Per 1 juni jl. hebben wij twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd in onze dienstverlening aan u.

Faxen:
Zoals u weet faxt SALT, volgens protocol, afwijkende uitslagen door.
Vervolgens wordt u gebeld of betreffende fax is ontvangen (en daarmee een check of de uitslag is gezien).
Van een toenemend aantal huisartsen hebben wij de vraag gekregen om het faxen i.v.m. de AVG richtlijnen te stoppen.
Voor de logistiek van SALT is een (automatische) edifact efficiënter dan faxen.
SALT stopt met het faxen (per 1 juni) en de nieuwe procedure is als volgt:
Bij een afwijkende uitslag krijgt u een edifact bericht in uw postbus.
Vervolgens wordt uw praktijk door SALT gebeld om door te geven dat er een (sterk) afwijkende uitslag per edifact naar u is gezonden.
Dit zal, zoals u ook bij het faxen gewend bent, vrijwel direct na elkaar plaatsvinden.

ZorgDomein:
SALT verzoekt u alleen nog via ZorgDomein te verwijzen.
Wij hebben u de afgelopen periode hierover diverse keren in deze nieuwsbrief geïnformeerd, en nu is het moment daar.
Ieder ‘oud lab formulier’ dient bij SALT handmatig ingevoerd te worden door een invoerteam.
Pas als de formulieren ingevoerd zijn ‘weten de laboratorium apparaten’ wat ze met een bloedbuis moeten doen.
Ons laboratorium is inmiddels zo geautomatiseerd dat de handmatige invoer de zwakste schakel is geworden. Bovendien is dit proces erg foutgevoelig.

Aandachtspunten ZorgDomein:
– Benadrukt u of de patiënt nuchter moet zijn of niet, dit voorkomt teleurstellingen op de poli.
– Geldig legitimatiebewijs bij bloedafname is verplicht.
– U kunt overwegen bij bijvoorbeeld oudere mensen ‘als reminder’ wel een ZorgDomein-print te geven.
– In de overige gevallen kunt u verwijzen naar de website van SALT voor aanvullende informatie en actuele openingstijden van poli’s.
– Het anamnese formulier voor de allergie is helaas nog niet geïmplementeerd in ZorgDomein. U kunt wel de losse allergie aanvinken.
– Functieafdeling: hierbij volgt altijd automatisch een print met informatie voor de patiënt, zodat er telefonisch een afspraak gemaakt kan worden.

Vragen of ondersteuning?
Wij komen graag bij u langs om ondersteuning te bieden bij het gebruik van ZorgDomein.
Diana van der Lee (Manager Functieafdeling SALT): 06-18731178

Zo werken we samen aan efficiënte zorg met aandacht voor het milieu!

Voor aanvullende informatie over het gebruik van ZorgDomein of de vele voordelen ervan, verwijzen wij naar onze site.