Sinds enige tijd bemerken wij dat er slechts nog sporadisch gevraagd wordt om afname van baby bilirubine op zaterdagen. Om die reden hebben wij na overleg met EVAA besloten een alternatief aan te bieden.
Het alternatief waarvoor gekozen is, is dat met ingang van 29 januari 2022 op zaterdagen tussen 9.00 – 12.00 uur de ter plaatse zijnde verloskundige bloed afneemt en dat een bode het afgenomen materiaal ophaalt op het adres van de baby en naar het OLVG Lab brengt.  Het telefoonnummer dat gebruikt kan worden om een beroep te doen op de bode is het al bekende nummer: 06-18731191.
Om zorg te dragen voor een correcte doorgave van de uitslag dient het afgenomen materiaal voorzien te zijn van een etiket met de naam en geboortedatum van de baby en een volledig ingevuld aanvraagformulier.
Een aantal setjes afnamemateriaal, lancetten en donkere microcupjes, aanvraagformulieren en de werkwijze zullen voor 29 januari bij de praktijken afgegeven worden. Voor nabestellingen kan contact met SALT opgenomen worden, Amsterdam@salt.nl.

De verloskundigen zijn geïnformeerd en ontvangen binnenkort het afnamemateriaal en de aanvraagformulieren.