088 - 9 100 100 | Molenwerf 11 1541 WR Koog aan de Zaan|info@salt.nl

Nieuwe Vitamine D assay

SALT » Nieuws » Nieuwe Vitamine D assay

Nieuwe Vitamine D assay

Vitamine D is een belangrijk vitamine voor o.a. de calciumhuishouding. Het wordt aangemaakt door de huid bij contact met zonlicht en het zit in beperkte mate in voedingsmiddelen, maar wordt, vooral in de winterperiode of bij klinische klachten, ook vaak als supplement ingenomen.

Bij SALT meten we op uw verzoek het Vitamine D in het bloed. Een vitamine D uitslag boven de 50 nmol/l wordt als sufficiënt beschouwd. Vitamine D in bloed kent een sterk seizoensritme, waarbij in de winter de laagste Vitamine D waarden worden gemeten.

Het Vitamine D bestaat uit verschillende metabolieten (te weten: 25OH-Vitamine D, 1,25 dihydroxyvitamine D en 24,25 dihydroxyvitamine D). Het 1,25 dihydroxyvitamine D is het actieve metaboliet, dit wordt sterk gereguleerd door PTH en wordt in de nier en lokaal geactiveerd. Om de Vitamine D status in kaart te brengen is het voldoende om een 25OH-vitamine D aan te vragen. 1,25 Vitamine D is niet afwijkend bij een vitamine D gebrek omdat het lichaam het actieve hormoon zelfs bij een deficiëntie goed op peil weet te houden en de diepte van de deficiëntie / voorraad alleen af te lezen is aan de 25OH-Vitamine D concentratie.

Het 24,25 dihydroxyvitamine D is de in-actieve metaboliet. In de huidige assay voor 25OH-Vitamine D is er sprake van kruisreactiviteit met het 24,25 dihydroxyvitamine D. Daarom heeft de fabrikant besloten het huidige reagens te vervangen door een reagens dat minder kruisreactiviteit met het inactieve metaboliet laat zien. Daarnaast is een herstandaardisatie uitgevoerd waardoor deze herleidbaar naar de referentie (LC-MS/MS) methode.

Bij SALT zijn beide testen met elkaar vergeleken en we zien dat er patiënten zijn die door de herstandaardisatie met de nieuwe methode duidelijk lagere Vitamine D waarden laten zien. Dit is een gevolg van de combinatie van bovengenoemde punten.

Met deze nieuwe assay verwachten wij dat er iets vaker een vitamine D zal worden gerapporteerd die lager is dan 50 nmol/l. De beslisgrens van 50 nmol/l is assay onafhankelijk en verandert niet. Het kan daarom voorkomen dat een patiënt normale vitamine D uitslagen had met de oude test en nu eventueel in aanmerking komt voor suppletie. Bij vragen zijn de laboratoriumspecialisten klinische chemie uiteraard beschikbaar en kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van SALT (088 – 9 100 100).

2018-04-30T11:55:25+00:00