Het komt, in ons gehele werkgebied, een aantal keer per week voor dat er door SALT een recept konakion wordt gevraagd (voor een ‘doorgeschoten’ patiënt).
Soms wordt u als huisarts tijden niet gebeld en soms is dat vaker.
Uiteraard is de frequentie hiervan steeds minder omdat het aantal cliënten van de trombosedienst fors krimpt. De afgelopen 4 jaar halveerde de trombosedienst in aantal cliënten.
Bij een doorgeschoten cliënt van de trombosedienst (uw patiënt en onze cliënt) zullen wij u als huisarts altijd hiervan op de hoogte stellen. Immers het doorschieten (een hoge INR) ontstaat niet zomaar. In de meeste gevallen is dit namelijk een gevolg van een acute ziekte (koorts, pneumonie, chemo, etc.) of het gebruik van interacterende medicatie.

Verzoek Recept Konakion (Fytomenadion drank: 1-2 mg)
Medicatie welke met acenocoumarol/fenprocoumon interacteert, wordt door de apotheek aan onze TD gemeld. De TD stuurt dan de INR bij door het aantal pilletjes te wijzigen.
Echter, u weet als geen ander dat er ook veel patiënten (tegen alle adviezen in) zelfzorgmiddeltjes kopen bij de drogist. Miconazol is bijvoorbeeld zo’n middel. Zelfs in een crèmevorm kan het tot een forse verhoging van de INR leiden. Het is voor u als huisarts dus belangrijk dat u op de hoogte bent van een sterk verhoogde INR bij uw patiënt.
Daarbij komt ook dat sommige patiënten zich ook niet lekker voelen bij een verhoogde INR (duizelig of licht in het hoofd) of bijvoorbeeld die dag gevallen zijn. Vaak hebben zij zich al bij u gemeld, zonder dat u of uw patiënt weet dat ook de INR niet goed is.
Het komt ook voor dat patiënten te veel acenocoumarol (bewust of onbewust) nemen. Al met al luistert het heel nauw om de communicatie tussen de TD en huisarts sluitend te hebben.
Wij vragen u bij deze melding om ook meteen een recept Konakion te maken voor uw patiënt. Dit helpt qua snelheid en ook is het kwalitatief een sluitend systeem.
Ons doseersysteem kent namelijk ook geen voorschrijfmodule.

Hoe zat het ook en weer met die INR?
INR is een maat voor de stollingstijd van bloed, het staat voor International Normalized Ratio. Het geeft aan hoe snel het bloed stolt. Van nature is de INR waarde 1; een INR waarde van 3 betekent dat het bloed 3 keer zo langzaam stolt. In plaats van in 15 seconden stolt het bloed pas na 45 seconden. De meeste apparatuur (ook bij SALT) meet tot een maximum van 19,9. De werkelijke INR kan dus nog hoger liggen als u deze waarde doorgebeld krijgt. Gelukkig heeft acenocoumarol ook een korte halfwaardetijd (zo’n 8-11 uur). De werking van vitamine K-antagonisten wordt in een aantal uren geantagoneerd door toediening van fytomenadion (vitamine K1).

Tot slot
De TD van SALT is 24 uur per dag bereikbaar voor artsen. Na 17.00 uur is er altijd voor huisartsen (collegiaal overleg) een arts van de TD bereikbaar. Het nummer is bij de HAP bekend.
Wij blijven hopen op uw medewerking!