Bloedafname

Bloed wordt afgenomen met een venapunctie of een vingerprik. De venapunctie heeft de voorkeur. Bij de venapunctie wordt met een holle naald via de huid een ader aangeprikt en het bloed in een buisje opgevangen. De aderen aan de binnenkant van de elleboog zijn hier het meest geschikt voor.
Eventueel kan het bloed afgenomen worden door middel van een vingerprik. Het bloed wordt dan opgevangen in een cupje. Een cupje is een klein dun buisje van ongeveer 1,5 cm hoog. Beide prikken kunnen een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur.

Na de bloedafname krijgt de patiënt een depper om de plek waar geprikt is goed dicht te drukken. Dit helpt om het bloed te stelpen. Het is raadzaam om na de bloedafname de afnameplek 1 – 2 minuten goed af te drukken en tijdelijk de arm niet te zwaar te belasten. Ondanks zorgvuldig handelen zijn blauwe plekken of nabloedingen niet altijd te voorkomen.

Spoedaanvragen en doorbelbeleid SALT

Bij SALT werken we met één cito-procedure. Het is dan ook niet mogelijk om aan een aanvraag ‘zo spoedig mogelijk’ toe te voegen en het ‘voor een bepaalde tijd doorbellen/faxen’ van de uitslag van een aanvraag. Reden hiervoor is dat routine labonderzoeken (hematologie en chemie) in de regel dezelfde dag bepaald en via edifact gerapporteerd worden. Onze edifact rapportages, welke meerder malen per dag uitgestuurd worden, maakt het tevens versturen van uitslagen per fax in de meeste gevallen overbodig.

Een cito-aanvraag kan alleen telefonisch in behandeling genomen worden. Belt u hiervoor naar 088-9100 153.

Cito-aanvragen voor 13.00 uur worden dezelfde dag afgenomen, geanalyseerd en gerapporteerd.
Cito-aanvragen na 13.00 uur worden de volgende (werk)dag afgenomen, geanalyseerd en gerapporteerd.

Doorbellen uitslag

Als de uitslag van de cito-aanvraag doorgebeld dient te worden dient bij deze aanvraag altijd een mobielnummer opgegeven te worden, opdat snel deze uitslagen beschikbaar kunnen zijn voor aanvrager. Indien geen mobielnummer bij cito-aanvraag opgegeven wordt zullen de uitslagen alleen via edifact plaats vinden.
Daarnaast zullen de sterk afwijkende uitslagen (zie doorbellijst (Zorgverleners/Bloedafname/Afwijkende uitslagen)) doorgebeld worden en dit geldt voor alle door SALT afgehandelde aanvragen van die dag.

 

Voor onze aanvragers in de regio Amsterdam geldt het onderstaande proces (geldt tevens voor de baby bilirubine of VZV IgG bepaling):

Wilt u een cito doorgeven?

Om een cito door te geven belt u met de citolijn Amsterdam (op werkdagen tot 13.00 uur): 088-9100153.

Bepalingen die cito aangevraagd kunnen worden:
Hematologie: Hb/Ht, Ery +Indices, Leucocyten, trombocyten, Diff-screen, BSE.
Chemie: Na/K, Kreatinine, Glucose, ALAT, ASAT, gamma-GT, LDH, Amylase, CK, Bilirubine, TE, Albumine, Calcium, pro BNP, Troponine T, CRP en magnesium.
Medicijnspiegels: Lithium, Vancomycine en Digoxine.
Diversen: Zwangerschapstest, PT (tbv trombosedienst), D-dimeer, ß-HCG in serum, HIV en overige testen m.b.t. prikaccidenten.

Dit proces geldt alleen voor de verwijzers in de regio Amsterdam:

Voor de aanvraag van een baby bili geldt hetzelfde proces als voor een cito. Bel hiervoor 06 – 18 73 11 91.
SALT zorgt voor snelle bloedafname. Het materiaal gaat met de eerstvolgende ronde naar het laboratorium, alwaar de analyses met voorrang worden behandeld. De uitslagen belt SALT zo spoedig mogelijk door naar de aanvrager.
Cito aanvragen die tot 13.00 uur worden aangevraagd, worden diezelfde dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts. Cito aanvragen na 13.00 uur worden de volgende (werk)dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts.

Wilt u de resultaten van de cito-aanvraag doorgebeld krijgen? Dan dient u een mobiel nummer te vermelden op de aanvraag. Bij het ontbreken van een mobiel nummer zullen de resultaten per edifact teruggekoppeld worden.

SALT stuurt de uitslag van de testen per edifact. Deze berichten worden 2 tot 3 keer per dag verstuurd.
Uitslagen van bloedafnames die vóór 12:00 uur zijn afgenomen zullen dezelfde dag nog binnen kantoortijden inzichtelijk zijn in het HIS.
Uitslagen van bloedafnames na 12:00 uur zullen dezelfde dag vóór 19:00 uur inzichtelijk zijn in het HIS. Sterk afwijkende uitslagen(zie link voor doorbellijst) worden direct doorgebeld.
Bepalingen die SALT niet zelf uitvoert zullen aan andere ISO-geaccrediteerde laboratoria toegestuurd worden. Bijvoorbeeld de thalassemie naar Sanquin en overige bepalingen naar het OLVG.

Voor aanvragers in de regio Amsterdam geldt ter aanvulling het volgende:

Het streven is om per maart 2021 de analyses in het OLVG te laten plaatsvinden, waarmee de uitslagen binnen het lab systeem van OLVG Lab ook binnen het OLVG inzichtelijk kunnen zijn.

Afwijkende uitslagen

Doorbelbepalingen:

Als een bepaling niet in deze lijst vermeld staat, zijn er geen doorbelwaarden van toepassing.

Hematologie
BSE > 80 mm/uur
Hb < 5,0 mmol/L
Trombocyten < 50 x 109/L
Leukocyten <  2,0 x 109/L   > 25,0 x 109/L
Differentiatie leucocyten Indien sterk afwijkend i.o.m. KC
Chemie
Bilirubine pasgeborenen (< 10 dg) > 250 µmol/L
ALAT > 300 IU/L
Amylase > 440 IU/L
CK > 500 U/L
Calcium <  1,8    > 3,0 mmol/L
Fosfaat <  0,32   > 3,5 mmol/L
Ureum > 20,0  mmol/L
Kreatinine > 250   μmol/L
Kreatinine bij < 12 jr > 100   µmol/L
Natrium < 128   > 150 mmol/L
Kalium <  2,8   > 6,0 mmol/L
Magnesium < 0,3   mmol/L
Glucose <  2,5  mmol/L
·       Leeftijd < 20 jaar > 15,0  mmol/L
·       Leeftijd > 20 jaar >  20,0 mmol/L
CRP >  100   mg/L
NT-proBNP >  1000  pg/mL
Troponine T hs > 0,014   μg/L
Serologie
HIV Positief
HBsAg Positief
Hep C Positief
Stolling
D-dimeer >  500   μg/l
APTT > 150 sec
PT > 30 sec
Medicijnspiegels
Lithium <  0,4     > 1,0  mmol/l
Digoxine >  2,56  nmol/l
 
Urine
Totaal eiwit > 1,0 g/L
 
Endocrinologie
FT4 > 100  pmol/l

Afwijkende uitslagen

Doorbelbepalingen:

Als een bepaling niet in deze lijst vermeld staat, zijn er geen doorbelwaarden van toepassing.

Hematologie
BSE > 80 mm/uur
Hb < 5,0 mmol/L
Trombocyten < 50 x 109/L
Leukocyten <  2,0 x 109/L   > 25,0 x 109/L
Differentiatie leucocyten Indien sterk afwijkend i.o.m. KC
Chemie
Bilirubine pasgeborenen (< 10 dg) > 250 µmol/L  (altijd doorgebeld bij verloskundigen)
ALAT > 300 IU/L
Amylase > 440 IU/L
CK > 500 U/L
Calcium <  1,8    > 3,0 mmol/L
Fosfaat <  0,32   > 3,5 mmol/L
Ureum > 20,0  mmol/L
Kreatinine > 250   μmol/L
Kreatinine bij < 12 jr > 100   µmol/L
Natrium < 128   > 150 mmol/L
Kalium <  2,8   > 6,0 mmol/L
Magnesium < 0,3   mmol/L
Glucose <  2,5  mmol/L
·         Leeftijd < 20 jaar > 15,0  mmol/L
·         Leeftijd > 20 jaar >  20,0 mmol/L
CRP >  100   mg/L
NT-proBNP >  1000  pg/mL
Troponine T hs > 0,014   μg/L
Serologie
HIV Positief
HBsAg Positief
Hep C Positief
Stolling
D-dimeer >  500   μg/l
APTT > 150 sec
PT > 30 sec
Medicijnspiegels
Lithium <  0,4     > 1,0  mmol/l
Digoxine >  2,56  nmol/l
 
Urine
Totaal eiwit > 1,0 g/L
 
Endocrinologie
FT4 > 100  pmol/l

SALT heeft als extra service, een buitendienst, waarbij de cliënten in hun thuisomgeving geprikt kunnen worden.
Dit geldt alleen voor patiënten die slecht ter been zijn en daardoor niet in staat zijn om naar een poli te komen of om medische redenen thuis moeten blijven.
Bloedafname aan huis gebeurt slechts op verzoek van u, als huisarts. De afspraak dient door u als behandelend arts
aangevraagd te worden via ZorgDomein (digitaal aanvragen) of telefonisch via onze Medische administratie (088-9100 100).

Bij de aanvraag in ZorgDomein kunt u als verwijzer de gewenste afnamedatum invoeren.

Nuchtere bloedafname niet altijd meer noodzakelijk:

Volgens de actuele standaard CVRM hoeft de aanvullende laboratorium- diagnostiek die noodzakelijk is voor de risicoschatting niet meer te worden bepaald na een bloedafname bij een nuchtere patiënt.

Dit betekent dat de patiënt in principe niet meer nuchter hoeft te worden geprikt. Bij de afname zullen wij wel vragen of de patiënt nuchter is en dit wordt geregistreerd in ons systeem zodat de juiste referentiewaarden van de glucose kunnen worden gerapporteerd.

Herhaling middels een nuchtere bloedafname is wél noodzakelijk als:
– de triglyceriden > 5 mmol/l zijn
en/of
– de niet nuchtere glucose afwijkend is (normaal 4,0 – 7,7 mmol/l).

Concreet: nuchter prikken doen we, patiënt moet nuchter blijven, maar het kan zijn dat de priktijd tegen het eind van de ochtend valt.

Patiënten kunnen echter wel naar de poli om vroeg geprikt te worden.
In goed overleg met SEZ hebben we doen besluiten dat wij voor thuisafname de SEZ jaar-controle en 3-maandencontrole niet meer standaard vroeg prikken.

De aanvrager bepaalt of de patiënt wel of niet nuchter dient te zijn en geeft dit aan bij de patiënt.

• Voor de Trombosedienst kan men de afname medewerker verwachten tussen 08.00 en 14.00 uur. Het is niet mogelijk om een specifieke tijd aan te geven.

Voor de verwijzers in de regio Amsterdam geldt het volgende proces:
Bloedafname aan huis gebeurt alleen op verzoek van de aanvrager en in principe voor patiënten of cliënten die niet mobiel zijn.
In de regio Amsterdam is op alle werkdagen bloedafname aan huis mogelijk.

De aanvraag voor bloedafname aan huis gaat eveneens via ZorgDomein en/of telefonisch via de Medische Administratie (T 088 – 9100 100).
We zullen in principe de eerstvolgende werkdag de patiënt, na telefonisch contact, bezoeken voor bloedafname, tenzij het een cito aanvraag betreft.

De meeste kinderen vinden bloedafname eng en zien op tegen bloedprikken.
Dat is de reden dat wij als SALT extra aandacht aan de kinderen en hun ouders willen geven.
Wij verzoeken de ouder(s), bij een aanvraag voor het prikken van hun kind, naar onze medische administratie te bellen (088 – 9100 100) voor het maken van een afspraak.
Een ervaren medewerker neemt dan de tijd om rustig en kindvriendelijk de afname te doen. Als beloning krijgen de kinderen een prikdiploma.

Voorbereid naar het spreekuur met Prik!

Prik! is een app voor op de ipad of iphone. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe het bloedprikken bij kinderen gaat. Samen met uw kindje kunt u zich op een speelse en leerzame manier voorbereiden. De app is ontwikkeld door het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Download hem hier: Apple app Prik! / Android app Prik!

QR code App Prik!

SALT biedt in ZorgDomein de mogelijkheid om voor zwangere een zwangerschapspakket aan te vinken.
Het zwangerschapspakket voor de 12e week in het kader van de prenatale screening bestaat uit:

 • Bloedgroep ABO, Bloedgroep Rhesus D en Rhesus c.
 • Irregulaire bloedgroepantistoffen.
 • Hb/Ht/ery/MCV
 • HIV
 • TPPA (Syphilis)
 • NIPT (bij geselecteerde locaties)

De GlucoseTolerantieTest wordt uitgevoerd om vast te stellen of iemand zwangerschapsdiabetes heeft (zwangerschapssuikerziekte). Deze test kan op slechts enkele poli’s worden afgenomen, o.a. gezien de duur van de test. Wanneer u een cliënt verwijst dient deze telefonisch contact op te nemen met onze medische administratie voor het maken van een afspraak (088 – 9 100 100). De test wordt nuchter afgenomen om 7.45 uur en neemt 2 uur in beslag.

Voor onze aanvragers in de regio Amsterdam:

De glucosetest wordt afgenomen op locatie Echocentrum Amsterdam, Banne Buiksloot, GC Osdorp, MC Ganzenhoef en op locatie Diagnostiek centrum Flevopoort. Hiervoor is een aparte wachtkamer ingericht op comfort waar de zwangere langere tijd kan wachten voor de duur van de test.

Na verwijzing via ZorgDomein dient de cliënt contact op te nemen met de Medische Administratie voor het maken van een afspraak op één van de locaties:
T 088 – 9100 100 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 u). De cliënt krijgt een uitgebreide uitleg over het onderzoek. Het onderzoek start op afspraak om 07.45 uur. Doordat de OGTT twee uur in beslag neemt werken we hierbij alleen op afspraak.
U als aanvrager krijgt, over het algemeen nog dezelfde dag de bloeduitslagen doorgestuurd.

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom door middel van de NIPT.

Vanaf 1 april 2023 is de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. De NIPT is een bloedtest waarbij het bloed van de zwangere wordt geanalyseerd in het laboratorium van AmsterdamUMC, locatie VUmc, waar gewerkt wordt met apparatuur die geschikt is voor een analyse van het vrij circulerende placentaire DNA.

De NIPT is een vrij nieuwe bloedtest die in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. De test maakt gebruik van de bloedstroom van de moeder om DNA van de foetus te detecteren, waardoor de kans op een foutieve uitslag kleiner is dan bij andere, invasievere tests zoals amniocentese of chorionvillusbiopsie. De test is specifiek voor chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom).

Het eerste bloedonderzoek dat een zwangere vaak krijgt, is de zogenaamde ‘eerste trimester screening’. Dit bloedonderzoek wordt meestal tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap uitgevoerd. Aangezien de NIPT vanaf 10 weken zwangerschap kan worden uitgevoerd, kan deze dus gelijktijdig met deze testen plaatsvinden waardoor uw patiënt niet nogmaals voor een bloedafname hoeft te worden doorgestuurd.

Bovenstaande maakt dat de test zeer geschikt als screeningstest voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico op chromosomale afwijkingen, zoals bijvoorbeeld vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar.

Het is belangrijk om te weten dat er geen verplichting is om een NIPT te doen, het is een vrijwillige keuze voor de zwangere vrouw en haar partner.

In samenwerking met artsen en verloskundigen, zal de NIPT bijdragen aan een veilige en gezonde zwangerschap, en patiënten geruststellen in geval van een verhoogd risico. Dit maakt het voor zwangere vrouwen in Nederland mogelijk om een weloverwogen keuze te maken, met betrekking tot de zwangerschap.

Met ingang van 1 april 2023 is het mogelijk om op een groot aantal locaties van SALT een NIPT test te laten afnemen. Klik hier voor een overzicht van de geselecteerde poli’s.


Trombosezorg

U kunt een cliënt aanmelden door het (her)aanmeldingsformulier op deze pagina te gebruiken en in te vullen.
Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld en geparafeerd kunt u het mailen naar trombosedienst@salt.nl of faxen naar: 075 – 6703476.
Het originele (her)aanmeldingsformulier kunt u eventueel printen en meegeven aan de cliënt.

 • type anticoagulantia (VKA);
 • indicatie antistollingsbehandeling;
 • (relatieve) contra-indicatie antistollingsbehandeling;
 • dosering afgelopen 4-7 dagen;
 • indien bekend: laatste INR uitslagen bij ontslag;
 • overig medicijngebruik;
 • cliënt graag inlichten over inname antistollingsmedicatie (’s avonds rond etenstijd);

Nadat wij het (her)aanmeldingsformulier hebben ontvangen, neemt een medewerker van de Trombosedienst telefonisch contact op met de cliënt voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek, dat binnen drie dagen na aanmelding plaatsvindt, wordt ook de eerste controle uitgevoerd.
De eerste controle vindt meestal bij de cliënt thuis plaats. Voor de daaropvolgende bloedafnames kunnen cliënten, indien mogelijk, een priklocatie bezoeken. Zo nodig bezoeken wij uw cliënt thuis.

Download hier het aanmeldingsformulier

Voor vragen over startdoseringen, het tijdelijk staken van de antistolling in verband met een ingreep of andere onderwerpen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met één van onze doseerartsen of doseeradviseurs.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost. De huisartsen van de Huisartsenposten kunnen voor medisch inhoudelijke vragen direct telefonisch overleggen met een arts van de trombosedienst.

Huisartsenpost Zaandam: 075 – 6 533 000

ZelfMeten is eenvoudig en wordt al heel veel toegepast. In Nederland zijn er al meer dan 70.000 patiënten die zelf hun INR meten. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft per oktober 2016 de richtlijnen aangepast, waardoor iedereen zich hiervoor kan aanmelden.
De meter is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Na een korte cursus krijgt de patiënt een meter in bruikleen. Omdat de trombosedienst van SALT met de patiënt meekijkt, is men altijd zeker van deskundige begeleiding.
Het enige dat men nodig heeft, is een e-mailadres en een computer of tablet met internetverbinding om de uitslag via onze website door te geven.
Tevens kan men online het doseerschema raadplegen.
Men komt nog slechts 2 keer per jaar voor controle bij SALT. En mocht er iets in de persoonlijke situatie veranderen, dan kan men altijd terug naar de reguliere trombosezorg.


Digitaal aanvraagproces bij SALT (ZorgDomein)

U vraagt het gewenste (laboratorium)onderzoek digitaal via ZorgDomein aan.
Zodra een aanvraag bij SALT is ingediend via ZorgDomein wordt deze gelijk verwerkt in het systeem van onze Afnamedienst en kunnen we uw cliënt direct helpen.
Voor functieonderzoeken welke via ZorgDomein worden aangevraagd neemt SALT binnen drie werkdagen contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak op de best passende locatie.

Hoe informeert u de cliënt over de gemaakte afspraak?
Het is mogelijk de afspraak per sms of email aan de cliënt te sturen. U kunt ook alleen het ZorgDomein-nummer meegeven.
Mogelijk maar niet noodzakelijk.

De efficiënte zorgvraag – SALT volledig digitaal
Bij SALT is het voor u als aanvrager niet meer nodig om een papieren verwijzing te printen en mee te geven aan de patiënt. Zodra de aanvraag is ingediend via ZorgDomein wordt deze onmiddellijk verwerkt in het systeem van onze bloedafnamedienst en kunnen we uw patiënt direct helpen.

SALT hanteert het papierloos aanvraagproces via ZorgDomein
Hierbij is het niet nodig om een print te maken voor verwijzing.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor laboratoriumdiagnostiek:

 • Uw patiënten kunnen naar de afnamepoli’s van SALT zonder papieren aanvraag.
 • Aangevraagde laboratoriumdiagnostiek is en blijft gedurende 18 maanden inzichtelijk in ZorgDomein.
 • Wilt u later nog een bepaling toevoegen, dat kan tot het moment van afname.
 • Er kunnen ongevraagd geen extra bepalingen worden toegevoegd door derden.
 • Minder foutgevoelig door digitaal verwerkingsproces.
 • Minder arbeidsintensief en daarmee minder kostbaar.
 • U heeft altijd de meest up-to-date laboratoriumdiagnostiek ter beschikking
 • Papierreductie; printen kan wel maar hoeft niet meer.
 • Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor functie- en beeldvormende diagnostiek:

 • De toegangstijden voor onderzoeken zijn direct zichtbaar voor u als aanvrager.
 • Inclusiecriteria voor onderzoeken.
 • Bij functie-aanvragen neemt SALT binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak. Indien wij de cliënt telefonisch niet kunnen bereiken kan deze contact met SALT opnemen, volgens de informatie op het patiëntbericht.
 • Cliënt ontvangt direct de patiënt-informatie digitaal na verwijzing.
 • Verwijzingen papierloos.
 • Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.
 • Meer informatie beschikbaar voor beoordelaar.

‘Samen voor betere, efficiënte zorg’

SALT Voorkeurslocaties instellen

Als service aan uw patiënt kunt u in ZorgDomein instellen welke SALT-locaties in de buurt van uw praktijk liggen. Deze informatie ontvangt de patiënt vervolgens op het verwijsbericht. Door deze voorkeurlocaties in te stellen kunt u tevens bijdragen aan het beperken van overvolle wachtruimtes op bepaalde SALT poli’s.
Op dit moment merken we dat veel patiënten naar de grote, ‘bekende’ poli’s gaan waardoor daar de wachttijd enorm oploopt en de kleinere, vaak dichterbij gelegen, poli’s juist rustig zijn. Het instellen van SALT voorkeurlocaties kunt u doen door middel van de handleiding ‘Wijzigen voorkeurlocaties’.

Vragen of technische ondersteuning?

Heeft u vragen over het aanvragen van diagnostiek bij SALT via ZorgDomein, dan kunt u contact met ons opnemen.
Maakt u nog geen gebruik van Zorgdomein en wilt u dat wel? U kunt Zorgdomein aanvragen via www.zorgdomein.com.
SALT is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur op nummer 088 9100 100 of bereikbaar per mail: info@SALT.nl.


In de SALT-webshop kunt u diverse producten bestellen zoals:

 • Urinepotjes
 • POCT controles en reagens
 • Glucosestrips
 • Fecespotjes

Wij zorgen dat u de bestelling zo spoedig mogelijk ontvangt.

Klik hier om naar de webshop te gaan

Proces voor aanvragers vanuit de regio Amsterdam: 

U kunt uw materialen via de website van OLVG Lab aanvragen: klik hier.


Locaties

Voor onze locaties verwijzen wij u naar onze locaties pagina.


Tarieven

Voor onze actuele tarieven verwijzen wij u naar onze tarieven pagina.