Belangrijk voor alle verwijzers naar SALT

Aanvragen diagnostiek bij SALT

SALT heeft haar reguliere diagnostiek weer opgestart om gehoor te kunnen geven aan de toenemende behoefte aan diagnostiek van (huis)artsen en patiënten.
Wij kunnen aan die vraag voldoen omdat we nu betere veiligheidsmaatregelen hebben kunnen treffen.

Let op! SALT hanteert aangescherpt beleid per 1 oktober jl.

Bij een bezoek aan een poli van SALT is het dragen van een eigen mondkapje verplicht.
Zowel in de wachtruimte als in de afname-ruimte.
Zonder mondkapje kunnen wij de patiënt helaas niet helpen vanuit veiligheidsoverweging.

Diagnostiek op de afnamepoli’s

Na verwijzing in ZorgDomein voor bloedafname dient de patiënt online of telefonisch een afspraak te maken,(www.salt.nl of tel: 088 – 9 100 100 ma t/m vr 08:00 – 17:00 u).
In ZorgDomein wordt dit weergegeven bij ‘hoe komt afspraak tot stand’.
Graag het verzoek om het ZorgDomein nummer door te geven aan de patiënt (print, mail, sms).

Mocht de patiënt onverhoopt COVID-19 verdachte klachten krijgen vóór de afnamedatum, dient deze contact op te nemen met SALT.
De patiënt dient alleen te komen. Indien dit niet mogelijk is dan vragen wij de begeleider buiten te wachten.

Niet-urgente diagnostiek aan huis

Het dringende verzoek om bij niet-urgente diagnostiek welke aan-huis geprikt dient te worden een afnamedatum bij de aanvraag te vermelden. Deze datum vervolgens door te geven aan de patiënt met het verzoek contact met SALT op te nemen bij het ontstaan van eventuele COVID-19 verdachte klachten, enkele dagen voor de afspraak. Dan kan de afspraak verplaatst worden.

Overig beleid blijft van kracht:

– gebruik van reguliere ZD aanvraag
– twee verplichte selectievragen invullen
– u bepaalt de urgentie
– het beleid rondom een cito is ongewijzigd gebleven
– ook niet-urgente diagnostiek kan aangevraagd worden
– uw triage blijft bepalend

Graag uw aandacht en begrip hiervoor opdat wij in deze lastige tijd de afhandeling van aangevraagde diagnostiek zo goed en veilig mogelijk kunnen stroomlijnen.
Met dank.

Op onze locatie-pagina kunt u de actuele locaties en openingstijden van de afnamepoli’s vinden.