De volgende stap in efficiënte zorg…

Afgelopen 21 januari jl. is SALT gestart met het centraal inplannen van haar thuisprikmedewerkers met behulp van planningssoftware van HelpLine.

Het plannen van huisbezoeken en het eventueel tussentijds bijsturen gebeurt hierdoor efficiënter. Bovendien worden medewerkers ontlast door de realisatie van een betere werkverdeling en het niet langer zelf hoeven uitstippelen van de routes. Dankzij de invoering van Careware maakt SALT een grote digitaliseringsslag. Voortaan berekent Careware de meest optimale route voor onze thuisprikmedewerkers. Bij de verdeling van de cliënten wordt ook rekening gehouden met de thuislocatie van onze medewerkers, dit verkort de reistijd aanzienlijk. We plannen hierdoor niet meer handmatig. Voordeel is dat er minder arbeidsuren nodig zijn voor het plannen en kunnen collega’s voor andere taken ingezet worden.

Niet alleen het plannen kan dankzij Careware efficiënter, ook de werkdruk is beter te verdelen. Tegenslagen op een route kunnen bijvoorbeeld direct worden opgevangen. Als één van de medewerkers langer bij een cliënt is, kunnen wachtende cliënten snel overgenomen worden door een medewerker die in de buurt is. Hierdoor zijn we in staat het overwerk structureel te verminderen. Een volgende stap is het informeren van cliënten vanuit Careware. Denk aan een melding van de verwachte aankomsttijd van een medewerker.

SALT blijft innoveren…zo is in het laboratorium sprake van een piekbelasting zodra de medewerkers klaar zijn met hun routes en het materiaal ter bepaling afleveren. Hierdoor gaan we nu ook kijken of we de routes straks zo kunnen plannen dat er ook tussentijds materiaal afgeleverd kan worden, zodat het lab de analyses beter kan verdelen over de dag. Door deze nieuwe software kan SALT nog efficiënter werken, waardoor wij de uitslagen ook weer sneller kunnen terugkoppelen aan u als aanvrager!