Procedure & Vreemdelingen

Wanneer iemand de status Asielzoeker heeft, zorgt het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) voor een zorgverzekering. Dit houdt in dat de asielzoeker een pasje krijgt met een verzekeringsnummer van het MCA (Menzis Coa Administratie). Met het polisnummer en de geboortedatum kan SALT de kosten declareren bij het MCA of het Zorginstituut Nederland. De cliënt wordt verzocht een legitimatie mee te nemen.

Vreemdelingen voor wie de regeling geldt:

  • Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.
  • Vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend.
  • Vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

De regeling is niet van toepassing op:

  • Nederlanders;
  • Inwoners van Aruba, Curaçao en St. Maarten;
  • EU-onderdanen;
  • Inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Passanten regelingen

U kunt door SALT bloed onderzoek laten uitvoeren, ook als u niet verzekerd bent. U dient wel voorafgaand het onderzoek te betalen. Met een ingevuld aanvraagformulier kunt u naar een van onze afname locaties. Hier wordt standaard een bedrag van €50,00 in rekening gebracht. Dit dient contant en gepast betaald te worden. U ontvangt hiervan een factuur.

Voor het maken van een afspraak en de kosten van de verschillende functie onderzoeken kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 088-9100170.

Legitimatie

Elke keer wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk verplicht om u te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.