Het is met ingang van 1 april 2023 mogelijk om op een aantal specifieke locaties van SALT een NIPT test te laten afnemen.

De NIPT wordt al enige tijd vergoed door verzekeraars, maar hiervoor moesten patiënten nog wel zelf extra betalen. Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT gezien als bevolkingsonderzoek waardoor patiënten niet hoeven te betalen voor de test. Dit betekent dat de NIPT vanaf dat moment toegankelijk is voor een veel breder publiek, en dat zwangere vrouwen in Nederland een grotere keuze zullen hebben als het gaat om het bepalen van het risico op chromosomale afwijkingen bij de foetus.

De NIPT is een vrij nieuwe bloedtest die in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. De test maakt gebruik van de bloedstroom van de moeder om DNA van de foetus te detecteren, waardoor de kans op een foutieve uitslag kleiner is dan bij andere, invasievere tests zoals amniocentese of chorionvillusbiopsie. De test is specifiek voor chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom).

Het eerste bloedonderzoek dat een zwangere vaak krijgt, is de zogenaamde ‘eerste trimester screening’. Dit bloedonderzoek wordt meestal tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap uitgevoerd. Daarnaast krijgen zwangere vrouwen vaak ook bloedonderzoek voor het controleren van hun bloedgroep en het bepalen van de Rh-factor en voor de controle van de ijzer- en vitamine B12-waardes, evenals bloedsuikergehalte. Aangezien de NIPT vanaf 10 weken zwangerschap kan worden uitgevoerd, kan deze dus gelijktijdig met deze testen plaatsvinden waardoor uw patiënt niet nogmaals voor een bloedafname hoeft te worden doorgestuurd.

Bovenstaande maakt dat de test zeer geschikt als screeningstest voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico op chromosomale afwijkingen, zoals bijvoorbeeld vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar.

Het is belangrijk om te weten dat er geen verplichting is om een NIPT te doen, het is een vrijwillige keuze voor de zwangere vrouw en haar partner.

In samenwerking met artsen en verloskundigen, zal de NIPT bijdragen aan een veilige en gezonde zwangerschap, en patiënten geruststellen in geval van een verhoogd risico. Dit maakt het voor zwangere vrouwen in Nederland mogelijk om een weloverwogen keuze te maken, met betrekking tot hun zwangerschap.