Functieafdeling

Functie- en beeldvormende-diagnostiek bij SALT

U kunt uw patiënt naar SALT verwijzen voor de volgende functie-en beeldvormende-diagnostiek:

 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Botdichtheidsmeting
 • ECG (Electrocardiogram)
 • Echografie
 • Enkel-arm index
 • Fundusfotografie
 • Gynaecologische echo’s
 • Hartecho
 • Holtermeting
 • Inspannings-ECG
 • Longfunctie
 • Prostaatonderzoek
 • Röntgenonderzoek

Voor functie- en beeldvormende diagnostiek is het noodzakelijk om een afspraak te maken.

Na verwijzing via ZorgDomein kan de patiënt online een afspraak maken via onze website of bellen met tel: 088-9100100. Als er geen contact is geweest neemt SALT na 3 werkdagen contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak. De openingstijden van de verschillende locaties waar wij functieonderzoeken uitvoeren zijn ruimer dan de op deze website genoemde openingstijden van de afnamepoli’s. De patiënt kan kiezen welke locatie en welk moment het meest geschikt is

24-uurs bloeddrukmeting

Relatieve contra-indicaties:

 • Dementie/verwardheid
 • Leeftijd < 16 jaar • Boezemfibrilleren • Zeer hoge tensie > 230 mmHg systolisch
 • Lymfoedeem aan beide armen

Botdichtheidsmeting / DXA

Absolute contra-indicatie:

 • Zwangerschap
 • Bij personen > 200 kg is het uitvoeren van een DEXA niet mogelijk.

Relatieve contra-indicatie:

 • Bij personen met ernstig overgewicht (>135 kg) is de botdichtheidsmeting wel mogelijk alleen het IVA-onderzoek niet.
 • Onvermogen om plat te liggen (bijvoorbeeld door invaliditeit, M. Bechterew of ernstige psychiatrische stoornissen).
 • Personen met minder dan 2 lumbale wervels vrij van metaal én beide heupen met osteosynthese materiaal.
 • Wanneer iemand minder dan een week tevoren een onderzoek heeft ondergaan waarbij jodium, barium of een radioactief isotoop is toegediend, dan behoort het onderzoek te worden uitgesteld.

ECG

Een normaal ECG sluit coronairlijden niet uit. Bij SALT kan geen ECG aangevraagd worden:

 • Bij verdenking van een acuut hartinfarct
 • Bij jongeren < 18 jaar. Verwijzing kinderarts wordt geadviseerd

Relatieve contra-indicaties:

 • Instabiele angina pectoris
 • Benauwdheid en/of pijn op de borst
 • Zeer dunne huid en/of huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

Echografie

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • Echo mamma: zowel mannen als vrouwen, alleen < 30 jaar en alleen op onze locaties Purmerend en Zaandam
 • Echo aorta/bekkenvaten: betreft screening en geen duplex-onderzoek
 • Echo schedel: alleen ter beoordeling van oppervlakkige zwellingen
 • Echo met vraagstelling heupdysplasie kan niet bij SALT worden aangevraagd

Er zijn geen absolute en relatieve contra-indicaties voor het uitvoeren van echografie in de eerste lijn.

Enkel-armindex

Voorafgaand aan het onderzoek dient de cliënt twee uur niet te hebben gerookt!
Er zijn geen absolute contra-indicaties voor het uitvoeren van een enkel-arm index.

Relatieve contra-indicaties:

 • Boezemfibrilleren
 • Zodanige wonden aan armen en/of benen dat de uitvoering van het onderzoek bemoeilijkt wordt
 • Onvermogen om plat en/of stil te liggen (bijv. door invaliditeit, M. Bechterew, M. Parkinson of ernstige psychiatrische stoornissen)
 • (Lymf)oedeem aan één of meer extremiteiten

Fundusfotografie

Er zijn geen contra-indicaties voor fundusfotografie.
Er is wel een absolute contra-indicatie voor oogdruppelen met Tropicamide, namelijk een eerdere allergische reactie op Tropicamide

Gynaecologische echo

Er zijn geen absolute contra-indicaties voor het uitvoeren van gynaecologische echografie.
Een relatieve contra-indicatie voor het uitvoeren van gynaecologische echografie in de eerste lijn is het nog niet hebben van sexarche, infibulatie, onvermogen om de juiste onderzoekshouding aan de te nemen (bijv. door invaliditeit of ernstige psychiatrische stoornissen).Ernstig bezwaar tegen een transvaginale echo (bijvoorbeeld vanwege culturele of seksuele aspecten) is een relatieve contra-indicatie.

Hartecho

Er zijn geen absolute contra-indicaties voor echo cardiografie.
Relatieve contra-indicaties:

 • Onvermogen om plat op de rug of linkerzij te liggen
 • Klepchirurgie
 • Zeer dunne huid en / of huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

Holtermeting

Er zijn geen absolute contra-indicaties voor holtermeting.
Relatieve contra-indicaties:

 • Dementie/verwardheid
 • Leeftijd < 16 jaar
 • NYHA-klasse IV hartfalen
 • Myocard infarct < 3 maanden
 • Instabiele angina pectoris
 • Hartkloppingen die gepaard gaan met hemodynamische verschijnselen zoals pijn op de borst, benauwdheid of wegrakingen
 • Klepchirurgie
 • Relevante ritme- of geleidingsstoornissen op rust-ECG inclusief WPW-syndroom
 • Allergie voor elektroden of gel
 • Zeer dunne huid en/of huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

Inspannings ECG

Bij SALT kan geen inspannings ECG aangevraagd worden:

 • Bij jongeren < 18 jaar. Verwijzing kinderarts wordt geadviseerd
 • De ergometerfiets is niet geschikt voor mensen die zwaarder zijn dan 160 kg

Absolute contra-indicaties voor het uitvoeren van een inspannings ECG in de eerstelijn zijn:

 • Acuut myocardinfarct en alle vormen van instabiele angina pectoris
 • Patiënten die minder dan 6 maanden geleden een myocard infarct hebben gehad
 • Manifest hartfalen (d.w.z. vanaf NYHA klasse II)
 • Acute myocarditis, endocarditis of pericarditis
 • Patiënten die minder dan 6 maanden geleden een longembolie hebben gehad
 • Vastgesteld linkerbundeltakblok
 • Ernstige aortaklepstenose
 • Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie
 • Ernstige en/of onbehandelde hartritmestoornissen op het rust ECG of hemodynamische instabiliteit

Relatieve contra-indicaties voor het uitvoeren van een inspannings ECG in de eerstelijn zijn:

 • Ischemie in rust op het ECG
 • Ernstige hypertensie (> 200 mmHg systolisch en/of > 110 mmHg diastolisch)
 • Ernstige afwijkingen op het rust-ECG
 • Diepe veneuze trombose
 • Systemische infecties, gepaard gaande met koorts
 • Geestelijke of lichamelijke beperkingen waardoor inspanning onvoldoende mogelijk is

Longfunctieonderzoek (spirometrie)

Bij SALT kan geen Spirometrie aangevraagd worden:

 • Bij jongeren < 16 jaar.

Absolute contra-indicaties:

 • Myocardinfarct < 1 maand voorafgaand aan het onderzoek
 • Een buik- of oogoperatie < 6 weken voorafgaand aan het onderzoek

Relatieve contra-indicaties (waarbij aangenomen kan worden dat geen optimale resultaten verkregen kunnen worden):

 • Recente exacerbatie (< 4 weken voorafgaand aan het onderzoek)
 • Pijn op de borst- of in de buikstreek
 • Pijn in of aan de mond of het gezicht, die door het mondstuk verergerd wordt
 • Stressincontinentie
 • Dementie of verwardheid

Röntgendiagnostiek

Naar SALT geen cliënten verwijzen:

 • Met een klinisch evidente fractuur
 • X-wervelkolom na trauma (ook niet als dit trauma al enige tijd geleden is.)
 • Vraagstelling scoliose
 • Voor een mammografie

Relatieve contra-indicaties:

 • De risico’s van het gebruik van röntgenstraling tijdens de zwangerschap hangen sterk af van het stadium waarin de zwangerschap zich bevindt, de hoeveelheid straling die wordt gebruikt en het gebied waar de straling wordt toegepast. Over het algemeen geldt dat röntgenonderzoek tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Zo nodig kan contact worden opgenomen met SALT om in overleg met de radioloog te bepalen of het röntgenonderzoek kan worden vervangen door een onderzoek waarbij geen straling wordt gebruikt of kan worden uitgesteld tot na de zwangerschap.

SALT hanteert voor haar functie- en beeldvormende diagnostiek doorlooptijden. De doorlooptijd is de tijd tussen het moment van onderzoek en de rapportage van de uitslag aan de aanvrager.

 • 24- uurs bloeddrukmeting ca. 1 werkdag
 • Botdichtheidsmeting/DXA 4-6 weken
 • ECG ca. 3 werkdagen
 • Echografie algemeen ca. 1 werkdag
 • Enkel-armindex ca. 1 werkdag
 • Fundusfotografie ca. 5 werkdagen
 • Gynaecologische echo ca. 1 werkdag
 • Hartecho ca. 3 werkdagen
 • Holter-/eventmeting ca 5 werkdagen
 • Inspannings ECG ca. 3 werkdagen
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie) ca. 5 werkdagen
 • Röntgendiagnostiek ca. 1 werkdag

De functieafdeling levert kwalitatief hoogwaardige (2de lijns beoordelaars) diagnostiek, is laagdrempelig en (kosten)efficiënt.
SALT werkt in principe zonder wachtlijst. De functieafdeling kan geen acute/spoed-zorg leveren. De openingstijden van de verschillende locaties waar wij functieonderzoeken uitvoeren zijn ruimer dan de op deze website genoemde openingstijden van de afnamepoli’s.

Na verwijzing via ZorgDomein kan de patiënt online een afspraak maken via onze website of bellen met tel: 088-9100170. Als er geen contact is geweest neemt SALT na 3 werkdagen contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak. De openingstijden van de verschillende locaties waar wij functieonderzoeken uitvoeren zijn ruimer dan de op deze website genoemde openingstijden van de afnamepoli’s. De patiënt kan kiezen welke locatie en welk moment het meest geschikt is.

De functieafdeling is telefonisch bereikbaar van 8.00-16.30 uur via telefoonnummer: 088 – 9 100 170.

De functieafdeling van SALT levert kwalitatief hoogwaardige (2de lijns beoordelaars) diagnostiek, is laagdrempelig en (kosten) efficiënt.
SALT werkt in principe zonder wachtlijst.

Echografie wordt veelvuldig toegepast, hieronder treft u de diverse vormen uitgelicht met mogelijke indicaties en vraagstellingen alsmede de voorbereiding en doorlooptijd.

Mogelijke indicaties en vraagstellingen

Echo bovenbuik:
Pijn rechts in de buik, pijn in epigastrio, leverfunctiestoornissen, koliekpijn, galstenen?, nierstenen?, andere bovenbuikspathologie?
De radioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt de pancreas, aorta, lever, galblaas, galwegen, nieren en milt.

Echo onderbuik (vrouw) uitwendig door radioloog, inwendig door gynaecoloog of verpleegkundig echoscopiste:
Pijn in de onderbuik, amenhorroe, dismenhorroe, spiraaltje in situ, myoom?, cysten?, pathologie?, controle spiraaltje?
Er wordt gekeken naar aorta, nieren, blaas, uterus en ovaria.

Echo nieren/blaas:
Pijn in de flanken, koliekpijn, hematurie, nierfunctiestoornis, nierstenen?, andere pathologie?
De radioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt aorta, nieren en blaas.

Echo aorta:
Familiaire belasting, palpabele aorta, souffle buik, diameter aorta?
De radioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt de abdominale aorta en de arteria illiaca.
Dit betreft een screening en geen duplexonderzoek.

Hartecho:
Verhoogd BNP en afwijkend ECG bij klachten, verdenking hartfalen?, souffle?
De cardioloog beantwoordt de vraagstelling en beoordeelt de linker ventrikelfunctie, de rechterventrikelfunctie, klepafwijkingen,
pulmonale hypertensie.

Echo schildklier:
Vergrote schildklier, globus gevoel, palpabele afwijking, struma?, nodus?, klieren?
De radioloog beoordeelt de schildklier en halsklieren.

Echo schouder:
Trauma, (plotselinge) bewegingsbeperking, painfull arc, (langdurige) pijnklachten, vocht?, bursitis?, (partiele) ruptuur?,
tendinopathie?, tendinitis?
De musculoskeletaal radioloog beoordeelt de rotatorcuff-spieren inclusief bicepspees, bursa, AC-gewricht, impingement
door middel van functieonderzoek.

Echo scrotum:
Palpabele afwijking, pijn, cyste?, spermatocele?, hydrocele?, epididimitis?, varices?, andere pathologie?
Het scrotum wordt beoordeeld door de radioloog.

Echo zwellingen:
Palpabele afwijking, lipoom?, lymfeklieren?, (Bakerse) cyste?, hernia, overige pathologie?
De radioloog beoordeelt de zwelling, meet en bekijkt de zwelling in verschillende richtingen.

Algemene Echografie

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • Echo mamma: zowel mannen als vrouwen, alleen < 30 jaar en alleen op de locatie Purmerend
 • Echo aorta/bekkenvaten: betreft screening en geen duplex-onderzoek
 • Echo schedel: alleen ter beoordeling van oppervlakkige zwellingen
 • Echo met vraagstelling heupdysplasie kan niet bij SALT worden aangevraagd

Er zijn geen absolute en relatieve contra-indicaties voor het uitvoeren van echografie in de eerste lijn.

Voorbereiding

Echo bovenbuik:

 • Tot middernacht mag uw patiënt normaal eten en drinken.
 • Op de dag van het onderzoek moet uw patiënt nuchter blijven tot na het onderzoek.
 • De medicijnen die uw patiënt op doktersvoorschrift gebruikt mag uw patiënt gewoon met een beetje water innemen.
 • Kinderen tussen de 0-10 jaar hoeven niet nuchter te zijn, behalve wanneer het onderzoek specifiek de galblaas betreft.
 • Heeft uw patiënt diabetes: geef uw patiënt dan advies over eventuele aanpassingen van de diabetesmedicatie in verband met het nuchter zijn.

Echo onderbuik:

 • Voor dit onderzoek hoeft uw patiënt niet nuchter te zijn. Uw patiënt kan normaal eten en drinken.
 • Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moet de blaas helemaal vol zijn.

Daarom moet uw patiënt één tot anderhalf uur vóór het onderzoek 1 liter water drinken.
Dit is ongeveer gelijk aan vijf grote glazen.

 • Vanaf het moment dat uw patiënt begint te drinken, mag uw patiënt niet meer plassen.
 • Voor kinderen geldt:

– Kinderen tot en met 3 jaar die niet zindelijk zijn: indien mogelijk wat extra laten drinken.
– Kinderen van 4-12 jaar en jongere kinderen die zindelijk zijn: 1 uur voor het onderzoek 2 à 3 glazen water of eventueel limonade laten drinken.

In verband met de verschillende voorbereidingen voor een echo van de bovenbuik en onderbuik, adviseert SALT bij een aanvraag voor beide onderzoeken twee verschillende data af te spreken.

Gynaecologische echo:

Er zijn geen absolute contra-indicaties voor het uitvoeren van gynaecologische echografie

Een relatieve contra-indicatie voor het uitvoeren van gynaecologische echografie in de eerste lijn is het nog niet hebben van sexarche, infibulatie, onvermogen
om de juiste onderzoekshouding aan de te nemen (bijv. door invaliditeit of ernstige psychiatrische stoornissen).
Ernstig bezwaar tegen een transvaginale echo (bijvoorbeeld vanwege culturele of seksuele aspecten) is een relatieve contra-indicatie.

Voorbereiding: Het inwendige onderzoek verloopt makkelijker met een lege urineblaas. Zorg er voor dat uw patiënt voor het onderzoek heeft geplast. Het onderzoek kan probleemloos tijdens de menstruatie plaatsvinden.

Hartecho vanaf 18 jaar:

Er zijn geen absolute contra-indicaties voor echo cardiografie
Relatieve contra-indicaties:

 • Onvermogen om plat op de rug of linkerzij te liggen
 • Klepchirurgie
 • Zeer dunne huid en / of huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

Een aanvraag voor het prostaatconsult kan alleen via ZorgDomein. Deze afspraak kan gemaakt worden via: Medisch specialistische zorg -> Urologie -> Verhoogd PSA

Vul het aanvraagformulier volledig in. In sommige gevallen wordt gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie, zoals huidige medicatie, voorgeschiedenis en/of allergieën. Deze informatie is nodig voor de adequate beoordeling van uw onderzoeksvraag. Neem de contra-indicaties van het onderzoek in acht. De contra-indicaties staan bij elk onderzoek vermeld. De informatie voor patiënten is te vinden op de pagina Prostaatconsult in ZorgDomein. De patiëntinformatie is rechtstreeks vanaf deze pagina te printen.

Doel

SALT biedt in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek en het Erasmus MC, het prostaatconsult aan met de bedoeling om in de eerstelijns gezondheidszorg het risico op de aanwezigheid van prostaatkanker zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en onnodig vervolgonderzoek (in de tweedelijn) zo veel mogelijk te voorkomen. SALT werkt samen met het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek aan wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de prostaatwijzer bij het berekenen van de kans op prostaatkanker. Er kan aan uw patiënt gevraagd worden of hij mee wil doen aan het wetenschappelijk onderzoek.

Het prostaatconsult geeft huisartsen een risicostratificatie op (significante) prostaatkanker bij mannen ouder dan 45 jaar. Het prostaatconsult vindt plaats op onze locatie De Vaart (Irene Vorrinkplein 40a in Koog aan de Zaan).

SALT is continu in beweging en onderzoekt mogelijkheden om de zorgvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Digitaal aanvragen van diagnostiek heeft hierin onze speciale aandacht gezien de vele voordelen. In deze ontwikkeling luisteren we goed naar u als aanvrager en passen waar mogelijk het proces aan op uw wensen.

SALT werkt daarom met een papierloos aanvraagproces via ZorgDomein.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor laboratoriumdiagnostiek:

 • Uw patiënten kunnen naar de afnamepoli’s van SALT zonder papieren aanvraag.
 • Aangevraagde laboratoriumdiagnostiek is en blijft gedurende 18 maanden inzichtelijk in ZorgDomein.
 • Wilt u later nog een bepaling toevoegen, dat kan tot het moment van afname.
 • Er kunnen ongevraagd geen extra bepalingen worden toegevoegd door derden.
 • Minder foutgevoelig door digitaal verwerkingsproces.
 • Minder arbeidsintensief en daarmee minder kostbaar.
 • U heeft altijd de meest up-to-date laboratoriumdiagnostiek ter beschikking
 • Papierreductie; printen kan wel maar hoeft niet meer.
 • Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor functie- en beeldvormende diagnostiek:

 • De toegangstijden voor onderzoeken zijn direct zichtbaar voor u als aanvrager.
 • Inclusiecriteria voor onderzoeken.
 • Bij functie-aanvragen neemt SALT binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak. Indien wij de cliënt telefonisch niet kunnen bereiken kan deze contact met SALT opnemen, volgens de informatie op het patiëntbericht.
 • Cliënt ontvangt direct de patiënt-informatie digitaal na verwijzing.
 • Verwijzingen papierloos.
 • Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.
 • Meer informatie beschikbaar voor beoordelaar.

SALT Voorkeurlocaties instellen

Als service aan uw patiënt kunt u in ZorgDomein instellen welke SALT- locaties in de buurt van uw praktijk liggen. Deze informatie ontvangt de patiënt vervolgens op het verwijsbericht. Door deze voorkeurlocaties in te stellen kunt u tevens bijdragen aan het beperken van overvolle wachtruimtes op bepaalde SALT poli’s.
Op dit moment merken we dat veel patiënten naar de grote, ‘bekende’ poli’s gaan waardoor daar de wachttijd enorm oploopt en de kleinere, vaak dichterbij gelegen, poli’s juist rustig zijn. Het instellen van SALT voorkeurlocaties kunt u doen door middel van de handleiding ‘Wijzigen voorkeurlocaties’.

Vragen of technische ondersteuning?

Heeft u vragen over het aanvragen van diagnostiek bij SALT via ZorgDomein, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook als u technische ondersteuning wenst kunnen wij u hierbij helpen. SALT is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur op nummer 088 9100 100 of bereikbaar per mail: info@salt.nl.

Online toepassing PACSonWEB voor medische beelden en verslagen van onderzoeken bij SALT

PACSonWEB is snel, altijd toegankelijk, veilig en milieuvriendelijk. Het gebruik is eenvoudig en gratis. U logt in via https://beelden.salt.nl en kunt dan de aangevraagde onderzoeken bekijken. Er hoeft niets geïnstalleerd te worden op uw computer.
De handleiding voor PACSonWEB kunt u bekijken op de volgende pagina: https://beelden.salt.nl.

Er zijn verschillende manieren om in te loggen:

 • via een gebruikersnaam en wachtwoord (verkregen bij het aanmaken van uw account)
 • via het referentienummer op het papieren of elektronische verslag van uw patiënt, in combinatie met de geboortedatum van de patiënt.

Indien u nog geen account heeft voor PACSonWEB, heeft u de mogelijkheid om zelf een account aan te vragen door in de webpagina,
https://beelden.salt.nl te klikken op: ‘Ik heb een account en wil inloggen’.
Klik vervolgens op “Ik heb geen gebruikersnaam en wens een account aan te vragen”. Voer hier alle gevraagde gegevens in.
De e-mailgegevens worden niet aan derden doorgegeven of voor andere doeleinden gebruikt.

Heeft u vragen en/of problemen betreffende PACSonWEB, neem dan gerust contact op met de supportdienst via
https://beelden.salt.nl/support of telefonisch: 031-167 788 110.

De diabetesdienst bestaat uit diabetesverpleegkundigen van SALT en Evean. Deze werken intensief samen met de huisartsen in de regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland, die deelnemen aan de DBC voor diabetes type 2 bij de zorggroep SEZ (Stichting Eerstelijns Zorg).

Verwijzing voor SALT-diabeteszorg kan via ZorgDomein.

Algemene informatie

Een aanvraag voor het prostaatconsult kan alleen via ZorgDomein.
Vul het aanvraagformulier volledig in. In sommige gevallen wordt gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie, zoals huidige medicatie, voorgeschiedenis en/of allergieën. Deze informatie is nodig voor de adequate beoordeling van uw onderzoeksvraag.
Neem de contra-indicaties van het onderzoek in acht. De contra-indicaties staan bij elk onderzoek vermeld.
De informatie voor patiënten is te vinden op de pagina Prostaat consult in ZorgDomein. De patiëntinformatie is rechtstreeks vanaf deze pagina te printen.

Doel

SALT biedt sinds ………DIANA/CHRISTY INVULLEN………….. 2023, in samenwerking met het Erasmus MC, het prostaatconsult aan met de bedoeling om in de eerstelijns gezondheidszorg het risico op de aanwezigheid van prostaatkanker zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en onnodig vervolgonderzoek (in de tweedelijn) zo veel mogelijk te voorkomen. SALT werkt samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Erasmus MC aan wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de prostaatwijzer bij het berekenen van de kans op prostaatkanker. Er kan aan uw patiënt gevraagd worden of hij mee wil doen aan het wetenschappelijk onderzoek.

Het prostaatconsult geeft huisartsen een risicostratificatie op (significante) prostaatkanker bij mannen ouder dan 50 jaar. Het prostaatconsult vindt plaats op onze locatie De Vaart (Irene Vorrinkplein 40a in Koog aan de Zaan) en op onze locatie Flevopoort (Kramatplantsoen 101N in Amsterdam).


Locaties

Verschillende onderzoeken kunnen plaatsvinden op diverse locaties. De openingstijden van de verschillende locaties waar wij functieonderzoeken uitvoeren zijn ruimer dan de op deze website genoemde openingstijden van de afnamepoli’s. Na verwijzing via ZorgDomein kan de patiënt online een afspraak maken via onze website of bellen met tel: 088-9100170. Als er geen contact is geweest neemt SALT na 3 werkdagen contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak. De openingstijden van de verschillende locaties waar wij functieonderzoeken uitvoeren zijn ruimer dan de op deze website genoemde openingstijden van de afnamepoli’s. De patiënt kan kiezen welke locatie en welk moment het meest geschikt is.


Tarieven

Voor onze actuele tarieven verwijzen wij u naar onze tarieven pagina.