Zoals al eerder in o.a. de nieuwsbrief ‘Collega’ aangegeven is nuchter prikken voor cholesterol niet meer nodig.
Ook voor diabeten wordt de nuchtere glucose voor het volgen niet meer van grote waarde gezien. Bij betreffende diabetes-patiënten varen de internisten en diabetesverpleegkundigen nog maar in zeer beperkte mate op de nuchtere glucose. Uiteraard is het aan de aanvrager om de patiënt te instrueren nuchter of niet nuchter te blijven.
Voor SALT betekent nuchter prikken een enorme druk op de buitendienst. In ons werkgebied zijn er meer dan 22.000 diabeten! Er komen steeds meer aanvragen aan huis en deze patiënten kunnen wij helaas niet allen meer vroeg prikken. Logistiek is dat niet meer te behappen. Daarbij komt dat in vele gevallen patiënten niet nuchter blijken te zijn (25-30%) wanneer een bloedafname-medewerker aan de deur komt.
Concreet: nuchter prikken doen we, patiënt moet nuchter blijven, maar het kan zijn dat de priktijd ook tegen het eind van de ochtend valt. Patiënten kunnen echter wel naar de poli om vroeg geprikt te worden.

In goed overleg met SEZ hebben we doen besluiten dat wij voor thuisafname de SEZ jaar-controle en 3-maandencontrole niet meer standaard vroeg prikken.

De aanvrager bepaalt of de patiënt wel of niet nuchter dient te zijn en geeft dit aan bij de patiënt.