Trombosezorg

De trombosedienst van SALT begeleidt haar cliënten bij het gebruik van de antistollingsmedicijnen waaronder acenocoumarol of fenprocoumon.
De trombosedienst is verantwoordelijk voor het geven van antistollingsadviezen conform de eisen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). Met behulp van 4 doseeradviseurs en 1 doseerarts wordt aan de hand van de INR de hoogte en de duur van de medicatie bepaald. Tevens draagt de afdeling zorg voor een constante informatiestroom aan cliënten.

Bij trombose is er sprake van een bloedstolsel in de bloedbaan. Dit stolsel kan zorgen voor een vernauwing of afsluiting van een bloedvat. Door deze vernauwing of afsluiting kan onder andere een TIA of trombosebeen ontstaan. Trombose kan spontaan optreden maar er zijn ook bepaalde ziekten of omstandigheden waarbij de kans op het krijgen van trombose groter is zoals hartritmestoornissen, langdurige bedrust of immobiliteit. Voor een goede gezondheid is het belangrijk om deze aandoening te behandelen.

Wat is een antistollingspas?

Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunt u via het aanvraagformulier op de website van de Trombosestichting Nederland een gratis Antistollingspas aanvragen. Met de Antistollingspas kunt u overal laten zien dat u bloedverdunners gebruikt, bijvoorbeeld bij behandelend specialist, apotheek, drogist, tandarts, pedicure, GGD in verband met vaccinaties, etc. Dit is belangrijk, want met de gegevens op uw Antistollingspas kunnen uw behandelaars beter inspelen op uw medische situatie. Dit verkleint de kans op vervelende gevolgen van uw bloedverdunnergebruik.

Wij raden u aan uw Antistollingspas altijd bij u te dragen. Bijvoorbeeld bij uw rijbewijs of identiteitsbewijs. Ook in geval van nood kunnen uw artsen dan altijd zien dat u bloedverdunners gebruikt.

De Antistollingspas heeft het formaat van een creditcard met daarop informatie als:

 • Uw persoonlijke gegevens.
 • De bloedverdunner(s) die u gebruikt.
 • Contactgegevens van uw trombosedienst of zorgverlener.
 • Een telefoonnummer in geval van nood.

De informatie op de pas is ook in het Engels vertaald.

Klik hier voor het aanvragen van de Antistollingspas.

Belangrijke informatie doorgeven aan SALT en zorgverleners

Het goed instellen van uw bloedstolling gebeurt aan de hand van uw stollingstijd die wordt aangeduid als INR waarde. Op basis van deze INR waarde kan de dosering van uw medicijnen aangepast worden. Een aantal factoren kunnen de instelling negatief beïnvloeden. Het is belangrijk dat u dan contact met ons opneemt.

Wilt u zo spoedig mogelijk onze trombosedienst informeren:

 • Bij bloed in urine, ontlasting, braaksel of bij het hoesten. Waarschuw ook uw zorgverlener!
 • Bij zwarte ontlasting. Waarschuw ook uw zorgverlener!
 • Bij blauwe plekken groter dan 10 cm of bij veel blauwe plekken.
 • Bij koorts boven de 39 graden gedurende meer dan 2 dagen.
 • Bij ernstige diarree of meer dan 3 keer per dag braken.
 • Bij braken binnen een kwartier na inname van de tabletten. De volgende ochtend SALT bellen!
 • Wanneer de anti-stollingsmedicatie niet volgens het doseerschema is ingenomen.
 • Op het moment dat u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Wilt u onze trombosedienst ruim van tevoren informeren:

 • Bij veranderingen in medicijngebruik (zowel starten als stoppen).
 • Bij een poliklinische ingreep, hartkatheterisatie of cardioversie.
 • Bij opname/dagopname in het ziekenhuis. Geef de datum door, de naam van het ziekenhuis, de ingreep en of u op advies van uw specialist moet stoppen of door moet gaan met het gebruik van uw anti-stollingsmedicatie.
 • Bij een ingreep door een tandarts of kaakchirurg. Geef de datum door en of de tandarts en/of kaakchirurg het ACTA protocol volgen. Zo niet, geef dan door of u op advies van de tandarts en/of kaakchirurg moet stoppen of door moet gaan met het gebruik van uw anti-stollingsindicatie.
 • Bij een bezoek aan de mondhygiëniste. U hoeft alleen de datum door te geven.
 • Bij een wijziging van uw adres, telefoonnummer, ziektekostenverzekering, huisarts, of apotheek.
 • Bij een wijziging in de dosering van antistollingsmiddelen op advies van anderen dan SALT (bijvoorbeeld door uw huisarts, het ziekenhuis, u zelf of tijdens uw vakantie).

Informatie geven aan andere zorgverleners

Wanneer u anti-stollingsmedicatie gebruikt is het aan te raden dit te melden aan uw zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts, mondhygiënist of specialist. Wilt u dat in ieder geval doen:

 • Wanneer er andere medicijnen worden voorgeschreven.
 • Bij elke opname in het ziekenhuis.
 • Bij een operatie of een andere (poli)klinische ingreep.
 • Bij het laten trekken van tanden of kiezen.

Cliënten kunnen buiten kantoortijden op de volgende tijden contact opnemen met de trombosedienst van SALT:

In het weekend en op feestdagen kunt u in dringende gevallen telefonisch contact opnemen met de Trombosedienst van SALT op telefoonnummer 06-51595835 tussen 17.00-18.00 uur.

Buiten kantoortijden kunt u, in acute situaties, contact opnemen met de regionale Huisartsenpost. Hier is een mobiel nummer bekend van de dienstdoende arts/huisarts van de Trombosedienst. Dit nummer is uitsluitend een artsen-overleglijn.

Medewerkers van de trombosedienst verzorgen de bloedafname voor bepaling van de INR-waarde (International Normalized Ratio). De bepaling van de INR wordt in een laboratorium uitgevoerd. De dosering wordt vastgesteld op geleide van de INR en aanvullende belangrijke medische gegevens. De patiënt ontvangt na iedere controle de dosering en de nieuwe controledatum.

Voor het bepalen van de INR-waarde wordt gebruik gemaakt van de de vingerprik; met een klein prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt uw stollingswaarde bepaald. De uitslag is kort daarna beschikbaar waardoor er snel geanticipeerd kan worden op uw INR-uitslag. In slechts enkele gevallen kan een veneuze afname alsnog noodzakelijk blijken te zijn.

Uitwisseling medische informatie

De medewerkers van de trombosedienst informeren de patiënt over het gebruik van de antistollingsmedicijnen. De patiënt wordt gevraagd de trombosedienst op de hoogte te stellen over zaken die van invloed kunnen zijn op de antistolling (wijziging medicatie, ziekte, ziekenhuisopname, ingrepen, bloedingen etc.).

Een aantal zelfstandige organisaties/instellingen, waaronder SALT, die werkzaam zijn op het gebied van antistolling en onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg 2018 vallen hebben er voor gekozen één cliëntenraad in te stellen die wat betreft samenstelling en regeling identiek is. Daarmee ontstaat een cliëntenraad die voor de organisatie als zodanig kan functioneren, voldoet aan de wettelijke eisen en tegelijkertijd belangen van patiënten op het gebied van antistolling in Nederland beter kan behartigen. Met name wordt er gelet op de kwaliteitsaspecten, zoals die worden beleefd door de cliënten.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Dan verwijzen wij u naar CTD Nederland, dit is de Cliëntenraad Trombose Diensten waar SALT zich bij heeft aangesloten.

Het Digitaal Logboek geeft u als cliënt toegang tot uw elektronische dossier. Het is door uw zorgverlener ter beschikking gesteld en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Meer informatie is te verkrijgen bij uw zorgverlener.

Klik hier voor het digitaal logboek

Klik hier voor de handleiding van het digitaal logboek

Op het doseerschema staan naast uw persoonsgegevens, de INR-waarde, de streefwaarde, het antistollingsmedicijn dat u slikt en de dosering. Ook staat de datum voor de eerstvolgende bloedafname vermeld.
Op de onderste helft kunt u bijzonderheden vermelden. De bloedafnamemedewerker zal deze bijzonderheden altijd met u bespreken bij de bloedafname.
Wij raden u aan uw oude doseerschema weg te gooien wanneer u een nieuwe heeft ontvangen. Zo voorkomt u vergissingen bij het innemen.

Geen nieuw doseerschema ontvangen?

Een enkele keer kan het gebeuren dat u uw nieuwe doseerschema niet op tijd ontvangt. In dit geval kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 088 – 9 100 100.

Tevens is het mogelijk om uw laatste doseerschema online in te zien. U heeft hiervoor een e-mail adres voor nodig. Een wachtwoord krijgt u van ons toegezonden.

Antistolling in combinatie met gebruik van andere medicatie

Veel medicijnen kunnen de werking van antistollingsmiddelen beïnvloeden. Een aantal medicijnen versterkt het effect van de antistollingsmiddelen, terwijl juist andere het effect verminderen.
Daarnaast zijn er ook geneesmiddelen die nooit met antistollingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Ook kan ziekte (bijvoorbeeld koorts, diarree), waarvoor het medicijn gegeven wordt de antistollingsbehandeling ontregelen. Daarom is het noodzakelijk dat u de trombosedienst op de hoogte stelt van het starten en staken van alle geneesmiddelen die u gebruikt. Bij het starten van een medicijn dat invloed heeft op de antistolling zal de hercontroledatum worden aangepast en eventueel een nieuw doseerschema worden aangemaakt. Indien u medicijnen zonder recept koopt, dient u te informeren of ze samen met antistollingsmiddelen kunnen worden gebruikt.
Neem nooit op eigen initiatief andere medicijnen in. Ook geen ‘onschuldige’ huis-tuin-en-keukenmiddelen, zoals hoestdrank, vitaminepreparaten, laxeermiddelen of kruidenmiddelen. En zeker geen aspirine of andere pijnstillers. Wilt u toch iets innemen tegen koorts of pijn, neem dan alléén paracetamol. Ook het stoppen met bepaalde medicijnen kan invloed hebben. Meld dus ook bij de trombosedienst wanneer u stopt met ander medicatie, omdat extra controle noodzakelijk kan zijn.
De apotheek meldt over het algemeen te allen tijde de trombosedienst wanneer er medicatie aan u wordt verstrekt die van invloed zijn op de antistollingsmedicatie. Wanneer deze melding bij ons binnenkomt, nemen wij direct telefonisch contact met u op.

Deze medicatie absoluut NIET gebruiken ZONDER overleg met de trombosedienst Deze medicijnen mag u WEL gebruiken ZONDER te overleggen
Aspirine en meer dan 100 milligram acetylsalicylzuur bevattende medicijnen Paracetamol (maximaal 5 x 500 milligram per dag)
Pijnstiller waar ibuprofen, diclofenac of naproxen in zit (bv.Nurofen, Advil, Brufen, Voltaren, Aleve) (Huis)middelen, homeopathische middelen, voedings- supplementen mits ze geen vitamine K* bevatten
Sint Janskruid (hypericum)
Voedingssupplementen en multivitamines waarin vitamine K* zit
Davitamon D + K*
Homeopatische middelen met vitamine K* of waarvan de bijsluiter vermeldt dat gebruik de stolling beïnvloedt.
Medicatie via internet besteld
Medicatie bij (voet)schimmelinfecties, bijvoorbeeld Daktarinzalf en Dermacurezalf

Om nog gemakkelijker uw gegevens digitaal in te zien lanceert Portavita een app voor antistollingspatiënten: MijnPortavita app. De MijnPortavita app is gratis te downloaden in de Google Play en de Apple store. Met dezelfde inloggegevens als die van het Digitaal Logboek kunt u nu inloggen op de MijnPortavita app. Daarnaast kunt u ook www.digitaallogboek.nl gebruiken op uw computer of laptop. In de MijnPortavita app kunt u uw doseerschema, uw volgende prikafspraak en berichten van de Trombosedienst bekijken.

Klik hier voor de handleiding van de Portavita app

Tijdens de vakantie kan het soms nodig zijn uw INR-waarde bij een ander laboratorium te laten controleren. U kunt daarvoor bij alle trombosediensten in Nederland terecht. Om erachter te komen waar de dichtstbijzijnde trombosedienst ligt, kunt u informatie inwinnen bij onze trombosedienst en anders kunt u terecht op trombosestichting.nl. U krijgt van ons een ‘vakantiebrief’ in de taal van het land van bestemming, met de doseringen, de reden van antistolling en de laatste INR waarden. U kunt met deze gegevens altijd worden geholpen op andere plekken in binnen- of buitenland.

In het buitenland

Bij het reizen naar het buitenland is ook de medische voorbereiding belangrijk. In de meeste landen zijn de voorzieningen over het algemeen goed en kunt u terecht bij ziekenhuizen en laboratoria voor het bepalen van de INR waarde en waarbij mogelijk een doseringsadvies wordt afgegeven. U kunt ook vanuit het buitenland de gevonden INR doorbellen of faxen aan uw Trombosedienst in Nederland. Uw eigen Trombosedienst geeft u dan een doseringsadvies. Indien u voor dit laatste kiest is het noodzakelijk dit tevoren met uw Trombosedienst te overleggen. Soms is het mogelijk om uw doseerschema over uw vakantie heen te tillen, wanneer u tijdig aan ons doorgeeft wanneer u op vakantie gaat. Voor een aantal landen zijn vaccinaties en malariapillen nodig. Wij raden u ten zeerste aan om uw reisadvies in te winnen bij de trombosedienst, een tropen vaccinatiecentrum (GGD) of bij uw huisarts. Geef altijd aan dat u bloedverdunners gebruikt.

Wanneer u langer dan 6 maanden bloedverdunners moet gebruiken, kunt u in aanmerking komen voor zelfmanagement. Dit betekent dat u zelf in staat bent de INR en de dosering te bepalen. Vooral tijdens de vakantie kan dit heel praktisch zijn. U kunt met onze trombosedienst overleggen of u daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.

Hoe werkt de vingerprik methode?

Voor de (her)controle, bij u thuis of op een poli, zal de SALT medewerker bloed bij u afnemen door middel van de vingerprikmethode.

Dit proces gaat als volgt:

 • De SALT medewerker scant de barcode, welke op uw doseerbrief staat, met de Coaguchek Pro om uw persoonsgegevens te koppelen aan de INR uitslag.
 • De SALT medewerker geeft een prikje in uw vinger.
 • Op het stripje dat is aangebracht in het meetapparaat, wordt een druppel bloed aangebracht. Dit apparaat, de Coaguchek XS-PRO, geeft een geluidsignaal zodra de meting succesvol is verlopen.
 • De SALT medewerker zal uw INR waarde inlezen in de Helpline Trombose App op de telefoon en zo nodig aanvullende informatie vragen, zoals veranderingen in uw medicatie of bijvoorbeeld een geplande ingreep. Is dit bij u aan de orde en heeft u correspondentie hiervan? Bespreekt u dit dan met de SALT medewerker.

In enkele gevallen kan een veneuze afname alsnog noodzakelijk blijken te zijn. Dit zal de SALT medewerker met u bespreken indien dit aan de orde is.
Nadat de meting succesvol is afgerond worden al uw gegevens inclusief INR-uitslag direct verstuurd naar de SALT trombosedienst vanaf de telefoon.
De doseerarts kan, zodra de benodigde informatie is ontvangen, uw dosering bepalen. U kunt deze dosering dezelfde avond al online bekijken en u ontvangt de doseerbrief de volgende dag per post.

Uw doseerbrief online inzien?

SALT biedt u de mogelijkheid om uw doseerbrief online in te zien.
Met deze mogelijkheid kunt u eerder, namelijk al op de dag van de (her)controle, uw doseeradvies inzien en hoeft u niet meer de doseerbrief per post af te wachten. De doseerbrief per post blijft u overigens evengoed ontvangen naast de online mogelijkheid.

Wilt u uw account activeren? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar trombosedienst@salt.nl. U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail van ons met daarin aanvullende informatie en uw persoonlijke inloggegevens.


Klik hier voor het digitaal logboek
.

Zelfmeten

Bezoekt u regelmatig de trombosedienst?

SALT wijst u graag op de voordelen van zelfmeten en wellicht is het voor u ook mogelijk om zelf uw INR (stollingswaarden) te meten.
Heeft u weleens overwogen om zelf de INR waarde te meten? Met zelfmeten kunt u zelf, op elk gewenst moment, uw INR meten en bent u voor het prikken niet meer afhankelijk van de trombosedienst. Dit geeft u vrijheid, en toch zekerheid hoe het met uw stollingswaarden is gesteld.

Bekijkt u hieronder de informatiefilm:

Wilt u ook meer vrijheid door zelf te meten? Zelfmeten heeft vele voordelen.

 • Vrijheid: u kunt zelf meten, overal en op elk gewenst moment.
 • Minder belastend: zelfmeten met één simpele vingerprik, dat is minder belastend dan bloed afnemen uit uw arm.
 • Eenvoudig: zelfmeten is makkelijk en snel.
 • Vertrouwd: zelfmeten is veilig met de deskundige begeleiding van uw trombosedienst.
 • Vergoeding: zelfmeten zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Zelfmeten is eenvoudig en wordt al heel veel toegepast. In Nederland zijn er al >70.000 patiënten die zelf hun INR meten.
De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft per oktober 2016 de richtlijnen aangepast, waardoor iedereen zich hiervoor kan aanmelden. De meter is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Na een korte cursus krijgt u een meter in bruikleen. Omdat de trombosedienst van SALT met u meekijkt, bent u altijd zeker van deskundige begeleiding.
Het enige dat u nodig heeft, is een e-mailadres en een computer of tablet met internetverbinding om de uitslag via onze website door te geven.Tevens kunt u online uw doseerschema raadplegen.
U komt nog minimaal  2 keer per jaar voor controle bij SALT. En mocht er iets in uw persoonlijke situatie veranderen, dan kunt u altijd terug naar de reguliere trombosezorg.

De kosten van het zelfmeten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze vallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekering, maar gaan wél ten laste van uw eigen risico. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. De kosten worden door SALT Trombosezorg rechtstreeks met uw zorgverzekeraar geregeld, daar hoeft u zelf niets voor te doen. Met elke zorgverzekeraar kunt u afspreken om uw wettelijke eigen risico gespreid te betalen. Neemt u hiervoor dan ook contact op met uw zorgverzekeraar.
Voor de exacte kosten voor zelfmeten adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Voordat u zelf gaat meten krijgt u van ons een persoonlijke cursus en kunt u gedurende een bepaalde periode oefenen.
Pas als u zich vertrouwd voelt bij het zelfmeten en de cursus hebt afgerond gaat u zelfstandig aan de slag.

De cursus omvat het volgende:

 • U bepaalt uw INR en de trombosedienst doseert.
 • U leert tijdens de persoonlijke cursus om te gaan met de CoaguChek en uzelf te prikken.
 • U komt vervolgens tweemaal terug om te kijken of u de informatie, welke u heeft gekregen, beheerst.
 • U krijgt informatie over de antistollingsbehandeling.
 • U krijgt instructies van gekwalificeerd personeel.
 • Als u de cursus met succes heeft afgerond komt u minimaal tweemaal per jaar op locatie voor een periodieke controle.
 • De cursus vindt plaats in Zaandam, Koog a/d Zaan en Purmerend.

De kans is groot dat zelfmeten ook iets voor u is. Heeft u interesse en wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Meld u zich dan vrijblijvend aan door een e-mail te sturen naar coaguchek@salt.nl of neem telefonisch contact met ons op: 088 – 9 100 100.
Ook als u naar aanleiding van de informatie op deze pagina nog vragen heeft horen wij dat graag.

Zwangerschap en trombose

Antistollingsmiddelen zoals acenocoumarol en fenprocoumon kunnen via de placenta het kind bereiken en aangeboren afwijkingen veroorzaken. Dat geldt met name tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Daarna is dit risico veel kleiner.
Bij een zwangerschapswens moet u contact opnemen met uw huisarts, specialist en de trombosedienst. In onderling overleg kan het beste beleid worden vastgesteld.
Zodra u over tijd bent, moet een zwangerschapstest worden gedaan om een eventuele zwangerschap vast te stellen. Bij zwangerschap moet de antistollingsmedicatie worden gestopt en moet de antistolling worden geregeld met heparine of LMWH.

Als u tijdens een zwangerschap trombose krijgt of om een andere reden antistollingsmiddelen moet gebruiken overleg dan goed met uw arts. Dezelfde uitgangspunten als hierboven aangegeven gelden ook dan.

Het is verstandig een onverwachte zwangerschap te voorkomen als u antistolling gebruikt. Mocht u tijdens antistollingsbehandeling toch zwanger zijn geworden, dan moet u in ieder geval direct stoppen met fenprocoumon of acenocoumarol en contact opnemen met uw huisarts, specialist en trombosedienst.
Verder kan hetzelfde beleid als hierboven beschreven worden gevolgd.