Regio Amsterdam

Per dinsdag 1 februari 2022, omstreeks 8 uur in de ochtend wordt overgegaan op andere eenheden voor het Troponine-T. De oude eenheden zijn μg/l en dit zal gewijzigd worden naar ng/l. Dit betekent dat de uitslagen met een factor 1000 zullen wijzigen. De gerapporteerde referentiewaarde zal ook in de nieuwe eenheden gerapporteerd worden en wijzigt van <0,014 μg/l naar 14 ng/l (op basis van het 99e percentiel). De uitslagen zullen in het EPD op een andere regel gerapporteerd worden. Deze overgang is afgestemd met de cardiologen van alle locaties. De gebruikte testmethode voor de bepaling van het Troponine-T wijzigt niet.

De redenen voor deze aanpassing zijn tweeledig. Enerzijds volgen de laboratoria hiermee de nationale initiatieven ter harmonisatie van de eenheden door de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria. Anderzijds sluiten de nieuwe eenheden aan op de voorkeurseenheden in de literatuur, met name de 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation1. Wij vragen u om oplettend te zijn op het verschil in uitslagen. Dit geldt met name voor patiënten die omstreeks het tijdstip van overgang met seriële metingen worden gemonitord (orders ontvangen voor het moment van overgang zullen nog in de oude eenheden worden gerapporteerd). Voor interpretatie van de uitslagen verwijzen wij u naar de lokale protocollen van uw ziekenhuis en de ESC richtlijn uit 2020*.

Referentiewaarden oud                     Referentiewaarden nieuw
< 0,014 μg/L                                           < 14 ng/L

Wij gaan ervan uit u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd over deze verandering. Bij vragen neemt u gerust contact op met ondertekenden.

Martine Deckers en Prim de Bie, Specialisten klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde OLVG Lab BV
Chiel de Bruin, Specialist klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde Flevoziekenhuis
Sacha de Lathouder en Helen Brantjes, Specialisten klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde BovenIJ ziekenhuis

 

Referenties:

*    Collet JP, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, Dendale P, Dorobantu M, Edvardsen T, Folliguet T, Gale CP, Gilard M, Jobs A, Jüni P, Lambrinou E, Lewis BS, Mehilli J, Meliga E, Merkely B, Mueller C, Roffi M, Rutten FH, Sibbing D, Siontis GCM; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2021 Apr 7;42(14):1289-1367. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa575. Erratum in: Eur Heart J. 2021 May 14;42(19):1908. Erratum in: Eur Heart J. 2021 May 14;42(19):1925. Erratum in: Eur Heart J. 2021 May 13;: PMID: 32860058.