Op 28 mei jl heeft in het bijzijn van de notaris een belangrijke statutenwijziging van SALT plaatsgevonden.
Grootste verschil is dat de Raad van Toezicht van SALT is ingericht volgens een ‘coöptatiemodel.’
Huisartsen in de Raad van Toezicht van SALT zitten hier niet meer op persoonlijke titel maar namens hun achterban, de HZW.
Deze statutenwijziging zorgt ervoor dat de huisartsen coöperatie Zaanstreek Waterland een meerderheidszeggenschap heeft gekregen over hun
huisartsenlaboratorium en diagnostisch centrum SALT.
HZW heeft 3 kwaliteitszetels in de Raad van Toezicht van SALT en heeft hiermee meer invloed namens de huisartsen in de regio op het beleid
en de toekomst van SALT.
Hiermee wordt de huidige verbondenheid van de huisartsen met SALT extra bezegeld.

Op de foto de leden van de Raad van Toezicht van SALT.
Namens HZW de huisartsen: (v.l.n.r.) Marjolein Pen en Maaike Rietbergen (nieuw lid), Christy Niemeijer (huisarts en Bestuur SALT) en Robert Walpot.