088 - 9 100 100 | Molenwerf 11 1541 WR Koog aan de Zaan|info@salt.nl

Jaarverslag

SALT » Jaarverslag
Jaarverslag2018-07-13T10:37:17+00:00

”Kwaliteit en ontwikkeling als rode draad“

2017 was een enerverend jaar. Een jaar waarin SALT flink heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en de vernieuwing van ons laboratorium.
Maar ook vernieuwing van de dienstverlening op vele vlakken, voor zowel de zorgprofessional als cliënten, om die kwaliteit en service te kunnen continueren waar SALT voor staat.

De ontwikkelingen zijn veelal gericht op samenwerking, kwaliteit en efficiëntie van de eerstelijns zorg.
Vernieuwing van diagnostiek door innovatie gericht op zelfmanagement en comfort.

Het digitaal en papierloos aanvragen van alle diagnostiek maakt dat wij ook duurzaam gericht zijn.
Comfort is er voor onze cliënten van de trombosedienst die slechts met een vingerprik direct hun INR weten.
De realisatie van een compleet nieuw laboratorium voorzien van de laatste apparatuur om zowel nu als in de toekomst die betrouwbare en snelle uitslag te kunnen blijven garanderen.

Door het bestendigen van onze bestaande samenwerkingen zijn we er wederom in geslaagd om eerstelijns zorg met hoge kwaliteit te kunnen bieden.
SALT blijft zich inzetten voor substitutie; zorg op de juiste plek.
Wist u dat wij afgelopen jaar, naar schatting, meer dan 5.5 miljoen euro aan substitutie leverden?

Daarnaast hebben nieuwe samenwerkingen o.a. geleid tot een uitbreiding van ons werkgebied in Amsterdam, en zijn we trots dat we ook hier onze SALT-service en kwaliteit mogen aanbieden.

In ons jaarverslag leest u er alles over.

U kunt het jaarverslag online lezen of het volledige verslag downloaden als PDF.

Veel leesplezier gewenst!