Röntgenonderzoek

Wat is röntgenonderzoek

Röntgenfoto’s worden gebruikt om afbeeldingen van organen, weefsels en botten te maken. Een röntgenfoto is een foto die wordt gemaakt met behulp van elektromagnetische straling die gemakkelijk door allerlei weefsels heendringt. Door het verschil in doorlaatbaarheid van de weefsels voor straling kunnen de verschillende structuren in het lichaam worden onderscheiden. Botten laten weinig straling door en zien er doorschijnend wit uit op de foto. Longweefsel waar veel lucht in zit wordt donker afgebeeld omdat het veel straling doorlaat. Bloed, spieren en organen krijgen een tint tussen donker en licht in.

Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Zo nodig kan door de aanvragend arts contact worden opgenomen met SALT om te overleggen of het röntgenonderzoek kan worden vervangen door een onderzoek waarbij geen straling wordt gebruikt of dat het onderzoek kan worden uitgesteld tot na de zwangerschap.
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het is wel prettig als u kleding aan heeft die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
Bij het uitvoeren van het röntgenonderzoek wordt een zo laag mogelijke stralenbelasting nagestreefd. Er wordt dusdanig weinig röntgenstraling gebruikt dat de kans op schadelijke bijwerkingen vrijwel te verwaarlozen is.

Het onderzoek

Het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant. De radiodiagnostisch laborant haalt u uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedhokje. Afhankelijk van het onderzoek dat wordt uitgevoerd, kan aan u worden gevraagd bepaalde kleding uit te trekken of u te ontdoen van sieraden en/of haarversiering. Sieraden en onderdelen van kleding (bijvoorbeeld ritsen) kunnen soms zichtbaar zijn op de röntgenfoto en het beoordelen van een onderzoek bemoeilijken of zelfs tot een verkeerde beoordeling leiden.

In de röntgenkamer vertelt de radiodiagnostisch laborant u waar en hoe u moet plaatsnemen voor het röntgenonderzoek. Het röntgenonderzoek kan bestaan uit meerdere röntgenfoto’s in verschillende richtingen. De radiodiagnostisch laborant beoordeelt daarna of de röntgenfoto’s technisch gelukt zijn. Als dat in orde is, is het onderzoek klaar en mag u zich weer aankleden.
Voorbereiding

Wat neemt u mee naar het onderzoek

  • Het aanvraagformulier (indien u deze heeft gekregen.
  • Uw legitimatiebewijs

De uitslag

Het röntgenonderzoek wordt door een radioloog beoordeeld. Uw huisarts ontvangt de uitslag van SALT. U kunt een afspraak maken met uw huisarts om de uitslag van het onderzoek te bespreken. Mocht er naar aanleiding van het röntgenonderzoek op korte of zeer korte termijn vervolgonderzoek noodzakelijk zijn dan zal de radioloog dit met uw huisarts overleggen.

Voortijdig afzeggen

Bij verhindering dient u ons minimaal 48 uur van tevoren te bellen (tel.: 088 – 9 100 170). Bij niet tijdig afmelden worden er administratiekosten in rekening gebracht.