Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn ‘Richtlijn Coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen 2023’ is het test-profiel medio april aangepast. Bij een eerste aanvraag worden IgA immuunglobuline en IgA antistoffen tegen transtissue glutaminae (tTG) ingezet. Indien de IgA immuunglobuline concentratie 1) lager is dan 0,2 g/l en persoon ouder dan 3 jaar of 2) IgA laag is voor de leeftijd <3 jaar, volgen IgG antistoffen tegen tTG en DGP. Indien de IgA antistoffen tegen tTG ≥ 10 x ULN (Upper Limit Normaal), uitgaande van de referentie waarden waarbij ≥ 7 KU/l positief is, worden ook IgA antistoffen tegen endomysium (EMA) ingezet.
Voor een nadere toelichting verwijzen we graag naar de informatiebrief die hiervoor is opgesteld.