Aanvragen diagnostiek bij SALT via ZorgDomein

De efficiënte zorgvraag – SALT volledig digitaal

SALT is continu in beweging en onderzoekt mogelijkheden om de zorgvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Digitaal aanvragen van diagnostiek heeft hierin onze speciale aandacht gezien de vele voordelen.
In deze ontwikkeling luisteren we goed naar u als aanvrager en passen waar mogelijk het proces aan op uw wensen.

Met trots hebben wij in 2019 onze volgende stap in efficiëntie geïntroduceerd:

Het papierloos aanvraagproces bij SALT via ZorgDomein.

Hierbij is het niet meer nodig om een print te maken voor verwijzing.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor laboratoriumdiagnostiek:

 • Uw patiënten kunnen naar de afnamepoli’s van SALT zonder papieren aanvraag.
 • Aangevraagde laboratoriumdiagnostiek is en blijft gedurende 18 maanden inzichtelijk in ZorgDomein.
 • Wilt u later nog een bepaling toevoegen, dat kan tot het moment van afname.
 • Er kunnen ongevraagd geen extra bepalingen worden toegevoegd door derden.
 • Minder foutgevoelig door digitaal verwerkingsproces.
 • Minder arbeidsintensief en daarmee minder kostbaar.
 • U heeft altijd de meest up-to-date laboratoriumdiagnostiek ter beschikking
 • Papierreductie; printen kan wel maar hoeft niet meer.
 • Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.

Voordelen van het papierloos aanvraagproces voor functie- en beeldvormende diagnostiek:

 • De toegangstijden voor onderzoeken zijn direct zichtbaar voor u als aanvrager.
 • Inclusiecriteria voor onderzoeken.
 • Bij functie-aanvragen neemt SALT binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak. Indien wij de cliënt telefonisch niet kunnen bereiken kan deze contact met SALT opnemen, volgens de informatie op het patiëntbericht.
 • Cliënt ontvangt direct de patiënt-informatie digitaal na verwijzing.
 • Verwijzingen papierloos.
 • Snelle digitale afhandeling en terugkoppeling.
 • Meer informatie beschikbaar voor beoordelaar.

Wat is er veranderd voor u als aanvrager?

 • Bij het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek hoeft geen patiënt-bericht geprint te worden.
 • Het patiënt-bericht kan per mail of sms naar de cliënt worden verzonden.
 • Aanvraag kan geheel papierloos.
 • Indien wenselijk kan een papieren cliënt-bericht geprint meegegeven worden aan de cliënt.
 • Indien u achteraf een bepaling wilt toevoegen kan dit nog tot het moment van afname.
 • Sinds 1 juni 2019 werkt SALT alleen nog met digitale zorgaanvragen.

Wat is er veranderd voor de cliënt?

Voor de cliënt is er weinig veranderd:
– Client kan een verwijzing per mail of sms ontvangen.

Welke verwijzing u, in overleg met de cliënt kiest, het ZorgDomein nummer op de verwijzing is nodig bij afname om de cliëntgegevens op te vragen.
Daarnaast blijft de legitimatieplicht gehandhaafd, zonder geldig legitimatiebewijs kan helaas geen afname plaatsvinden.

‘Samen voor betere, efficiënte zorg’

SALT Voorkeurlocaties instellen

Als service aan uw patiënt kunt u in ZorgDomein instellen welke SALT- locaties in de buurt van uw praktijk liggen. Deze informatie ontvangt de patiënt vervolgens op het verwijsbericht.
Door deze voorkeurlocaties in te stellen kunt u tevens bijdragen aan het beperken van overvolle wachtruimtes op bepaalde SALT poli’s.
Op dit moment merken we dat veel patiënten naar de grote, ‘bekende’ poli’s gaan waardoor daar de wachttijd enorm oploopt en de kleinere, vaak dichterbij gelegen, poli’s juist rustig zijn.
Het instellen van SALT voorkeurlocaties kunt u doen door middel van de handleiding ‘Wijzigen voorkeurlocaties’ in de kolom hiernaast.

Vragen of technische ondersteuning?

Heeft u vragen over het aanvragen van diagnostiek bij SALT via ZorgDomein, dan kunt u contact met ons opnemen.

Ook als u technische ondersteuning wenst kunnen wij u hierbij helpen.

SALT is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur op nummer 088 9100 100 of bereikbaar per mail: info@SALT.nl.