De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt op dit moment in onderzoeksverband TRIDENT-2 aangeboden aan zwangere vrouwen als eerste screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dit onderzoeksverband loopt op 1 april 2023 af. In het onderzoeksverband geldt voor de zwangere vrouw een eigen betaling van €175,-. In het Coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst is opgenomen dat de NIPT voor alle vrouwen zonder kosten beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief onderdeel wordt van de prenatale screening en tevens de eigen betaling van €175,- voor zwangere vrouwen komt te vervallen. Hiermee is een toegankelijk aanbod van de NIPT voor de lange termijn gewaarborgd. Lees hier de volledige kamerbrief en bijbehorende bijlagen.