Sinds enige tijd werkt Salt met het digitale platform ZorgDomein en we merken dat veel van onze zorgverleners inmiddels gewend zijn aan deze wijze van werken. Maar wij zouden graag zien dat al onze zorgverleners digitaal gaan werken.

 

Waarom
Het oude proces werkt vertragend omdat een ‘oud lab formulier’ bij SALT handmatig ingevoerd moet worden door een invoerteam. Pas als de formulieren ingevoerd zijn ‘weten de laboratorium apparaten’ wat ze met een bloedbuis moeten doen. Ons laboratorium is zo geautomatiseerd dat de handmatige invoer de zwakste schakel is geworden. Bovendien is dit proces erg foutgevoelig.

 

Wat zijn de voordelen

 • Uw patiënten kunnen naar de afnamepoli’s van SALT zonder papieren aanvraag.
 • Aangevraagde laboratoriumdiagnostiek is en blijft gedurende 18 maanden inzichtelijk in ZorgDomein.
 • Wilt u later nog een bepaling toevoegen, dat kan tot het moment van afname. Alle gewijzigde informatie wordt direct in de ZorgDomein aanvraag verwerkt. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen én het is het minder verwarrend voor de patiënt.
 • Er kunnen ongevraagd geen extra bepalingen worden toegevoegd door derden.
 • Minder foutgevoelig door digitaal verwerkingsproces.
 • Minder arbeidsintensief en daarmee minder kostbaar.
 • U heeft altijd de meest up-to-date laboratoriumdiagnostiek ter beschikking
 • Papierreductie; printen kan wel maar hoeft niet meer.

 

Wat is er anders voor u als aanvrager?

 • Bij het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek hoeft geen patiënt-bericht geprint te worden.
 • Het patiënt-bericht kan per mail naar de cliënt worden verzonden.
 • Aanvraag kan geheel papierloos.
 • Indien wenselijk kan een papieren patiënt-bericht meegegeven worden aan de cliënt.
 • Indien u achteraf een bepaling wilt toevoegen kan dit nog tot het moment van afname.

 

Aandachtspunten ZorgDomein

 • Benadruk of de patiënt nuchter moet zijn of niet, dit voorkomt teleurstellingen op de poli.
 • Geldig legitimatiebewijs bij bloedafname is verplicht.
 • U kunt overwegen ‘als reminder’ wel een ZorgDomein-print te geven.
 • U kunt verwijzen naar de website van SALT voor aanvullende informatie en actuele openingstijden van poli’s.