Met onze huidige antistoftest voor COVID-19 (Elecsys SARS-CoV-2) waren we in staat om de serologische respons (aanmaken van antistoffen)
op een doorgemaakte Corona-infectie aan te tonen.
De ontwikkelde vaccins tegen Corona maken gebruik van het spike-eiwit (manteleiwit corona-virus) om een immuunrespons op te wekken.
Onze huidige antistoftest detecteert deze antistoffen tegen het spike-eiwit niet (wel antistoffen gericht tegen nucleair-capsid-protein).
We stappen bij SALT daarom over op een nieuwe antistoftest (Elecsys SARS-CoV-2 Spike).

Met deze nieuwe antistoftest kan zowel een serologische respons op een doorgemaakte Corona-infectie als een doorlopen vaccinatie-traject aangetoond worden.
Deze nieuwe antistoftest is zelfs nog iets gevoeliger in relatie tot de Wantai-test; er wordt een sensitiviteit behaald van 97,8% (dit was 96,4% met de huidige antistoftest).
Vanaf 19 april 2021 is deze nieuwe antistoftest in routine genomen. Aan de aanvragerskant zal in ZorgDomein SALT verder niets veranderen.
Bij aanvraag van de antistoftest voor COVID-19 zal automatisch deze nieuwe antistoftest uitgevoerd worden.