Longfunctieonderzoek

Wat is een longfunctieonderzoek (spirometrie)

Bij een longfunctieonderzoek wordt gezocht naar een eventuele vernauwing van de luchtwegen, zoals die kan voorkomen bij aandoeningen als astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat er een maximale inzet van u wordt gevraagd.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en bestaat uit de volgende onderdelen:

Met behulp van het longfunctieonderzoek wordt zowel de longinhoud bepaald als de hoeveelheid lucht die u kunt uitademen. U krijgt een mondstukje in de mond en een knijper op de neus om te voorkomen dat lucht via de neus ontsnapt. U wordt gevraagd een aantal keren zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens zo krachtig mogelijk helemaal uit te blazen.
U krijgt een luchtwegverwijdend geneesmiddel toegediend dat 10 minuten moet inwerken. Het geneesmiddel is niet schadelijk en helpt de arts om een juiste diagnose en eventueel behandelplan te kunnen opstellen.
De door u thuis ingevulde vragenlijst wordt met u doorgenomen. Deze vragenlijst heeft u ontvangen bij de schriftelijke bevestiging van de afspraak. Indien u deze vragenlijst onverhoopt niet heeft ontvangen wilt u dan contact met ons opnemen?
Hierna wordt het longfunctieonderzoek herhaald, zodat het effect van het luchtwegverwijdend medicijn kan worden bepaald.

De uitkomsten van het onderzoek worden door een longarts beoordeeld.

Als uw arts een longfunctie zonder beoordeling heeft aangevraagd dan ontvangt u geen vragenlijst van ons. Uw arts ontvangt van SALT de uitkomsten van het onderzoek en zal deze zelf beoordelen.

Wat neemt u mee naar het onderzoek

  • Het aanvraagformulier (indien u deze heeft gekregen)
  • Uw legitimatiebewijs
  • De door u ingevulde vragenlijst (zie bij onderzoek)
  • (Een lijst van) alle medicijnen die u gebruikt

De uitslag

Uw zorgverlener ontvangt de uitslag van SALT. U kunt een afspraak maken met uw zorgverlener om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Voortijdig afzeggen

Bij verhindering dient u ons minimaal 48 uur van tevoren te bellen (tel.: 088 – 9 100 170). Bij niet tijdig afmelden worden er administratiekosten in rekening gebracht.