-service en flexibiliteit te bieden dichtbij de cliënt, de huisarts en overige eerste- en anderhalfde-lijns zorgverleners.
  • Vernieuwing; in het kader van vergaande digitalisering van de maatschappij, biedt SALT ondersteuning voor zorgverleners en cliënt.