maak-hier-uw-afspraak-buttonSALT heeft vrijwel al haar diagnostiek weer opgestart om gehoor te kunnen geven aan
de toenemende vraag van (huis)artsen en patiënten.
Wij bieden onze zorg met inachtneming van gestelde veiligheidsmaatregelen.

Bloedafname ? Nu online afspraak maken door de patiënt
Bloedafname vindt plaats op afspraak. Zo kunnen wij het aantal afnames reguleren per locatie en zorgen dat er geen volle wachtruimtes ontstaan.
Na verwijzing via ZorgDomein door de (huis)arts kan online een afspraak gemaakt worden door de patiënt.

Hoe komt de afspraak tot stand?
Ga naar www.SALT.nl
Via de button ‘Afspraak maken’ zal de agenda worden geopend en kan de afspraak ingeboekt worden.

Ook trombosecliënten kunnen met gebruik van de online agenda een afspraak maken voor het bepalen van de INR.

Mocht de patiënt onverhoopt COVID-19 verdachte klachten krijgen vóór de afnamedatum, dient deze contact op te nemen met SALT.

SALT is bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur
Telefoon: 088 – 9100 100