Sieds Rienks is per 1 januari 2022 benoemd als voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van SALT, eerstelijns diagnostisch centrum met kernwerkgebied Zaanstreek, Waterland, Midden-Kennemerland én Amsterdam. Sieds Rienks heeft landelijk een groot aantal bestuurlijke functies bekleed en heeft zeer ruime ervaring binnen de Governance Zorg. Met zijn brede carrière op alle niveaus in het (commerciële) bedrijfsleven, zorg en overheid, is zijn specifieke expertise een aanwinst voor SALT.

Verbinder
Sieds is van huis uit psycholoog, bedrijfskundige en daarnaast een professionele verbinder.  Deze kwaliteiten én ervaring worden door SALT én RvT als van cruciaal belang gezien in de dynamiek van het veranderende huidige zorglandschap.