Dit pakket betreft bij SALT de volgende aanvragen:

Het bloedonderzoek dat deel uitmaakt van het landelijke PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) onderzoek.
Hepatitis B : HBsAg#
Syphilis : TPPA#
HIV : HIV#
Bloedgroep serologie:
ABO-bloedgroep, Rhesus D- bloedgroep en Rhesus c-bloedgroep
Irregulaire erytrocyten antistoffen#

Bepaling van het Hemoglobine (Hb inclusief Ht en indices).
Om een (beginnende) anemie in het begin van de zwangerschap tijdig te kunnen vaststellen is deze bepaling in het zwangerschapspakket opgenomen.

# Indien er een positieve uitslag wordt verkregen dan vindt conform het landelijk protocol vervolgonderzoek plaats.