Dat 2020 een bijzonder jaar was, dat is natuurlijk een understatement van jewelste.
Eens te meer hebben we geleerd dat- en hoe waar kan een cliché zijn – de gezondheid van jezelf en dierbaren simpelweg
het allerbelangrijkste is.
De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van Corona tegen te gaan, hadden enorme impact.
Op onszelf, op onze cliënten en op onze manier van werken.
En dat was, zeker in het begin, de grootste uitdaging om ons SALT up and running te houden, met ieders veiligheid voorop.

We hadden niet kunnen bedenken dat een virus de hele wereld zo op z’n kop zou zetten.
Dat het gebruik van een masker, mondkapje, handschoenen en schort een vast onderdeel zou worden van onze zorg.
Dat je in plaats van empathische zorg te bieden nu bijna angstig werd van zorgen voor je medemens.
Dat je met een snotneus al naar een sporthal moest voor o.a. bloedafname omdat je misschien besmet zou kunnen zijn.
Wie had dit een jaar eerder geloofd?

Er is enorm hard gewerkt om met onze zorg telkens in te spelen op de geldende regelgeving met inachtneming van ieders veiligheid.
Juist nu werd extra zichtbaar dat regionaal werken zo enorm cruciaal is voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek!
Ondanks alles stond SALT, ook in dit jaar, op aangepaste wijze, voor betrouwbare, veilige, eerstelijnszorg- en diagnostiek,
in samenwerking met de huisartsen, dichtbij huis en in de vertrouwde omgeving van de cliënt en de huisarts.

De sleutel is samenwerken: samen sta je sterk!

Dat iedereen deze impactvolle periode anders heeft beleefd, blijkt wel uit de reacties van onze directe en indirecte collega’s.

In ons jaarverslag kunt u ze lezen.

Veel leesplezier gewenst.