Op vrijdag 22 december 2023 en vrijdag 29 december 2023 kunnen er geen NIPT onderzoeken worden uitgevoerd i.v.m. de sluiting tijdens de feestdagen en de houdbaarheid van het materiaal.

Op onze NIPT locatiepagina kunt u per geselecteerde locatie nagaan op welke andere dag u(w patiënt) wél weer terecht kan.