Urine sediment

Urineonderzoek

Onderzoek van een urinemonster kan helpen bij het stellen van bepaalde diagnoses. Wanneer u bent doorverwezen voor urineonderzoek, dan wil uw zorgverlener meer weten over de aanwezigheid van ziekten van de nieren of de urinewegen. Ook andere stoornissen in het functioneren van uw lichaam kunnen zo opgespoord worden.

Onderzoek van een urinemonster kan helpen bij het stellen van bepaalde diagnoses. Door urineonderzoek kunnen stofwisseling- en nierziekten worden opgespoord. Evenals bij het bloed, komen hierbij bepaalde stoffen teveel of juist te weinig voor in de urine. Vaak is dit een indicatie voor een bepaalde ziekte.

Voor het onderzoek is het opvangen van de eerste ochtendurine meestal voldoende. De eerste urine in de ochtend is het meest geschikt voor onderzoek. Deze urine is namelijk het meest geconcentreerd. Houd voor het opvangen de tijd aan dat u normaal opstaat.

Het is belangrijk dat de urine op de juiste manier wordt opgevangen. Uw zorgverlener geeft u de juiste instructies en het benodigde opvangpotje mee. Heeft u geen opvangpotje meegekregen, dan kunt u er ook één bij de apotheek (tegen betaling) verkrijgen. Afwijkende potjes worden niet in behandeling genomen. Afwijkende potjes kunnen zorgen voor onbetrouwbaar onderzoek, waardoor u een onjuiste uitslag krijgt.

Bij sommige onderzoeken kan het nodig zijn dat u 24 uur lang alle urine verzamelt. Uw zorgverlener geeft u ook hierover de juiste instructies. Het benodigde materiaal krijgt u mee van uw zorgverlener of kunt u afhalen op de locaties Koog aan de Zaan (Molenwerf) en Purmerend (Medisch centrum de Gors).

Voor alle urine geldt dat deze binnen 2 uur na het opvangen op het laboratorium moet zijn voor een goed onderzoeksresultaat.

Instructie voor het verzamelen van micro albumine in urine

Heeft u van de arts of op één van onze locaties een urineset ontvangen om de urine te laten onderzoeken in ons laboratorium? Een dergelijke set bestaat uit een papieren instructie, een afnamepotje en een urinebuisje. Het vacuümsysteem zorgt ervoor dat er geen urine gemorst wordt en de kwaliteit van de urine goed blijft voor het onderzoek. De papieren instructie kan u helpen bij het correct uitvoeren van de handelingen, zodat het onderzoek van afname tot uitslag efficiënt verloopt. Mocht u het lastig vinden om de handelingen zelf uit te voeren kunt u het gevulde potje meenemen naar één van onze locaties waar onze medewerkers dit voor u kunnen doen.

Fecesonderzoek

Onderzoek van ontlasting (feces) kan helpen bij het stellen van een diagnose. Ontlasting bevat bacteriën en parasieten die in sommige gevallen ziekmakend kunnen zijn. Ook kan er sprake zijn van andere afwijkingen in uw lichaam die bij u klachten veroorzaken. Door ontlastingsonderzoek weten u en uw zorgverlener waar u aan toe bent en wat de beste behandeling is om in gang te zetten.

Voor het onderzoek kunt u uw ontlasting in een speciaal daarvoor bestemd potje, samen met het aanvraagformulier, dezelfde dag inleveren bij een SALT-locatie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.