SALT heeft voor 2020 inmiddels met alle zorgverzekeraars een zorgcontract gesloten, met uitzondering van Zorgverzekeraar VGZ.
Vanwege het voorgenomen beleid van VGZ voor 2020 is nog onzeker hoe dit gaat verlopen met betrekking tot de samenwerking met SALT.
Wij blijven u informeren hierover.