Met ingang van 6 april a.s. start SALT op deze locatie in de Purmer-Noord.

De afname-locatie in Wijkgezondheidscentrum Overlander komt hiermee te vervallen.

Wij verwelkomen u graag!