088 - 9 100 100 | Molenwerf 11 1541 WR Koog aan de Zaan|info@salt.nl

LACTOSE TOLERANTIE TEST – niet geschikt voor kinderen

SALT » Nieuws » LACTOSE TOLERANTIE TEST – niet geschikt voor kinderen

LACTOSE TOLERANTIE TEST – niet geschikt voor kinderen

Bij verdenking van een lactose malabsorptie bij een patiënt kan bij SALT de klassieke lactose tolerantie test worden aangevraagd.
Bij deze test wordt bij de patiënt vijfmaal een venapunctie verricht voor de glucosebepaling.
De eerste betreft een nuchtere bloedafname en vervolgens krijgt de patiënt een drankje met een standaard dosering van 50g lactose.
Vervolgens wordt er na 30, 60, 90 en 120 minuten bloed afgenomen voor een glucosebepaling.
Uit deze reeks glucosebepalingen kan worden bekeken of er een voldoende stijging is van het glucose ten opzichte van de nuchtere glucose.
Indien er sprake is van een vlakke curve (piek < 1,1 mmol/l ten opzichte van de nuchtere waarde) én de patiënt kreeg hierbij klachten van
meteorisme, buikkrampen, borborygmi of diarree dan is een lactasedeficiëntie waarschijnlijk.

Deze test wordt tegenwoordig niet meer geadviseerd voor kinderen.

SALT voert deze test dan ook alleen uit bij patiënten van 18 jaar en ouder.
Voor de jongere leeftijdsgroep wordt de lactose H2-ademtest geadviseerd, omdat deze methode niet invasief is en daardoor minder belastend is voor de patiënt.
Tevens kan bij kinderen niet worden gewerkt met een standaard dosering lactose, maar met een gewichtsafhankelijke dosering (2g/kg lichaamsgewicht).
Dit betekent dat op de poli de patiënt gewogen moet worden en vervolgens lactose afgewogen moet worden. Dit is met vele decentraal gelegen prikpunten
logistiek niet realiseerbaar.

2019-04-09T17:41:04+00:00