COVID-19 (Corona)

Om uw bezoek, en dat van andere cliënten, zo veilig mogelijk te laten verlopen, hanteert SALT een aantal voorzorgsmaatregelen. Welke dat zijn, wat deze voor u betekenen en wat wij hierin doen, leest u op deze pagina.

Wilt u weten of u antistoffen in uw bloed heeft? Laat dan een antistoffentest bij ons uitvoeren. Klik hier voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Het Covid-19 virus is nog niet verdwenen en omdat er op de SALT bloedafnamepunten en de afdelingen functie-/radiologieonderzoek veel verschillende cliënten komen hanteren wij de volgende regels:

 • Bezoekt u een locatie van SALT dan is het dragen van een mondkapje niet verplicht.
 • Onze medewerkers dragen wél een mondmasker wanneer er nauw cliëntcontact is.
 • De 1,5 metermaatregelen is komen te vervallen.
 • Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw handen reinigt alvorens u in de wachtkamer plaatsneemt.
 • Op dit moment kunt u bij SALT terecht op afspraak of inloop:
  – De meeste poli’s in Zaanstreek en Waterland zijn op afspraak.
  – Bijna alle poli’s in Amsterdam zijn inlooppoli’s waar u geen afspraak hoeft te maken.
  – Kijkt u op openingstijden locaties welke poli’s geopend zijn.
 • Na verwijzing naar SALT door uw (huis)arts, kunt u online een afspraak maken.
 • Krijgt u onverhoopt toch COVID-19 verdachte klachten? Gaat u dan niet naar de poli maar belt u met SALT.
 • Cliënten van de trombosedienst kunnen zowel telefonisch als online een poli afspraak maken.

Ons beleid is gericht op bescherming van u en onze zorgverleners en uiteraard om het Covid-19 virus (Corona) niet verder te verspreiden. Veiligheid staat voorop.

Aanvragen diagnostiek bij SALT

Bij een bezoek aan een poli van SALT is het voor cliënten niet verplicht een mondkapje te dragen.

Diagnostiek op de afnamepoli’s

Na verwijzing in ZorgDomein voor bloedafname dient de patiënt online of telefonisch een afspraak te maken, (www.salt.nl of tel: 088 – 9 100 100 ma t/m vr 08:00 – 17:00 u).
In ZorgDomein wordt dit weergegeven bij ‘hoe komt afspraak tot stand’. Wij verzoeken u om het ZorgDomein nummer door te geven aan de patiënt (print, mail, sms).
Mocht de patiënt onverhoopt COVID-19 verdachte klachten krijgen vóór de afnamedatum, dan dient deze contact op te nemen met SALT. 
Op enkele locaties werken wij met inlooppoli’s, dan is het maken van een afspraak niet nodig. 

Huisbezoeken: alleen voor immobiele en bedlegerige patiënten

Huisbezoeken zijn dus alleen voor mensen die echt niet naar een poli kunnen komen. Net zoals op de huisartsenpost is een vervoersprobleem geen reden. Voor mensen die bedlegerig zijn of ernstig immobiel komt SALT graag aan huis.

Overig beleid blijft van kracht:

 • Gebruik van reguliere ZD aanvraag.
 • Twee verplichte selectievragen invullen.
 • U bepaalt de urgentie.
 • Het beleid rondom een cito is ongewijzigd gebleven.
 • Ook niet-urgente diagnostiek kan aangevraagd worden.
 • Uw triage blijft bepalend.

Op onze locatie-pagina kunt u de actuele openingstijden van de afnamepoli’s vinden.