088 - 9 100 100 | Molenwerf 11 1541 WR Koog aan de Zaan|info@salt.nl

Pilot – Bloedafname op afspraak

SALT » Onderzoek » Bloedafname » Pilot – Bloedafname op afspraak

Pilot – Bloedafname op afspraak

SALT is onlangs een pilot gestart voor bloedafname op afspraak.

De pilot heeft als doel te onderzoeken of we de wachttijden kunnen verminderen op bepaalde piekmomenten en de drukte kunnen verspreiden over een langer tijdvak.
Vanuit het klanttevredenheidsonderzoek bleek dat op enkele locaties de wachttijd soms wat ontevredenheid oplevert. We proberen met deze pilot gehoor te geven aan dit signaal en een passende oplossing te bieden.

Op dit moment betreft het nog slechts twee locaties waar men een afspraak kan maken voor bloedafname, maar in april/mei komen hier nog locaties bij.
Cliënten kunnen, na verwijzing via ZorgDomein, telefonisch contact opnemen met onze medische administratie voor het maken van een afspraak.

088 – 9 100 100 (op werkdagen tussen 08:00 – 18:00 u)

Deze werkwijze betreft overigens een tijdelijke oplossing. Het uiteindelijke doel is, bij het slagen van de pilot, de systemen zo aan te passen dat men zelf online
een afspraak kan maken voor bloedafname.

2019-05-16T12:23:30+00:00