Bloedafname

Bloed wordt afgenomen met een venapunctie of een vingerprik. De venapunctie heeft de voorkeur. Bij de venapunctie wordt met een holle naald via de huid een ader aangeprikt en het bloed in een buisje opgevangen. De aderen aan de binnenkant van de elleboog zijn hier het meest geschikt voor.
Eventueel kan het bloed afgenomen worden door middel van een vingerprik. Het bloed wordt dan opgevangen in een cupje. Een cupje is een klein dun buisje van ongeveer 1,5 cm hoog. Beide prikken kunnen een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur.

Na de bloedafname krijgt de patiënt een depper om de plek waar geprikt is goed dicht te drukken. Dit helpt om het bloed te stelpen. Het is raadzaam om na de bloedafname de afnameplek 1 – 2 minuten goed af te drukken en tijdelijk de arm niet te zwaar te belasten. Ondanks zorgvuldig handelen zijn blauwe plekken of nabloedingen niet altijd te voorkomen.

Voor cito aanvragen zijn er, afhankelijk van de door de zorgverlener ingeschatte medische noodzaak, in de praktijk drie gradaties. Iedere gradatie heeft een eigen logistiek en randvoorwaarde.

1. De zorgverlener acht grote spoed medisch noodzakelijk: De zorgverlener meldt de aanvraag telefonisch aan bij de hoofdanalist (088 – 9 100 100). Deze draagt zorg voor een snelle bloedafname, transport van het materiaal naar ons laboratorium en analyse van het materiaal. Hierna worden de uitslagen zo spoedig mogelijk doorgebeld naar de zorgverlener.

2. Zo spoedig mogelijk: Als op een digitale-aanvraag/formulier, door de zorgverlener “zo spoedig mogelijk” wordt gezet, betekent dit: dat het materiaal met de eerstvolgende routine-ronde naar ons laboratorium wordt vervoerd, alwaar de analyses binnen de laboratoriumlogistiek met voorrang behandeld worden. De uitslagen worden vervolgens zo spoedig mogelijk doorgebeld naar de zorgverlener.

3. Voor een bepaalde tijd doorbellen/faxen: Deze procedure vertoont afhankelijk van aangegeven doorbeltijd overeenkomsten met item 2. Monsters behorende bij aanvragen met doorbellen voor een relatief laat tijdstip worden gewoon in de routine meegenomen, waarna ze worden doorgebeld/gefaxt.

Alle aanvragen die na 14.00 uur worden aangevraagd, zullen door de hoofdanalist worden aangenomen. Deze bespreekt met de zorgverlener de indicatie, het pakket van aanvragen, de locatie en het tijdstip van afname en maakt een afspraak waar en wanneer hij/zij te bereiken is voor de uitslag.

Bepalingen die cito aangevraagd kunnen worden:
Hematologie: Hb/Ht, Ery +Indices, Leucocyten, trombocyten, Diff-screen, BSE.
Chemie: Na/K, Kreatinine, Glucose, ALAT, ASAT, gamma-GT, LDH, Amylase, CK, CKMB, Bilirubine, TE, Albumine, Calcium, pro BNP, Troponine T en magnesium.
Medicijnspiegels: Lithium, Vancomycine en Digoxine.
Diversen: Zwangerschapstest, PT (tbv trombosedienst), urinesediment, D-dimeer, ß-HCG in serum, en testen m.b.t. prikaccidenten.

Doorbellen uitslagen: Gezien het risico op foutieve informatieoverdracht bij het telefonisch doorgeven van laboratoriumuitslagen op verzoek van de zorgverlener of naar aanleiding van één of meer (sterk) afwijkende uitslagen hanteren wij voor de medewerkers het volgende protocol:

Alvorens wordt overgegaan tot het doorgegeven van uitslagen:

• Noem (nogmaals) de naam, adres en geboortedatum van de betreffende patiënt;
• Noem de afnamedatum (als die anders is dan de huidige datum);
• Vraag of men de doorgegeven uitslagen ter controle wil herhalen;
• Geef vervolgens duidelijk sprekend de resultaten door, eerst de volledige testnaam, gevolgd door de uitslag;
• Wacht tot de gesprekspartner de resultaten heeft genoteerd en juist herhaald heeft alvorens door te gaan met de volgende test;
• Op verzoek van de zorgverlener kan een uitslag ook gefaxt worden.

SALT heeft als extra service, een buitendienst, waarbij de cliënten in hun thuisomgeving geprikt kunnen worden.
Dit geldt voor patiënten die slecht ter been zijn of om medische redenen thuis moeten blijven.
Bloedafname aan huis gebeurt slechts op verzoek van u, als huisarts. De afspraak dient door u als behandelend arts
aangevraagd te worden via ZorgDomein (digitaal aanvragen) of telefonisch via onze Medische administratie (088-9100 100) (bij een papieren aanvraag).

Hoe laat kan men de medewerker bloedafname bij de cliënt thuis verwachten?

• Voor bloedafname waarbij de cliënt nuchter moet blijven is dit tussen 08:00 en 10:30 uur.
• Voor bloedafname waarbij de cliënt niet nuchter hoeft te blijven is dit tussen 08.00 en 14.00 uur.
• Voor de Trombosedienst kan men de afname medewerker verwachten tussen 08:00 en 14.00 uur. Het is niet mogelijk om een specifieke tijd aan te geven.

Prik! is een app voor op de ipad of iphone. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe het bloedprikken bij kinderen gaat. Samen met uw kindje kunt u zich op een speelse en leerzame manier voorbereiden. De app is ontwikkeld door het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Download hem hier: App Prik!

QR code App Prik!


Trombosezorg

U kunt een cliënt aanmelden door het (her)aanmeldingsformulier op deze pagina te gebruiken en in te vullen.
Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld en geparafeerd kunt u het mailen naar trombosedienst@salt.nl of faxen naar: 075 – 6703476.
Het originele (her)aanmeldingsformulier kunt u eventueel printen en meegeven aan de cliënt.

• type anticoagulantia (VKA);
• indicatie antistollingsbehandeling;
• (relatieve) contra-indicatie antistollingsbehandeling;
• dosering afgelopen 4-7 dagen;
• indien bekend: laatste INR uitslagen bij ontslag;
• overig medicijngebruik;
• cliënt graag inlichten over inname antistollingsmedicatie (’s avonds rond etenstijd);
Nadat wij het (her)aanmeldingsformulier hebben ontvangen, neemt een medewerker van de Trombosedienst telefonisch contact op met de cliënt voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek, dat binnen drie dagen na aanmelding plaatsvindt, wordt ook de eerste controle uitgevoerd.

De eerste controle vindt meestal bij de cliënt thuis plaats. Voor de daaropvolgende bloedafnames kunnen cliënten, indien mogelijk, een priklocatie bezoeken. Zo nodig bezoeken wij uw cliënt thuis.

Download hier het aanmeldingsformulier

Voor vragen over startdoseringen, het tijdelijk staken van de antistolling i.v.m. een ingreep of andere onderwerpen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met één van onze doseerartsen of doseeradviseurs.

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost. De huisartsen van de Huisartsenposten kunnen voor medisch inhoudelijke vragen direct telefonisch overleggen met een arts van de trombosedienst.

Huisartsenpost Zaandam : 075 – 6 533 000

ZelfMeten is eenvoudig en wordt al heel veel toegepast. In Nederland zijn er al >70.000 patiënten die zelf hun INR
meten. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft per oktober 2016 de richtlijnen aangepast, waardoor iedereen zich hiervoor kan aanmelden.

De meter is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Na een korte cursus krijgt de patiënt een meter in bruikleen. Omdat de trombosedienst van SALT met de patiënt meekijkt, is men altijd zeker van deskundige begeleiding.

Het enige dat men nodig heeft, is een e-mailadres en een computer of tablet met internetverbinding om de uitslag via onze website door te geven.
Tevens kan men online het doseerschema raadplegen.

Men komt nog slechts 2 keer per jaar voor controle bij SALT. En mocht er iets in de persoonlijke situatie veranderen, dan kan men altijd terug naar de reguliere trombosezorg.


Digitaal aanvraagproces bij SALT (Zorgdomein)

Aanvragen diagnostiek bij SALT via ZorgDomein

De efficiënte zorgvraag – SALT volledig digitaal

SALT is continu in beweging en onderzoekt mogelijkheden om de zorgvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Digitaal aanvragen van diagnostiek heeft hierin onze speciale aandacht gezien de vele voordelen.
In deze ontwikkeling luisteren we goed naar u als aanvrager en passen waar mogelijk het proces aan op uw wensen.

SALT hanteert het papierloos aanvraagproces via ZorgDomein.

Hierbij is het niet nodig om een print te maken voor verwijzing.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor laboratoriumdiagnostiek:

• Uw patiënten kunnen naar de afnamepoli’s van SALT zonder papieren aanvraag.
• Aangevraagde laboratoriumdiagnostiek is en blijft gedurende 18 maanden inzichtelijk in ZorgDomein.
• Wilt u later nog een bepaling toevoegen, dat kan tot het moment van afname.
• Er kunnen ongevraagd geen extra bepalingen worden toegevoegd door derden.
• Minder foutgevoelig door digitaal verwerkingsproces.
• Minder arbeidsintensief en daarmee minder kostbaar.
• U heeft altijd de meest up-to-date laboratoriumdiagnostiek ter beschikking
• Papierreductie; printen kan wel maar hoeft niet meer.
• Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor functie- en beeldvormende diagnostiek:

• De toegangstijden voor onderzoeken zijn direct zichtbaar voor u als aanvrager.
• Inclusiecriteria voor onderzoeken.
• Bij functie-aanvragen neemt SALT binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak. Indien wij de cliënt telefonisch niet kunnen bereiken kan deze contact met SALT opnemen, volgens de informatie op het patiëntbericht.
• Cliënt ontvangt direct de patiënt-informatie digitaal na verwijzing.
• Verwijzingen papierloos.
• Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.
• Meer informatie beschikbaar voor beoordelaar.

‘Samen voor betere, efficiënte zorg’

SALT Voorkeurslocaties instellen

Als service aan uw patiënt kunt u in ZorgDomein instellen welke SALT- locaties in de buurt van uw praktijk liggen. Deze informatie ontvangt de patiënt vervolgens op het verwijsbericht.
Door deze voorkeurlocaties in te stellen kunt u tevens bijdragen aan het beperken van overvolle wachtruimtes op bepaalde SALT poli’s.
Op dit moment merken we dat veel patiënten naar de grote, ‘bekende’ poli’s gaan waardoor daar de wachttijd enorm oploopt en de kleinere, vaak dichterbij gelegen, poli’s juist rustig zijn.
Het instellen van SALT voorkeurlocaties kunt u doen door middel van de handleiding ‘Wijzigen voorkeurlocaties’ in de kolom hiernaast.

Vragen of technische ondersteuning?

Heeft u vragen over het aanvragen van diagnostiek bij SALT via ZorgDomein, dan kunt u contact met ons opnemen.

Ook als u technische ondersteuning wenst kunnen wij u hierbij helpen.

SALT is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur op nummer 088 9100 100 of bereikbaar per mail: info@SALT.nl.


In de SALT-webshop kunt u diverse producten bestellen zoals:

• Urinepotjes
• POCT controles en reagens
• glucosestrips
• fecespotjes

Wij zorgen dat u de bestelling zo spoedig mogelijk ontvangt.

Klik hier om naar de webshop te gaan


Locaties

Voor onze locaties verwijzen wij u naar onze locaties pagina.


Tarieven

Voor onze actuele tarieven verwijzen wij u naar onze tarieven pagina.