Belangrijk voor alle verwijzers naar SALT

Aanvragen diagnostiek bij SALT

Bij een bezoek aan een poli van SALT is het met ingang van 2 november 2021 weer verplicht een mondkapje te dragen in zowel de wachtruimte als in de afname-ruimte.

Diagnostiek op de afnamepoli’s

Na verwijzing in ZorgDomein voor bloedafname dient de patiënt online of telefonisch een afspraak te maken,(www.salt.nl of tel: 088 – 9 100 100 ma t/m vr 08:00 – 17:00 u).
In ZorgDomein wordt dit weergegeven bij ‘hoe komt afspraak tot stand’. Wij verzoeken u om het ZorgDomein nummer door te geven aan de patiënt (print, mail, sms).

Mocht de patiënt onverhoopt COVID-19 verdachte klachten krijgen vóór de afnamedatum, dan dient deze contact op te nemen met SALT.
Verder dient de patiënt alleen te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan vragen wij de begeleider buiten te wachten.

Op enkele locaties werken wij met inlooppoli’s, dan is het maken van een afspraak niet nodig. Echter dienen op deze poli’s de veiligheidsmaatregelen extra in acht genomen te worden. Deze kunnen overigens per poli verschillen in verband met de beschikbare ruimte.

Niet-urgente diagnostiek aan huis

Wij verzoeken u dringend om bij niet-urgente diagnostiek welke aan-huis geprikt dient te worden een afnamedatum bij de aanvraag te vermelden. Deze datum vervolgens door te geven aan de patiënt met het verzoek contact met SALT op te nemen bij het ontstaan van eventuele COVID-19 verdachte klachten, enkele dagen voor de afspraak. Dan kan de afspraak verplaatst worden.

Verder verzoeken wij u om kritisch te zijn op de noodzaak van een huisbezoek.

Overig beleid blijft van kracht:

  • Gebruik van reguliere ZD aanvraag.
  • Twee verplichte selectievragen invullen.
  • U bepaalt de urgentie.
  • Het beleid rondom een cito is ongewijzigd gebleven.
  • Ook niet-urgente diagnostiek kan aangevraagd worden.
  • Uw triage blijft bepalend.

Graag vragen wij uw aandacht en begrip hiervoor opdat wij in deze lastige tijd de afhandeling van aangevraagde diagnostiek zo goed en veilig mogelijk kunnen stroomlijnen.
Met dank.

Op onze locatie-pagina kunt u de actuele locaties en openingstijden van de afnamepoli’s vinden.