Jaarverslag 2019

SALT staat al 65 jaar voor betrouwbare eerstelijnszorg- en diagnostiek.

We doen dit in nauwe samenwerking met de huisartsen en overige eerstelijns zorgverleners: dichtbij huis en in de vertrouwde omgeving van de cliënt en de huisarts.

Er is wederom hard gewerkt om SALT verder te ontwikkelen en af te stemmen op het zorgveld van nu.

Continuïteit van zorg, maar ook innovatie en optimalisatie spelen op tal van gebieden, zowel intern als extern een belangrijke rol.
Dat er meer en meer kwetsbare ouderen thuis blijven wonen, merkt ook SALT.

Onze bloedafnamemedewerkers komen bij veel ouderen thuis, en voor een aantal is een bezoekje van SALT het enige in tijden, en dat is zorgwekkend.

We proberen de huisartsen, waar mogelijk, te ontzorgen en van dienst te zijn. Dit is belangrijk, aangezien huisartsen met tal van vragen en problemen worden geconfronteerd.

Dan is het fijn dat SALT kan ontzorgen!

Door het bestendigen van onze bestaande samenwerkingen zijn we er wederom in geslaagd om eerstelijns zorg met hoge kwaliteit te kunnen bieden.

SALT blijft zich bovendien inzetten voor substitutie; zorg op de juiste plek.

Door haar werkwijze heeft SALT inmiddels, bij een aantal praktijken in Amsterdam, haar service uitgebreid.

Want ook in onze hoofdstad is er behoefte aan zinnige, zuinige en snelle toegankelijke diagnostiek.

In ons jaarverslag leest u er alles over.

Klik hier om het jaarverslag lezen.

Veel leesplezier gewenst!