OLVG Lab | SALT2023-10-24T13:37:01+02:00

Voor zorgverleners in de regio Amsterdam

Welkom bij SALT!

Wij zijn blij dat wij uw partner zijn in eerstelijns diagnostiek. Dit doen wij in nauwe samenwerking met OLVG-lab.
Om de processen zo soepel mogelijk te laten verlopen treft u hieronder relevante informatie.
Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Onder het kopje ‘Zorgverleners’ kunt u eveneens  aanvullende informatie vinden alsmede de handleiding voor het gebruik van ZorgDomein.Het laatste nieuws t.b.v. zorgverleners Amsterdam

> Bekijk alle nieuwsberichten t.b.v. zorgverleners AmsterdamAlgemeen

Is het bij verwijzing naar SALT via ZorgDomein niet meer nodig om te printen?2021-04-22T15:12:02+02:00

De aanvrager hoeft de laboratoriumaanvraag in ZorgDomein niet meer te printen en mee te geven aan de patiënt. Zodra een aanvraag bij SALT is ingediend via ZorgDomein, wordt deze gelijk verwerkt in het systeem van de Afnamedienst en kan men de patiënt direct helpen. Printen en meegeven blijft mogelijk. Het is ook mogelijk het bericht per sms of e-mail aan de patiënt te sturen. Mogelijk maar niet noodzakelijk. U kunt ook alleen het ZorgDomein-nummer meegeven. De patiënt hoeft dus niet meer naar de praktijk te komen voor het ophalen van een labformulier! De verwijzingen kunt u ver van tevoren meegeven.

Voorkeurs locatie instellen in ZorgDomein:

In ZorgDomein kunt u de voorkeurs locatie instellen zodat deze op het patiëntbericht wordt weergegeven op een landkaartje met daarbij de vermelding of het een inloop- of afspraken-poli betreft en de openingstijden. Hiervoor dient éénmalig de voorkeurs locatie ingesteld te worden. Handleiding hiervoor kunt u vinden op onze website bij Zorgverleners: Informatie, naslag en advies – SALT

Indien u verwijst naar een andere locatie dan SALT (Bijvoorbeeld OLVG Lab) dan is het wel nodig om een verwijzing te printen.

Meer informatie over ZorgDomein en de gebruikershandleiding.

Hoe kan ik aanvragen via ZorgDomein?2023-10-24T13:36:09+02:00

Op onze website kunt u handleidingen vinden voor het gebruik van ZorgDomein.

Ook op de site van ZorgDomein kunt u informatie vinden over aanmelding en gebruik.

Waar kan ik terecht als mijn vraag er niet bij staat?2023-10-23T09:08:52+02:00

Contact algemeen

T 088-9 100 100 (08.00-17.00 u); kies 4 voor de collegiale lijn
M info@salt.nl
W www.salt.nl

Citolijn/Baby billi: 088 – 9100 153

Dienstenoverzicht OLVG Lab | SALT voor huisartsen en verloskundigen2023-10-24T13:39:30+02:00

De analyse van het afgenomen materiaal in de regio Amsterdam vindt plaats in het OLVG. Hieronder treft u het dienstenoverzicht:

 


Bloedafname

Hoe werkt de cito-aanvraag?2021-11-30T10:26:05+01:00

SALT zorgt voor snelle bloedafname bij de cliënt thuis. Het materiaal gaat met de eerstvolgende ronde naar het laboratorium, alwaar de analyses met voorrang worden behandeld. De uitslagen belt SALT zo spoedig mogelijk door naar de aanvrager.

Cito aanvragen die tot 13.00 uur worden aangevraagd, worden diezelfde dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts. Cito aanvragen na 13.00 uur worden de volgende dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts.

Cito doorgeven? Dan bellen met de citolijn: 088–9100 153.

Resultaten van cito-aanvraag doorgebeld krijgen? Dan dient u een mobiel nummer te vermelden op de aanvraag. Bij ontbreken van een mobiel nummer gaat rapportage alleen via edifact.

Meer informatie over de cito en bepalingen.

Hoe werkt bloedafname bij kinderen?2021-11-04T16:24:35+01:00

De meeste kinderen vinden bloedafname eng. SALT geeft extra aandacht aan de kinderen en hun ouders. Na verwijzing via ZorgDomein kunnen ouders bellen naar de medische administratie (088 – 9100 100) voor het maken van een afspraak. Een ervaren medewerker neemt dan de tijd om rustig en kindvriendelijk de afname te doen. Als beloning krijgen de kinderen een prikdiploma.

Meer informatie over bloedafname bij kinderen.

Hoe kan ik een baby bilirubine aanvragen?2023-10-24T13:44:05+02:00

Dit proces geldt alleen voor de verwijzers in de regio Amsterdam:

Voor de aanvraag van een baby bili geldt hetzelfde proces als voor een cito. Bel hiervoor 06 – 18 73 11 91.
SALT zorgt voor snelle bloedafname. Het materiaal gaat met de eerstvolgende ronde naar het laboratorium, alwaar de analyses met voorrang worden behandeld. De uitslagen belt SALT zo spoedig mogelijk door naar de aanvrager.
Cito aanvragen die tot 13.00 uur worden aangevraagd, worden diezelfde dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts. Cito aanvragen na 13.00 uur worden de volgende (werk)dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts.

Wilt u de resultaten van de cito-aanvraag doorgebeld krijgen? Dan dient u een mobiel nummer te vermelden op de aanvraag. Bij het ontbreken van een mobiel nummer zullen de resultaten per edifact teruggekoppeld worden.

Meer informatie over de cito en bepalingen.

Hoe en met welke frequentie ontvang ik de uitslag?2021-11-30T11:30:32+01:00

SALT stuurt 2 tot 3 keer per dag de uitslagen per edifact. Uitslagen van bloedafnames vóór 12.00 uur zijn dezelfde dag nog binnen kantoortijden inzichtelijk in het HIS/VIS. Uitslagen van bloedafnames na 12.00 uur zijn dezelfde dag vóór 19.00 uur inzichtelijk. Sterk afwijkende uitslagen (zie onderstaande doorbellijst) belt SALT direct door.
Per 31 maart zullen de analyses in het OLVG-lab plaatsvinden. De uitslag gaat per edifact naar de aanvrager vanuit OLVG Lab.

Afwijkende uitslagen

Sterk afwijkende resultaten worden vanuit OLVG Lab telefonisch doorgebeld.

Doorbelbepalingen:

Als een bepaling niet in deze lijst vermeld staat, zijn er geen doorbelwaarden van toepassing.

Hematologie
BSE > 80 mm/uur
Hb < 5,0 mmol/L
Trombocyten < 50 x 109/L
Leukocyten <  2,0 x 109/L   > 25,0 x 109/L
Differentiatie leucocyten Indien sterk afwijkend i.o.m. KC
Chemie
Bilirubine pasgeborenen (< 10 dg) > 250 µmol/L
ALAT > 300 IU/L
Amylase > 440 IU/L
CK > 500 U/L
Calcium <  1,8    > 3,0 mmol/L
Fosfaat <  0,32   > 3,5 mmol/L
Ureum > 20,0  mmol/L
Kreatinine > 250   μmol/L
Kreatinine bij < 12 jr > 100   µmol/L
Natrium < 128   > 150 mmol/L
Kalium <  2,8   > 6,0 mmol/L
Magnesium < 0,3   mmol/L
Glucose <  2,5  mmol/L
·       Leeftijd < 20 jaar > 15,0  mmol/L
·       Leeftijd > 20 jaar >  20,0 mmol/L
CRP >  100   mg/L
NT-proBNP >  1000  pg/mL
Troponine T hs > 0,014   μg/L
Serologie
HIV Positief
HBsAg Positief
Hep C Positief
Stolling
D-dimeer >  500   μg/l
APTT > 150 sec
PT > 30 sec
Medicijnspiegels
Lithium <  0,4     > 1,0  mmol/l
Digoxine >  2,56  nmol/l
 
Urine
Totaal eiwit > 1,0 g/L
 
Endocrinologie
FT4 > 100  pmol/l
Ik heb een CRP-meter. Neemt SALT deze over?2021-11-04T16:20:08+01:00

De door SHO uitgezette POC-apparatuur (CRP-meters) zal SALT overnemen. Het POCT-team van SALT maakt een afspraak met ieder GC voor een zo naadloos mogelijke overgang. De gemeten CRP (waarop direct gehandeld kan worden) zal automatisch in het HIS komen. SALT levert kosteloos de CRP Strips.

Aanvragen van CRP strips via de webshop.

Kan ik het resultaat van Klinisch-chemisch onderzoek opvragen?2021-11-04T16:02:40+01:00

U kunt het resultaat van Klinisch-chemisch onderzoek opvragen door middel van:

 • Telefonisch opvragen van resultaat ® bij OLVG Lab receptie KCL:
  • 020-5993049 tijdens kantooruren
  • 020-5994694 buiten kantooruren
 • Inhoudelijk consult met deskundige ® klinisch chemicus OLVG Lab
  • 020-5994595 binnen en buiten kantooruren
Hoe kan ik een verzoek indienen voor aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal?2021-04-22T15:02:50+02:00

Klinisch-chemisch onderzoek (bloed, urine of feces):

 • Verzoek aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal ® telefonisch bij OLVG Lab KCL:
  • 020-5993049 tijdens kantooruren

Medisch microbiologisch onderzoek (bloed, urine of feces en overige materialen):

 • Verzoek aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal ® per mail bij OLVG Lab MML:
Hoe kan ik een huisbezoek aanvragen?2021-11-04T16:01:21+01:00

De aanvraag voor een huisbezoek kan via ZorgDomein. De aanvraag zal dan zo spoedig mogelijk worden ingepland, na telefonisch overleg met cliënt. Betreft het een spoedafname dan adviseren wij u om een cito aan te vragen (088 – 9100153).

Om het aantal huisbezoeken te beperken hanteren wij als standaard dat de cliënt naar een poli komt voor bloedafname tenzij dit medisch gezien niet mogelijk is.

Een bloedafname aan huis kan alleen op medische indicatie van een arts of verloskundige plaatsvinden en kan alleen worden aangevraagd door de arts of verloskundige. Vervoersproblemen kunnen bijvoorbeeld geen reden zijn voor een huisbezoek.


Medische microbiologie

MML afname materialen: welk materiaal gebruik ik voor welk onderzoek?2021-04-22T15:19:23+02:00

Hieronder treft u een overzicht welk materiaal nodig is voor welk onderzoek:

 

Bestellen van materialen voor Medische Microbiologie (MML): Hoe werkt dat?2023-10-19T11:18:13+02:00

Het bestellen van Medische Microbiologie (MML) kan door middel van onderstaand bestelformulier:
Bestelformulier voor huisartsen- en verloskundigenpraktijken

De ingevulde bestellijst kunt u mailen naar: OLVGLab-bestelling@olvg.nl.
U ontvangt de materialen zo spoedig mogelijk.

Welke instructies zijn er voor het afnemen van materiaal (MML)?2021-11-30T11:36:25+01:00

Instructies voor het afnemen van materiaal kunt u vinden op de website van OLVG Lab.

Welk materiaal gebruik ik voor urine- en fecesonderzoek?2023-10-19T12:16:29+02:00

Alle analyses vinden plaats in het OLVG Lab. Er dient daarom gebruik gemaakt te worden van OLVG Lab materiaal.
Bestellen van materiaal kan met behulp van de volgende link: OLVG lab

Hoe en met welke frequentie ontvang ik de uitslag?2021-11-30T11:30:32+01:00

SALT stuurt 2 tot 3 keer per dag de uitslagen per edifact. Uitslagen van bloedafnames vóór 12.00 uur zijn dezelfde dag nog binnen kantoortijden inzichtelijk in het HIS/VIS. Uitslagen van bloedafnames na 12.00 uur zijn dezelfde dag vóór 19.00 uur inzichtelijk. Sterk afwijkende uitslagen (zie onderstaande doorbellijst) belt SALT direct door.
Per 31 maart zullen de analyses in het OLVG-lab plaatsvinden. De uitslag gaat per edifact naar de aanvrager vanuit OLVG Lab.

Afwijkende uitslagen

Sterk afwijkende resultaten worden vanuit OLVG Lab telefonisch doorgebeld.

Doorbelbepalingen:

Als een bepaling niet in deze lijst vermeld staat, zijn er geen doorbelwaarden van toepassing.

Hematologie
BSE > 80 mm/uur
Hb < 5,0 mmol/L
Trombocyten < 50 x 109/L
Leukocyten <  2,0 x 109/L   > 25,0 x 109/L
Differentiatie leucocyten Indien sterk afwijkend i.o.m. KC
Chemie
Bilirubine pasgeborenen (< 10 dg) > 250 µmol/L
ALAT > 300 IU/L
Amylase > 440 IU/L
CK > 500 U/L
Calcium <  1,8    > 3,0 mmol/L
Fosfaat <  0,32   > 3,5 mmol/L
Ureum > 20,0  mmol/L
Kreatinine > 250   μmol/L
Kreatinine bij < 12 jr > 100   µmol/L
Natrium < 128   > 150 mmol/L
Kalium <  2,8   > 6,0 mmol/L
Magnesium < 0,3   mmol/L
Glucose <  2,5  mmol/L
·       Leeftijd < 20 jaar > 15,0  mmol/L
·       Leeftijd > 20 jaar >  20,0 mmol/L
CRP >  100   mg/L
NT-proBNP >  1000  pg/mL
Troponine T hs > 0,014   μg/L
Serologie
HIV Positief
HBsAg Positief
Hep C Positief
Stolling
D-dimeer >  500   μg/l
APTT > 150 sec
PT > 30 sec
Medicijnspiegels
Lithium <  0,4     > 1,0  mmol/l
Digoxine >  2,56  nmol/l
 
Urine
Totaal eiwit > 1,0 g/L
 
Endocrinologie
FT4 > 100  pmol/l
Ik heb een CRP-meter. Neemt SALT deze over?2021-11-04T16:20:08+01:00

De door SHO uitgezette POC-apparatuur (CRP-meters) zal SALT overnemen. Het POCT-team van SALT maakt een afspraak met ieder GC voor een zo naadloos mogelijke overgang. De gemeten CRP (waarop direct gehandeld kan worden) zal automatisch in het HIS komen. SALT levert kosteloos de CRP Strips.

Aanvragen van CRP strips via de webshop.

Kan ik het resultaat van Medisch Microbiologisch onderzoek opvragen?2021-04-22T15:04:24+02:00

Het resultaat van Medisch Microbiologisch onderzoek kunt u telefonisch opvragen.

Telefonisch opvragen van resultaat ® bij OLVG Lab administratie MML:

  • 020-5993018 tijdens kantooruren. Indien nodig wordt doorverbonden met medisch microbioloog
Hoe kan ik een verzoek indienen voor aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal?2021-04-22T15:02:50+02:00

Klinisch-chemisch onderzoek (bloed, urine of feces):

 • Verzoek aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal ® telefonisch bij OLVG Lab KCL:
  • 020-5993049 tijdens kantooruren

Medisch microbiologisch onderzoek (bloed, urine of feces en overige materialen):

 • Verzoek aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal ® per mail bij OLVG Lab MML:

Functie-en beeldvormende diagnostiek

Hoe werkt de aanvraag van functie- en beeldvormende diagnostiek?2023-05-01T09:53:40+02:00

Functie- en beeldvormende diagnostiek gaan op afspraak. Na verwijzing via ZorgDomein neemt SALT binnen 3 werkdagen contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak. De openingstijden van de verschillende locaties waar wij functieonderzoeken uitvoeren zijn ruimer dan de op deze website genoemde openingstijden van de afnamepoli’s. We bespreken welke locatie en welk moment het meest geschikt is. Belangrijk is dan ook dat het juiste telefoonnummer in de verwijzing staat. Indien niet het juiste nummer vermeld staat in het ZD dan staat er op het patiëntenbericht dat ze ons kunnen bellen indien wij hun niet kunnen bereiken.

Bij huisartsenpraktijk Heijnen in Amsterdam biedt SALT inwendige echo’s aan. De wachttijd hiervoor is ca. één week en de uitslag gaat direct naar de huisarts via Edifact.

Fundusfoto’s worden gemaakt op de locaties Diagnostisch Centrum Flevopoort en Gezondheidscentrum Osdorp.

Patiënten die in de keten zitten worden door ons opgeroepen.

De voormalig medewerksters van SHO blijven de fundusfoto’s maken. Dus er zijn vertrouwde gezichten voor de cliënten.

Meer informatie over de functieonderzoeken bij SALT.


Bereikbaarheid

Contact algemeen
T: 088-9 100 100 (08.00-17.00 u) Kies 4 voor de collegiale lijn
E: info@salt.nl
www.salt.nl

Citolijn/Baby bili:
T: 088 – 9100 153

Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeterpunten dan kunt u contact opnemen met:
E: Amsterdam@salt.nl