Belangrijk voor alle cliënten van SALT

Het Covid-19 virus is nog niet verdwenen. Wij willen u uiteraard in de meest veilige omstandigheden blijven helpen. U dient zich te realiseren dat op de SALT bloedafnamepunten en de afdelingen functie-/radiologieonderzoek verschillende cliënten komen.

Met ingang van 2 november 2021 hanteren wij onderstaand beleid:

 • Bezoekt u een locatie van SALT dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Wij vragen u zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
 • Alvorens u in de wachtkamer plaatsneemt, dient u uw handen te reinigen.
 • Op dit moment kunt u bij SALT terecht op afspraak of inloop:
  – De meeste poli’s in Zaanstreek en Waterland zijn op afspraak.
  Bijna alle poli’s in Amsterdam zijn inlooppoli’s waar u geen afspraak hoeft te maken.
  – Kijkt u op openingstijden locaties welke poli’s geopend zijn.
 • Na verwijzing naar SALT door uw (huis)arts, kunt u online een afspraak maken.
 • Krijgt u onverhoopt toch COVID-19 verdachte klachten? Gaat u dan niet naar de poli maar belt u met SALT.
 • Komt u alleen naar onze locatie. Is dit niet mogelijk dan vragen wij uw begeleider buiten te wachten.
 • Vrijwel alle functieonderzoeken kunnen weer afgenomen worden.
 • Diabetesconsulten worden weer op afspraak op de daarvoor bestemde locaties gedaan.
 • Cliënten van de trombosedienst kunnen zowel telefonisch als online een poli afspraak maken.

Ons beleid is gericht op bescherming van u en onze zorgverleners en uiteraard om het Covid-19 virus (Corona) niet verder te verspreiden. Veiligheid staat voorop.