Indien het wenselijk is een interpretatie te ontvangen wanneer bij de aanvraag anemiescreening daadwerkelijk een verlaagd Hb gemeten wordt, kan dit expliciet aangevinkt worden binnen Zorgdomein SALT, Amsterdam. Hiervoor gaat u via aanvraagformulier naar ‘categorieën’ en maakt daar de keuze ‘hematologie en hemostase’; hier kunt u dan naast de aanvraag ‘anemiescreening’ ook ‘interpretatie bij anemiediagnostiek’ aanvinken. Er zal dan een interpretatieve tekst toegevoegd worden aan het anemiescreeningsonderzoek. Voor printscreens van de te doorlopen stappen klikt u hier.