OLVG Lab | SALT2021-02-18T13:19:42+01:00

Voor zorgverleners in de regio Amsterdam

Welkom bij SALT!

Wij zijn blij dat wij per 1 februari jl. uw partner zijn in eerstelijns diagnostiek.
Dit doen wij in nauwe samenwerking met OLVG-lab.
Om de processen zo soepel mogelijk te laten verlopen treft u hieronder relevante informatie.
Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Op welke locaties in Amsterdam levert SALT haar dienstverlening?2021-02-18T12:37:53+01:00

Hieronder treft u de locaties en tijdstippen waarop patiënten bij SALT terecht kunnen.
Wij werken vooralsnog op inloop, dus het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken.
Een verwijzing via ZorgDomein is voldoende.
Voor functie- en beeldvormende diagnostiek werken wij alleen op afspraak.

Voor actuele openingstijden: www.salt.nl/locaties

actuele informatie op www.salt.nlopeningstijdenopeningstijden
Amsterdam WittenkadeDinsdag13:00-16:00
Donderdag8:00-11:30
Amsterdam Admiraal de RuijterwegDinsdag en donderdag08.30-12.00
Amsterdam KoestraatMaandag en woensdag08:00-11.30
Amsterdam PostjeswegMaandag en vrijdag08:30-12:00
Amsterdam SumatrastraatMaandag/ dinsdag/ woensdag/ donderdag07:30-11:30
DiemenDinsdag/ woensdag/ vrijdag08:00-10:00
Amsterdam Czaar peterstraatMaandag/woensdag/donderdag08:00-12:00
Amsterdam WolbrantskerkwegMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag08:00-11:00
Amsterdam ReitsemakadeMomenteel gesloten
Amsterdam laan van VlaanderenMaandag/woensdag/vrijdag08:00-10:00
Amsterdam Ite BoeremastraatMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag08:00-12:30
13:00 - 14:00
Zaterdag 09:00 - 11:00
Amsterdam BorgerstraatMomenteel gesloten
Amsterdam SlotermeerMomenteel gesloten
Amsterdam van 't Hofflaandinsdag/vrijdag8:00-10:30
Amsterdam HogewegMomenteel gesloten
Amsterdam KramatplantsoenMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag08:00-12:30 / 13:00 - 14:00
Amsterdam PampuslaanMomenteel gesloten
Amsterdam ParlevinkerMaandag/woensdag/vrijdag8:00-10:30
Amsterdam BijlmerdreefMaandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag8:30-11:00
Hoe werkt de aanvraag van medische microbiologie?2021-02-15T14:08:47+01:00

Hieronder treft u instructies voor afname van medische microbiologie  OLVG Lab-SALT (Februari 2021)

Stap 1:
Aanvraag in ZorgDomein SALT
Voor werkwijze ZorgDomein
https://www.salt.nl/zorgverleners/bloedafname

Stap 2:
Voor de afnames de artikelen van OLVG Lab gebruiken
Voor gebruik, toepassingen, bestellen materialen en bewaarcondities zie de website van OLVG lab.
https://olvglab.nl/voor-zorgverleners/medische-microbiologie-20/afnemen-materiaal/

Stap 3:
1. Materialen inleveren op de SALT prikposten tijdens de openingstijden

Zie website SALT:
https://www.salt.nl/locaties-openingstijden

2. Materialen inleveren per post.

Bijsluiten uitgeprinte aanvraag ZorgDomein of een aanvraagformulier.

(Dit komt per 1 maart te vervallen omdat dan de ICT koppeling OLVG Lab-SALT gereed is).

MML afname materialen: welk materiaal gebruik ik voor welk onderzoek?2021-02-25T14:04:46+01:00

Hieronder treft u een overzicht welk materiaal nodig is voor welk onderzoek:

 

Bestellen van materialen voor Medische Microbiologie (MML): Hoe werkt dat?2021-02-25T14:11:40+01:00

Het bestellen van Medische Microbiologie (MML) kan door middel van onderstaand bestelformulier.

Bestelformulier_MML-huisartsen_en_klinieken_V1.1-21 (1)

De ingevulde bestellijst kunt u mailen naar: mailmediabereiding@olvg.nl.

U ontvangt de materialen zo spoedig mogelijk.

 

 

Welke instructies zijn er voor het afnemen van materiaal (MML)?2021-02-16T12:17:43+01:00

Instructies voor het afnemen van materiaal kunt u vinden op de website van OLVG Lab

 

Welk materiaal gebruik ik voor urine- en fecesonderzoek?2021-02-16T12:22:12+01:00

Het gebruik van urine en fecespotjes kent 2 stromen:
OLVG lab als het gaat om kweek, soa, parasitologie of PCR . Dan dient er gebruik gemaakt te worden van een microbiologisch potje.
SALT als het om klinisch chemische bepalingen gaat.

Is het bij verwijzing naar SALT via ZorgDomein niet meer nodig om te printen?2021-02-16T12:26:45+01:00

De aanvrager hoeft de laboratoriumaanvraag in ZorgDomein niet meer te printen en mee te geven aan de patiënt. Zodra een aanvraag bij SALT is ingediend via ZorgDomein, wordt deze gelijk verwerkt in het systeem van de Afnamedienst en kan men de patiënt direct helpen. Printen en meegeven blijft mogelijk. Het is ook mogelijk het bericht per sms of e-mail aan de patiënt te sturen. Mogelijk maar niet noodzakelijk. U kunt ook alleen het ZorgDomein-nummer meegeven. De patiënt hoeft dus niet meer naar de praktijk te komen voor het ophalen van een labformulier! De verwijzingen kunt u ver van tevoren meegeven.

Meer informatie over ZorgDomein en de gebruikershandleiding.

Hoe kan ik aanvragen via ZorgDomein?2021-02-16T12:31:50+01:00

Op onze website kunt u handleidingen vinden voor het gebruik van ZorgDomein.

Ook op de site van ZorgDomein kunt u informatie vinden over aanmelding en gebruik.

 

Hoe werkt de cito-aanvraag?2021-03-02T16:06:54+01:00

SALT zorgt voor snelle bloedafname bij de cliënt thuis. Het materiaal gaat met de eerstvolgende ronde naar het laboratorium, alwaar de analyses met voorrang worden behandeld. De uitslagen belt SALT zo spoedig mogelijk door naar de aanvrager.

Cito aanvragen die tot 14 uur worden aangevraagd, worden diezelfde dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts. Cito aanvragen na 14 uur worden de volgende dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts.

Cito doorgeven? Dan bellen met de citolijn: 06–14 664 722.

Resultaten van cito-aanvraag doorgebeld krijgen? Dan dient u een mobiel nummer te vermelden op de aanvraag. Bij ontbreken van een mobiel nummer gaat rapportage alleen via edifact.

Meer informatie over de cito en bepalingen.

 

Hoe werkt bloedafname bij kinderen?2021-02-16T12:38:21+01:00

De meeste kinderen vinden bloedafname eng. SALT geeft extra aandacht aan de kinderen en hun ouders. Na verwijzing via ZorgDomein kunnen ouders kunnen bellen naar de medische administratie (088 – 9100 100) voor het maken van een afspraak. Een ervaren medewerker neemt dan de tijd om rustig en kindvriendelijk de afname te doen. Als beloning krijgen de kinderen een prikdiploma.

Meer informatie over bloedafname bij kinderen.

Hoe kan ik een baby bili aanvragen?2021-03-02T16:06:02+01:00

Voor de aanvraag van een baby bili geldt hetzelfde proces als voor een cito.
Baby bili is ook op zaterdag mogelijk van 10:00 – 12:00 uur.

SALT zorgt voor snelle bloedafname. Het materiaal gaat met de eerstvolgende ronde naar het laboratorium, alwaar de analyses met voorrang worden behandeld. De uitslagen belt SALT zo spoedig mogelijk door naar de aanvrager.
Cito aanvragen die tot 14 uur worden aangevraagd, worden diezelfde dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts. Cito aanvragen na 14 uur worden de volgende dag ingepland, geanalyseerd en doorgebeld aan de huisarts.

Cito of baby bili doorgeven?

Dan bellen met de citolijn: 06–14 664 722. Resultaten van cito-aanvraag doorgebeld krijgen? Dan moet je een mobiel nummer vermelden op de aanvraag. Bij ontbreken van

Meer informatie over de cito en bepalingen.

 

Hoe en met welke frequentie ontvang ik de uitslag?2021-02-18T16:48:36+01:00

SALT stuurt 2 tot 3 keer per dag de uitslagen per edifact. Uitslagen van bloedafnames vóór 12:00 uur zijn dezelfde dag nog binnen kantoortijden inzichtelijk in het HIS/VIS. Uitslagen van bloedafnames na 12:00 uur zijn dezelfde dag vóór 19:00 uur inzichtelijk. Sterk afwijkende uitslagen (zie onderstaande doorbellijst) belt SALT direct door.

Per maart zullen de analyses in het OLVG-lab plaatsvinden, waarmee de uitslagen binnen het lab systeem van OLVG Lab inzichtelijk zullen zijn.

Afwijkende uitslagen

Doorbelbepalingen:

Als een bepaling niet in deze lijst vermeld staat, zijn er geen doorbelwaarden van toepassing.

Hematologie
BSE > 80 mm/uur
Hb < 5,0 mmol/L
Trombocyten < 50 x 109/L
Leukocyten <  2,0 x 109/L   > 25,0 x 109/L
Differentiatie leucocyten Indien sterk afwijkend i.o.m. KC
Chemie
Bilirubine pasgeborenen (< 10 dg) > 250 µmol/L
ALAT > 300 IU/L
Amylase > 440 IU/L
CK > 500 U/L
Calcium <  1,8    > 3,0 mmol/L
Fosfaat <  0,32   > 3,5 mmol/L
Ureum > 20,0  mmol/L
Kreatinine > 250   μmol/L
Kreatinine bij < 12 jr > 100   µmol/L
Natrium < 128   > 150 mmol/L
Kalium <  2,8   > 6,0 mmol/L
Magnesium < 0,3   mmol/L
Glucose <  2,5  mmol/L
·       Leeftijd < 20 jaar > 15,0  mmol/L
·       Leeftijd > 20 jaar >  20,0 mmol/L
CRP >  100   mg/L
NT-proBNP >  1000  pg/mL
Troponine T hs > 0,014   μg/L
Serologie
HIV Positief
HBsAg Positief
Hep C Positief
Stolling
D-dimeer >  500   μg/l
APTT > 150 sec
PT > 30 sec
Medicijnspiegels
Lithium <  0,4     > 1,0  mmol/l
Digoxine >  2,56  nmol/l
 
Urine
Totaal eiwit > 1,0 g/L
 
Endocrinologie
FT4 > 100  pmol/l
Ik heb een CRP-meter. Neemt SALT deze over?2021-02-16T12:45:59+01:00

De door SHO uitgezette POC-apparatuur (CRP-meters) zal SALT overnemen. Het POCT-team van SALT maakt een afspraak met ieder GC voor een zo naadloos mogelijke overgang.

De gemeten CRP (waarop direct gehandeld kan worden) zal automatisch in het HIS komen.

SALT levert kosteloos de CRP Strips. aanvragen van CRP strips via de webshop.

Hoe werkt de aanvraag van functie-en beeldvormende diagnostiek?2021-02-18T12:39:05+01:00

Functie- en beeldvormende diagnostiek gaan op afspraak. Na verwijzing via ZorgDomein neemt SALT binnen 3 werkdagen contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.

Belangrijk is dan ook dat het juiste telefoonnummer in de verwijzing staat. Indien er niet het juiste nummer vermeld staat in het ZD dan staat er op het patiënten bericht dat ze ons kunnen bellen indien wij hun niet kunnen bereiken.

Op de Koestraat in Amsterdam biedt SALT inwendige echo’s aan. De wachttijd hiervoor is ca. één week en de uitslag gaat direct naar de huisarts via Edifact.

Met ingang van 15 februari 2021 is het mogelijk om fundusfoto’s te laten maken op locatie:
Diagnostisch Centrum Flevopoort
Kramatplantsoen 101N
1095 LB  Amsterdam

Per half maart is dit ook mogelijk op locatie:
Gezondheidscentrum Osdorp
Wolbrantskerkweg 72
1069 DA  Amsterdam

Patiënten die in de keten zitten worden door ons opgeroepen.

De voormalig medewerksters van SHO blijven de fundus foto’s maken. Dus vertrouwde gezichten

De komende periode willen we inventariseren aan welke onderzoeken behoefte is. We staan open voor suggesties, bv 24 uur bloeddruk, enkel arm index, ecg.

Kijkt u op www.salt.nl/locaties voor actuele informatie.
Meer informatie over de functieonderzoeken bij SALT.

 

 

 

Waar kan ik terecht als mijn vraag er niet bij staat?2021-02-25T14:41:57+01:00

Contact algemeen

T 088-9 100 100 (08.00-17.00 u); kies 1 voor de collegiale lijn
M info@salt.nl
W www.salt.nl

Citolijn/Baby billi: 06 – 14 664 722

Vragen, opmerkingen en/of verbeterpunten:

Mevrouw W. de Weerd
T  06 – 41 314 760
T 088 – 9100 118 (algemeen nummer Afname Amsterdam)
Welke functieonderzoeken worden in de buurt afgenomen?2021-03-01T10:36:42+01:00

Op dit moment kunnen we nog slechts enkele functieonderzoeken doen in Amsterdam.
We bieden Gynaecologische echo’s aan in de Koestraat door een Gynaecoloog en tevens Fundus-onderzoek en Holters.
Verder gaan we eerst inventariseren aan welke onderzoeken behoefte is.
We staan open voor suggesties, bv. 24 uur bloeddruk, enkel/arm index, ecg etc.
Op onze website bij ‘Locaties’ kunt u nagaan welke onderzoeken op welke locaties aangeboden worden.

Bereikbaarheid

Contact algemeen
T 088-9 100 100 (08.00-17.00 u) Kies 1 voor de collegiale lijn
M info@salt.nl
W www.salt.nl

Citolijn/Baby bili: 06 – 14 664 722

Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeterpunten dan kunt u contact opnemen met:
Mevrouw W. de Weerd
T  06 – 41 314 760
M Amsterdam@salt.nl