De richtlijnen voor longfunctieonderzoeken zijn door de COVID-19- pandemie aangepast.

Spirometrie wordt niet uitgevoerd bij patiënten met (verdenking op)COVID-19 of binnen twee weken na het doormaken van COVID-19 (zie Rijksoverheid: symptomen en quarantaine).

Triage kan worden uitgevoerd met triagevragen dan wel met een van tevoren uitgevoerde PCR-test.

Ten tijde van de COVID-19 pandemie wordt alleen diagnostisch longfunctieonderzoek uitgevoerd (dus geen jaarcontroles).
 
In Zaandam (Irene Vorrinkplein) hebben wij nu speciale luchtafvoer- en reinigingssystemen hangen in al onze onderzoekskamers.

Op de andere locaties zijn deze luchtreinigers nog niet aanwezig waardoor het onderzoek momenteel alleen nog in Zaandam mogelijk is.
De cliënt krijgt van tevoren een Covid-19 sneltest en een kwartier daarna (bij een negatieve test) het longfunctieonderzoek, dit wordt bij het maken van de afspraak besproken.