Enkel-arm index

Bij de enkel-armindex wordt uw bloeddruk in uw enkel/voet en in uw arm gemeten. Beide waarden worden daarna vergeleken. De verhouding tussen de bloeddruk in uw onderbenen en armen is de enkel-armindex. Normaal is de bloeddruk in de slagader in de voet vrijwel gelijk aan die in uw arm. Bij een vernauwing is de bloeddruk in het deel van de slagader na de vernauwing lager dan voor de vernauwing. Bij een vernauwing in uw been is de bloeddruk in uw enkel/voet lager dan die in uw arm.

Het onderzoek

Het doel van de enkel-armindex is het vaststellen van de doorgankelijkheid van de beenslagaders. De enkel-armindex is een vergelijking tussen de bloeddruk aan de arm en de bloeddruk aan de benen. Er wordt gewerkt met twee kamermanchetten per ledemaat waarbij één kamer gebruikt wordt om het vat af te sluiten, terwijl de tweede distale kamer wordt gebruikt om de terugkerende signalen te registreren. Voor een juiste meting moet u vóór het eigenlijke onderzoek minimaal 5 minuten plat op de onderzoeksbank liggen.

Voorbereiding

U mag twee uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer roken.
Wast u goed uw voeten.
Het is belangrijk dat u voor het onderzoek uw huid niet insmeert met lotion, zalf of crème.
Trekt u makkelijk zittende kleding aan.

Wat neemt u mee naar het onderzoek

  • Het aanvraagformulier (indien u deze heeft gekregen)
  • Uw legitimatiebewijs

De uitslag

Uw zorgverlener ontvangt de uitslag van SALT. U kunt een afspraak maken met uw zorgverlener om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Voortijdig afzeggen

Bij verhindering dient u ons minimaal 48 uur van tevoren te bellen (tel.: 088 – 9 100 170). Bij niet tijdig afmelden worden er administratiekosten in rekening gebracht.