Botdichtheidsmeting

Wat is een botdichtheidsmeting / DXA

Het doel van het onderzoek is het meten van uw botdichtheid. Het onderzoek is aangevraagd om na te gaan of u osteoporose (botontkalking) heeft. Osteoporose verhoogt het risico op botbreuken. Als er bij u sprake is van osteoporose en/of andere risicofactoren voor botbreuken, dan kan uw zorgverlener u medicijnen voorschrijven.

Het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt met behulp van röntgenstralen de botdichtheid van de heup en van de ruggenwervels bepaald. In medische termen wordt de methode DXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) genoemd. De hoeveelheid röntgenstraling is zeer gering, ongeveer honderd maal minder dan een normale röntgenfoto. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en begint met het meten van uw lengte en gewicht. Vervolgens wordt u verzocht op de onderzoekstafel te gaan liggen. Het is van belang dat er geen gespen, sieraden en beha aanwezig zijn. In de meeste gevallen heeft uw zorgverlener ook bloedonderzoek aangevraagd. In dat geval zal u aansluitend aan de botdichtheidsmeting worden geprikt.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek geen speciale voorbereidingen te treffen. Het verdient de voorkeur om makkelijke kleding aan te trekken. Indien u zwanger bent, dient u dit aan uw huisarts of specialist te melden. Het onderzoek zal dan meestal worden uitgesteld.

Wat neemt u mee naar het onderzoek

  • Het aanvraagformulier van de zorgverlener óf de oproepbrief van SALT (indien u deze heeft gekregen).
  • De door u thuis ingevulde vragenlijst. Deze vragenlijst heeft u ontvangen bij de schriftelijke bevestiging van de afspraak. Indien u deze vragenlijst onverhoopt niet heeft ontvangen, wilt u dan contact met ons opnemen?
  • Uw legitimatiebewijs.
  • (Een lijst van) alle medicijnen die u gebruikt.

De uitslag

Uw zorgverlener ontvangt de uitslag van SALT. U kunt een afspraak maken met uw zorgverlener om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Voortijdig afzeggen

Bij verhindering dient u ons minimaal 48 uur van tevoren te bellen (tel.: 088 – 9 100 170). Bij niet tijdig afmelden worden er administratiekosten in rekening gebracht.