Vanaf maart 2023 wordt de meting van de Enkel Arm Index op een andere wijze gedaan door de functieafdeling van SALT. Er wordt gebruik gemaakt van de Huntleigh Dopplex Ability.

Bij de oude meting met een doppler, werden er 7 metingen uitgevoerd waarbij de linker arm twee keer werd gemeten aan het begin en aan het eind van de meting. Bij de nieuwe meting, die ongeveer 5 minuten in beslag neemt, worden de armen en de benen op hetzelfde moment gemeten.

Er wordt gewerkt met twee kamermanchetten per ledemaat waarbij één kamer gebruikt wordt om het vat af te sluiten, terwijl de tweede distale kamer wordt gebruikt om de terugkerende signalen te registreren.

Ability technologie versus oscillometrische
De Ability is gebaseerd op volumeplethysmografie technologie, die superieur is t.o.v. andere automatische systemen die gebruik maken van de oscillometrische methode. Als er in de enkel een lage druk is, zijn pulsaties zwak of niet te registeren, de oscillometrische techniek slaagt er dan niet in de systolische druk correct te detecteren. De Abilty is niet afhankelijk van aanwezige aantoonbare pulsen en kan hierdoor enkeldruk zo laag als 55mmHg en EAI’s zo laag als 0,29 (Lewis, 2014) meten.

PVR Curves

Een welbekende beperking van de EAI is het feit dat, bij aanwezigheid van arteriële calcificatie, het onjuist of niet diagnostisch is. PVR analyse biedt een tweede vorm van onderzoek, die benadrukt of dit het geval is en tevens kwalitatieve informatie verstrekt omtrent de arteriële status van de ledemaat.

Een patiënt EAI met de Ability gemeten bleek binnen het normale bereik (bevestigd door Doppler afgebeeld op de Ability afdruk hierboven). Echter, inspectie van de Ability PVR’s geven matige tot ernstige PAV aan, hetgeen suggereert dat arteriële calcificatie verhoging van het EAI tot binnen het
normale bereik heeft veroorzaakt. De patiënt werd vervolgens verwezen naar een vaatchirurg; matige tot enige PAV werd bevestigd en de patiënt onderging daarna een succesvolle angioplastiek.

De uitslagen van het Enkel Arm Index onderzoek komen vanaf nu zowel via Labosys als via mail bij u binnen.
Op pagina twee vindt u zowel de ingevoerde waardes als ook het printje met de waardes en de curves.